Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z obrad plenarnych OZ w Kielcach - 27.06.2013

W dniu 26.06.2013r. odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach. Miało ono na celu podsumowanie tegorocznych zebrań sprawozdawczych w ROD, przedstawienie zbiorczych sprawozdań i preliminarzy finansowych oraz zapoznanie Prezesów zarządów z obecną sytuacją Ogrodów i Związku w kontekście sejmowych prac nad ustawą działkową.

            Spotkanie rozpoczął Prezes OZŚ PZD w Kielcach, przekazując następnie głos Dyrektorowi Biura, który naświetlił zebranym aktualną sytuację działkowców oraz przebieg prac w sejmowej podkomisji. Podkreślono przede wszystkim długo oczekiwane przez wszystkich zabranie głosu w sprawie przez Premiera Donalda Tuska, oraz fakt, że projekt obywatelski wybrany został projektem wiodącym, na bazie którego powstaną w przyszłości regulacje dotyczące ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Ten niemały sukces to zasługa aktywności i zaangażowania ogromnej liczby działkowców. By jednak można mówić o pełnym sukcesie, trzeba w dalszym ciągu wspólnie działać na rzecz projektu obywatelskiego i ciągłego zjednoczenia działkowców.

            W kolejnych punktach posiedzenia podsumowana została działalność organizacyjna i finansowa ROD. Głos przejęła Główna Księgowa OZŚ, by przedstawić zbiorcze zestawienia sprawozdań finansowych ROD za rok ubiegły oraz zbiorcze zestawienia preliminarzy finansowych na rok 2013. Dopełnieniem tych informacji było odczytanie wyników badania w/w zestawień przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Kielcach. Następnie przedstawiono informację z kampanii zebrań sprawozdawczych w ogrodach w 2013 roku wraz z oceną ich przebiegu.

            Następny punkt poświęcony został informacjom w sprawie zalania i podtopień terenów ROD województwa świętokrzyskiego, co przy aktualnej pogodzie i sytuacji, jest sprawą pilną i ze wszech miar aktualną.

            Po części poświęconej odczytom i informacjom, zebrani na posiedzeniu rozpoczęli dyskusję na najbardziej nurtujące tematy. Prezesów ROD interesowała głównie kwestia prac podkomisji sejmowej oraz dalszych losów działkowców. Na każde pytanie padła obszerna odpowiedź, dopóki tematy dyskusji nie zostały wyczerpane. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem wystosowanego wspólnie Listu skierowanego do Premiera RP w zakresie prac nad nową ustawą dla polskich Działkowców i ogrodów działkowych, a swoim słowem zamknął je Prezes OZŚ PZD.

 

                                                                                                                      A. Ślusarczyk

                                                                                                                      OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.