Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedstawiciele lubuskich działkowców spotkali się z panią poseł Krystyną Sibińską – członkiem podkomisji sejmowej - 10.07.2013

W poniedziałek (8 lipca) delegacja działkowców lubuskich (11 osobowa) z  okręgu  gorzowskiego i okręgu zielonogórskiego PZD spotkała się z posłankąKrystyną Sibińską (PO).

Działkowcy wyrazili swoje duże zaniepokojenie opóźnieniami w pracy podkomisji oraz tym, że nie rozpoczęła ona jeszcze merytorycznej pracy nad ustawą. W tym kontekście poprosili o wyjaśnienie przyczyny odwołania zaplanowanych  na 8 i 9 lipca obrad podkomisji zajmującej się przygotowaniem ustawy o ogrodach działkowych oraz o podanie uzasadnienia wniosku o odwołanie przewodniczącego podkomisji, jaki został złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej.  Poproszona o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji pani poseł oświadczyła, iż faktem odwołania obrad  podkomisji jest równie zaskoczona i  zaniepokojona jak działkowcy,  ponieważ do ostatniej chwili była przekonana, iż dwudniowe obrady odbędą się w poniedziałek i wtorek.  Odnosząc się do wniosku o odwołanie przewodniczącego stwierdziła, iż dotychczasowe obrady podkomisji były prowadzone nieudolnie. Jak do tej pory wysłuchano jedynie wnioskodawców projektów i ustalono, iż wiodącym będzie projekt obywatelski. Według posłów PO przewodniczący nie radzi sobie z powierzoną mu funkcją, przez co prace komisji mają opóźnienie.


Przedstawiciele działkowców poprosili o uchyleni rąbka tajemnicy co do proponowanych  zmian w projekcie obywatelskim. Pani poseł stwierdziła, iż są niektóre tematy trudne  i nie chciałaby zbyt wiele zdradzać, ponieważ obawia się, że jej słowa zostałyby źle zinterpretowane, ale może powiedzieć, iż czeka na odpowiedź z biura legislacyjnego Sejmu na temat możliwości i mechanizmów prawnych przekształcenia się Polskiego Związku Działkowców w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe i mechanizmów wyodrębniania się poszczególnych ogrodów oraz tworzenia przez te ogrody  innych stowarzyszeń  o zasięgu regionalnym lub krajowym.  Pani Poseł nadmieniła, że w nowym projekcie za pewno musi znaleźć się zapis dotyczący opłat za użytkowanie gruntów na rzecz gmin.
Uczestnicy spotkania przekonywali panią poseł, iż należy zrobić wszystko, by wymuszone przez Trybunał Konstytucyjny  zmiany miały charakter ewolucyjny, podkreślając, że zapewnia to ujęty w projekcie obywatelskim zapis dotyczący stowarzyszenia ogrodowego – PZD, zaakceptowany przez działkowców.   Zwrócili też uwagę, że wprowadzenie gwałtownych zmian może doprowadzić do zniszczenia całego dorobku PZD, a od podstaw  trudno będzie to odbudować.
Pani Poseł stwierdziła, że zależy jej,  by nowe przepisy były zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i by nikt nie zarzucał nowej ustawie niezgodności z Konstytucją RP.
Uczestnicy spotkania wręczyli pani poseł pismo, w którym wyrazili swoje niezadowolenie z prac podkomisji (treść pisma)

Rafał Hawryluk


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio