Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy udzielają całkowitego poparcia projektowi obywatelskiemu - 05.07.2013

 

Stanowisko

 

Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Elblągu

 

W sprawie:  prac Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu RP nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych

 

Okręgowa Komisja Rozjemcza  PZD w Elblągu  na podstawie pisma Krajowej Komisji Rozjemczej PZD z dniu  20.06.2013 uzyskała informację o udziale w posiedzeniach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, przedstawicieli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych oraz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Swarzędzu.

Bulwersujący dla członków Polskiego Związku działkowców jest fakt, że Podkomisja Nadzwyczajna Sejmu do dyskusji w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych zaprasza i dopuszcza  jako przedstawicieli stowarzyszeń osoby, które zostały prawomocnie pozbawione członkowstwa w PZD, za rażące łamanie przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r oraz ustawy z dnia  7.07.1994 – prawo budowlane.

Takie postępowanie posłów Sejmu RP powoduje przekonanie obywateli, że dla reprezentujących naród posłów nic nie znaczą powszechnie obowiązujące normy i zasady etyczne a jedynie uzyskanie poparcia dla realizacji w majestacie prawa, założonych własnych celów.

W naszym przekonaniu osoby łamiące prawo dla osiągnięcia własnych celów i korzyści nie są godne występowania w Sejmie w roli „konsultantów” i wyrażania opinii w sprawie nowo stanowionego prawa.

Z przykrością stwierdzamy, że sytuacja zaistniała w pracach Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej nie jest to jedyny „wypadek przy pracy”, o czym świadczy wyznaczenie zdeklarowanego wroga polskich działkowców,  posła Andrzeja Dery,  na pełnomocnika reprezentującego Sejm w toczącej się przed TK sprawie ustawy o rodzinnych  ogrodach działkowych .

Również we wstępnych pracach przygotowawczych do opracowania nowych przepisów o ogrodach działkowych prowadzonych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako konsultanci byli zapraszani przedstawiciele nowo powstających stowarzyszeń,  przeciwników Polskiego Związku działkowców, z pominięciem przedstawicieli PZD.

Przytoczone fakty prowadzą do smutnego stwierdzenia, że osoby nieszanujące – a wręcz łamiące prawo – przez posłów uznawane są za najbardziej wiarygodne i godne wysłuchania ich opinii.

Apelujemy do szanownych członków Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej o wnikliwe przeanalizowanie i poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który uzyskał akceptację i poparcie szerokiej rzeszy działkowców i sympatyków PZD.

 

 

Przewodnicząca

      Okręgowej Komisji Rozjemczej

   ………………………..

      Barbara Rościszewska

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio