Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy sprzeciwiają się likwidacji PZD - 15.07.2013

Do Członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. projektu ustawy o ogrodach działkowych

 

 

Działkowcy z rodzinnego ogrodu działkowego Frezja we Wrocławiu wyrażają zaniepokojenie planami likwidacji PZD i sprzeciw przeciw tym planom.

Zdajemy sobie sprawę, że likwidacja PZD jest jednoznaczna z wygaśnięciem prawa do wieczystego użytkowania gruntów, na których zlokalizowane są ogrody działkowe. Konsekwencją tego będzie wygaśnięcie nabytych praw działkowców do tego, co znajduje się na ich działkach: nasadzeń, altan i innych urządzeń a także do wspólnej infrastruktury ogrodowej. Likwidacja PZD to również rozbicie i osłabienie ruchu ogrodnictwa działkowego, a w konsekwencji do jego całkowitej likwidacji, mimo zapewnień prominentnych polityków, że działkowcom nie stanie się krzywda. Likwidacja PZD jest jednoznaczna z przejęciem przez gminy infrastruktury ogrodowej i nacjonalizacją majątku Związku. Majątku, chcemy to mocno podkreślić, tworzonego przez pokolenia działkowców z ich składek, do którego budżet państwa nie dołożył ani złotówki. Nie jest dla nas również zrozumiałe, dlaczego tak wielu ważnych polityków z taką werwą zabrało się do „rozmontowywania” dobrze działającej samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej, jakim jest Polski Związek Działkowców. Przypominamy, że jest on utrzymywany tylko ze składek jego członków, nie otrzymuje i nie stara się o żadne dotacje państwowe. I jeszcze jedno, Polski Związek Działkowców nie jest żadną „czapą” jak tego chce i jak to nazywa poseł Huskowski, ale dobrowolnym zrzeszeniem działkowców.

Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest bronić czegoś, czego się nie zna i nie rozumie. Ale od polityków decydujących o naszym losie mamy prawo wymagać empatii, rozpoznania i zgłębienia przez nich problemu czy sprawy, o której decydują. A przede wszystkim mamy prawo domagać się, aby wysłuchali naszych opinii i naszych racji i uwzględnili je w decyzjach podejmowanych w naszej sprawie.

Chcemy również przypomnieć i zwrócić uwagę Członkom komisji sejmowej pracującej nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, że użytkownikami działek są nie tylko emeryci i renciści dorabiający, przez produkcję na działce warzyw do często lichej emerytury czy renty, ale coraz częściej ludzie młodzi. Praca w ogródkach działkowych to alternatywny, zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, to inna filozofia życia – aktywnego i twórczego. A zachowanie ruchu działkowego w obecnym kształcie – Polskiego Związku Działkowców to pomoc socjalna setkom tysięcy często ubogich rodzin, która nie obarcza budżetu państwa, a w użytkownikach działek wyzwala inicjatywę i jest formą samopomocy. Warto, aby Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. projektu ustawy o ogrodach działkowych pamiętali o tym.

Dlatego apelujemy do Członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej o zarekomendowanie obywatelskiego projektu o ogrodach działkowych, o umieszczenie w nim zapisów dających gwarancję prawa własności oraz stworzenie struktury, które będzie ich gwarancją lub pozostawienie dotychczasowej struktury (PZD). Jednocześnie apelujemy o odrzucenie projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej. Przyjęcie tego ostatniego będzie dla nas sygnałem, że dla Członków Nadzwyczajnej Podkomisji ważniejszy jest interes polityczny niż społeczny.

Nie chcemy, aby to zabrzmiało jak groźba, ale to od nas, działkowców, może zależeć czy w następnej kadencji będziecie Państwo członkami Parlamentu RP.

 

                                                                       Prezes ROD Frezja

                                                                       oraz działkowcy ROD Frezja

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.