Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja w sprawie skutków powodzi w ROD - 03.07.2013

W ostatnich latach, w wielu rejonach Polski odnotowuje się zjawisko powodzi lub podtopień. Skala zjawiska jest różna. Przyczyną tego zjawiska w 2013 r. były intensywne opady w miesiącu maju- czerwcu, przechodzące przez kraj nawałnice, podniesienie się poziomu wód w rzekach i kanałach, wylania lokalnych rzek, utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych Wynikiem takiej sytuacji były podtopienia na terenie kraju, w tym w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez okręgowe zarządy PZD, w związku z sytuacja powodziową w br w całym kraju ucierpiały 87 rodzinne ogrody działkowe, gdzie zalaniu lub podtopieniu uległa powierzchnia ponad 400 ha, na której usytuowanych jest ponad 9 tyś. działek rodzinnych.  Z informacji przekazanych przez okręgi wynika, że nie wszystkie okręgowe zarządy PZD ustaliły już ostateczną  powierzchnię i liczbę działek rodzinnych, które zostały zalane bądź podtopione. Trwają działania związane z oceną wielkości zjawiska i szacowaniem strat. Zniszczeniu uległa infrastruktura ogólna ROD, drogi aleje, podtopione budynki oraz majątek należący do użytkowników działek w tym nasadzenia. Na wielu ogrodach nadal utrzymuje się woda.

 Na chwilę obecną zjawisko powodziowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych nie zostało odnotowane na terenie działania 11 okręgów: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, gorzowskiego, koszalińskiego, poznańskiego, słupskiego, szczecińskiego, toruńsko-włocławskiego, warmińsko-mazurskiego, wrocławskiego.

 Natomiast w pozostałych  15 OZ PZD zjawisko zalań i podtopień terenów ROD wystąpiło ( częstochowskiego, kaliskiego, legnickiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, pilskiego, podkarpackiego, podlaskiego, sudeckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zielonogórskiego).

Najbardziej nasilone zjawisko powodziowe wystąpiło w ogrodach funkcjonujących na terenie  5  OZ PZD:

częstochowskim w 11 ROD - 69,38 ha powierzchni zalanej lub podtopionej – 1283 działki;

lubelskim- w 14 ROD - 62,36 ha powierzchni zalanej lub podtopionej- 1629 działki rodzinne;

opolskim- w 10 ROD – 26,20 ha powierzchni zalanej lub podtopionej- 817 działek

pilskim – w 17 ROD- 120,83 ha powierzchni podtopionej- 3008 działek rodzinnych

podlaskim- w 5 ROD – 51,06 ha powierzchni podtopionej- 895 działek rodzinnych ;

świętokrzyskim – w 16 ROD- 42,20 ha powierzchni podtopionej lub zalanej- 1345 działek rodzinnych.

Wszystkie okręgi przystąpiły do szacowania szkód i strat. W wielu przypadkach będzie to możliwe dopiero po całkowitym ustąpieniu wód. Jednak biorąc pod uwagę zalaną powierzchnię i straty w infrastrukturze ogólnej ogrodu, pomoc Związku będzie nieodzowna.

Zasady udzielania pomocy ogrodom, które ucierpiały w wyniku powodzi  zostały określone w Stanowisku Prezydium KR PZD z dnia 26.06.2013 r. w sprawie działań w związku z sytuacją powodziową na terenie ROD w 2013 r. Z treścią przedmiotowego stanowiska można zapoznać się na stronie internetowej PZD w zakładce/ bieżące wydarzenia.

WGG KR PZD

M. Kobylińska

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio