Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Smolarz: posłom PO nie przeszkadza istnienie PZD - 09.07.2013

W dniu 8 lipca 2013 r. sudeccy działkowcy spotkali się z posłem PO – Panem Tomaszem Smolarzem, członkiem Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu w/s nowej ustawy o ogrodach działkowych.Spotkanie odbyło się w ROD "Jar" w Dzierżoniowie, w którym uczestniczyło 41 działkowców.Pytania działkowców dotyczyły stanowiska posłów PO w odniesieniu do pozostawienia ogólnopolskiej organizacji działkowców w przyszłej ustawie oraz pozostawienia działkowcom dotychczasowych praw nabytych.

 Działkowcy poinformowali także Pana posła, iż są zaniepokojeni brakiem postępu w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji, co grozi tym, że ustawa o ogrodach działkowych nie będzie uchwalona do dnia 20 stycznia 2014 r.

 Ponadto działkowcy stwierdzili, iż szybko rozwiały się ich nadzieje, jakie wiązali z deklaracjami Premiera Rządu RP wyrażonymi w liście z dnia 18 czerwca 2013 r. skierowanym do działkowców. Niepokój ten uznali za uzasadniony z uwagi na wypowiedzi posłów PO - członków Podkomisji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r., a także iż dla działkowców niezrozumiały jest wniosek grupy posłów PO o odwołanie posła Bartosza Kownackiego z funkcji przewodniczącego Podkomisji.

 Poseł Tomasz Smolarz na wstępie swojej wypowiedzi stwierdził, że działkowcy nie powinni obawiać się o utratę ogrodów, działek, swojego Związku i dotychczasowych praw do korzystania z gruntów ogrodów działkowych.

 Poseł stwierdził, że na pewno ustawa o ogrodach działkowych zostanie uchwalona przed upływem terminu, jaki został wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny.

Członkowie Podkomisji pracują nad tym, aby ustawa była zgodna z Konstytucją.Poseł Tomasz Smolarz zapewnił działkowców, że PO odeszła od swojego projektu oraz od projektu SP i przyjęła projekt obywatelski jako wiodący w pracy Podkomisji.

 

Poseł potwierdził, że posłowie PO podtrzymują deklaracje złożone działkowcom przez Premiera Rządu RP – Pana Donalda Tuska. Stwierdził, że posłom PO nie przeszkadza istnienie PZD, tym bardziej, że działkowcy domagają się prawa posiadania swojej ogólnopolskiej organizacji. W ocenie posłów PO, istotną sprawą jest to, że w obywatelskim projekcie odstąpiono od monopolu PZD na prowadzenie ogrodów, jednak są wątpliwości do przekształcenia z mocy prawa członkostwa PZD w członkostwo w stowarzyszeniu ogrodów działkowych pn Polski Związek Działkowców. W ocenie posłów PO przynależność do stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, jest dobrowolna, a nie obowiązkowa. Posłowie jedynie w tym zakresie oczekują na opinię legistratorów rządowych.Poseł poinformował także, że w pracach Podkomisji będzie rozważana sprawa obniżenia opłaty na rzecz właściciela gruntów w wysokości 1 krotności podatku rolnego, w miejsce uprzednio proponowanej 5 krotności.

 Wniosek o odwołanie przewodniczącego Podkomisji – Pana Bartosza Kownackiego poseł uzasadnił tym, że Podkomisja przez okres blisko 2-ch miesięcy nie poczyniła żadnych postępów w pracy merytorycznej na projektami ustaw.

 Na zakończenie spotkania poseł jeszcze raz zapewnił, że posłowie PO chcą utrzymać dotychczasowe prawa Polskiego Związku Działkowców do gruntów oraz prawa majątkowe działkowców.

 Uczestnicy spotkania z dużym zaskoczeniem przyjęli słowa posła Tomasza Smolarza, z których wynika zmiana dotychczasowego stanowiska posłów PO. Obawy uczestników spotkania budzi nadal podejście posłów PO do sprawy członkostwa, bowiem uważają, że może to stanowić istotną przyczynę podważania rozwiązań proponowanych w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.Ponadto działkowcy biorący udział w spotkaniu, przyjmując w dobrej wierze słowa posła – Pana Tomasza Smolarza, stwierdzili, że słowa te poznają po owocach jakie przyniosą w procesie legislacyjnym.

 

MK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio