Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

30-lecie ROD "Piotruś" w Strzyńcu - 17.07.2013

Dnia 29 czerwca 2013 roku w godzinach popołudniowych działkowcy z naszego ogrodu zgromadzili się licznie by uczcić 30- lecie powstania ogrodu „Piotruś" w Styrzyńcu. Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita".

Prezes Wiesław Tomczuk powitał zaproszonych gości w osobach: Wiceprezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Stanisława Chodaka, Wiceprezesa OZ PZD w Lublinie Kazimierza Michalika, Przewodniczącego Rady Gminy Biała Podlaska Dariusza Plażuka, przedstawicieli mediów, członków zespołu ludowego „Barwinek" ze Styrzyńca oraz wszystkich działkowców. Pani Barbara Jankowska przedstawiła Historię naszego ogrodu. Najbardziej zasłużonych uhonorowano odznakami „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców" Nadzieję Maksymiuk, Henryka Celińskiego oraz Dariusza Plażuka - Przewodniczącego Rady Gminy Biała Podlaska. Srebrną Odznaką „Zasłużonego Działkowca" : Annę Nowik, Danutę Melańczuk, Elżbietę Trocewicz, Ewę Zygier, Ryszarda Onoszko, Henryka Wakulewicza, Adama Jasłowskiego i Tadeusza Gromadzkiego. Dyplomy Zarządu Okręgu PZD za aktywny wkład pracy w umacnianiu ogrodnictwa działkowego otrzymało 12 działkowców. Dyplomy z ogrodu wręczono 10 działkowcom. Nie zapomniano o byłych działkowcach którzy w minionym okresie działali i tworzyli podwaliny naszego ogrodu, wręczono im podziękowania i upominki w postaci książek „Vademecum działkowca". Wiceprezes KR PZD Stanisław Chodak wręczył Prezesowi ogrodu Puchar ufundowany przez Krajową Radę i podziękowanie, a także Puchar od Zarządu Okręgu PZD w Lublinie oraz podziękował Prezesowi ogrodu Wiesławowi Tomczukowi za 21 lat społecznej pracy. Zarząd ogrodu składając podziękowanie za dotychczasową pracę wręczył Prezesowi ogrodu rower. Podziękowanie dla ogrodu przesłał Wójt Gminy Biała Podlaska przez Przewodniczącego Rady Gminy, który wręczył Barbarze Chilewicz,

Stanisławowi Groblewskiemu, Eugeniuszowi Starzyńskiemu podziękowania za aktywną działalność na rzecz promocji Gminy Biała Podlaska. Z tej też okazji członkowie zespołu ludowego „Barwinek" przekazali upominek i podziękowanie dla ogrodu.

Zgromadzeni na uroczystości podpisali wystosowany do Premiera RP Pana Donalda Tuska apel dotyczący projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Za dotychczasową współpracę zarząd ogrodu podziękował zespołowi, a w dowód uznania oprócz indywidualnych podziękowań wręczył „Vademecum działkowca" . Całą uroczystość uświetniał zespół „Barwinek", który między innymi po raz pierwszy odśpiewał „Hej tam gdzieś na bialskiej ziemi"-słowa ułożył działkowicz naszego ogrodu. Wszyscy wspólnie biesiadowali i bawili się przy śpiewie zespołu „Barwinek", jak i przy innych nagraniach. Całość uroczystości prowadził działkowicz Stanisław Śledź.

V-ce Prezes Stanisław Groblewski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio