Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy chcą, by projekt obywatelski stał się prawem - 05.07.2013

 Elbląg, dn. 02.07.2013

 

 

 

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowny Panie Premierze

 Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją jaka się wytworzyła wokół bezpieczeństwa prawnego działkowców i dalszego istnienia ogrodów działkowych. Stan niepewności jaki zaistniał po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na mocy którego z dniem 20 stycznia 2014 r utracą moc prawną, mające fundamentalne znaczenie, przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wobec tego zaszła konieczność uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych. Niestety wbrew wcześniejszym zapewnieniom partii politycznych „że nie da zrobić krzywdy działkowcom” pomimo upływu roku od wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego wobec sprzecznych interpretacji postanowień w zakresie nabytych praw działkowców i ścierania się różnych pomysłów co do dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego zachodzi obawa, że ustawa w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie nie zostanie uchwalona.

 Szanowny Panie Premierze

 W środowisku działkowców powstał projekt ustawy, który uwzględnia wymogi postawione przez Trybunał Konstytucyjny z jednej strony oraz przewiduje zachowanie słusznie nabytych praw oraz ochronę prawną istniejących ogrodów działkowych.

Omawiany projekt został poparty własnoręcznym podpisem ponad 924 tys. osób i w ten sposób uzyskał status projektu obywatelskiego. Skoro w świetle tego projektu zaproponowano rozwiązania zgodne z Konstytucją i interesom obywateli to bulwersuje nas to, co prezentują posłowie Platformy Obywatelskiej, szczególnie poseł Hustkowski i członkowie jego zespołu, którzy opracowali projekt ustawy o ogrodach działkowych, który pozbawia działkowców praw słusznie nabytych, likwidację ogólnopolskiej organizacji do czego rzekomo zobowiązał ustawodawcę Trybunał Konstytucyjny. Zresztą rozważania tam zawarte zostały masowo oprotestowane przez społeczność działkową wyrażone w wielu stanowiskach i wystąpieniach adresowanych do Pana Premiera i ugrupowań politycznych.

 Szanowny Panie Premierze

 W imieniu ponad 10-cio tysięcznej społeczności działkowej okręgu elbląskiego apelujemy do Pana Premiera o dotrzymanie obietnicy złożonej na spotkaniu z działkowcami, że projekt obywatelski będzie bazą przyszłej ustawy, a działkowcy zachowają swoje wszystkie prawa i własną silną organizację.

Sądzimy, że Pan jako szef partii sprawującej władzę spowoduje szybkie uchwalenie ustawy satysfakcjonującej szerokie rzesze działkowców.

 

 

Z poważaniem

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu w Elblągu

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio