Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy do Premiera: Liczymy na Pana wsparcie - 26.06.2013

                Częstochowa  21.06.2013  roku.

 

                                                                                                Szanowy Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny  Panie  Premierze

 

Prezesi   rodzinnych  ogrodów  działkowych   okręgu  częstochowskiego  obecni  na  naradzie  w  dniu 21  czerwca  2013  roku  z  zadowoleniem  przyjęli  informację  o  udzielonym  przez  Pana  Premiera   poparciu   dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

Uznajemy,  że  spotkanie  Pana  Premiera  z  działkowcami  Warszawy  w  ROD  „Waszyngtona”  było  bardzo potrzebne  tak dla  działkowców  jak  i    Pana.  Wymiernym  tego  dowodem  jest  przyjęcie  przez  członków  podkomisji  do  opracowania  nowych  uregulowań  prawnych  dotyczących  funkcjonowania  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  w  dniu  18.06.2013  roku  obywatelskiego  projektu  ustawy o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  jako  projektu  wiodącego.  Projekt  ten  zyskał  poparcie  prawie  miliona  polskich  rodzin.  Uważamy,  że  podjęcie  takiej  decyzji  jest  zapowiedzią  pozytywnego  rozwiązania  obecnej  sytuacji  działkowców  jaka  powstała  po  orzeczeniu  Trybunału  Konstytucyjnego  w  dniu  11  lipca  2012  roku   i  wypracowania  takich  procedur,  które  będą  korzystne  dla  miliona  polskich  rodzin.   Zapisy  naszego  projektu  wprowadzają  ewolucyjne  przejście  do  nowego  systemu  organizacyjnego  i zarządzania  co  działkowcy  sobie  cenią  najbardziej.  Ponadto  zabezpiecza  on  w pełni  prawa  nabyte  na  przestrzeni  ponad  120  lat  historii  i  tradycji  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  a  szczególnie  prawo  do  gruntu  na  których  usytuowane  są  nasze  ogrody.  Działkowcy  polscy  sami  chcą  decydować  o  swoich  sprawach  i  losach  swojej  organizacji,  co  przewiduje  opracowany  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

 Szanowny  Panie  Premierze

 Działkowcy  ziemi  częstochowskiej   są  przekonani,  że  wsparcie  udzielone  przez  Pana  Premiera  dla  idei  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  nie jest  tylko  grą  polityczną,  ale  wynika  z  szacunku  dla  miliona  polskich  rodzin  osób  starszych,  dla  których  uprawa  działki  to  sens  życia.  Liczymy  na  dalsze  wspieranie  przez  Pana  Premiera  idei  ruch  ogrodnictwa  działkowego  i  działań  mających  na  celu  obronę  dorobku  życia  kilku  pokoleń  miliona  polskich  rodzin.     

 Szanowny  Panie  Premierze  działkowcy  polscy   zawsze  pamiętają  o  swoich  sympatykach,  dla  których  mają  wiele  uznania  i  szacunku  za  odwagę  głośnego  mówienia  o  sprawach      ludzi  biednych,  najniżej  uposażonych,  emerytów  i  rencistów  dla  których  uprawa  działki  i  przynależność  do  Polskiego  Związku  Działkowców  jest  zaszczytem  gdyż  właśnie  tu  realizują  swoje  marzenia  poprzez  uprawę  działki  służącej  wielopokoleniowej  polskiej  rodzinie.

 

Za  działkowców  ziemi  częstochowskiej

 

Otrzymują:

  1. Marszałek  Sejmu  RP.
  2. Przewodniczący  Nadzwyczajnej  Podkomisji.
  3. Prezes   KR  PZD.
  4. a/a

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio