Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców swarzędzkich z poseł Bożeną Szydłowską - 25.06.2013

24 czerwca 2013 r. działkowcy swarzędzcy spotkali się z Panią poseł Platformy Obywatelskiej Bożeną Szydłowską. Spotkanie zorganizowała przewodnicząca Kolegium Prezesów, a jednocześnie Prezes ROD „Meblarz” w Swarzędzu – Anna Graczyk, a uczestniczyli w nim prezesi oraz działkowcy z czterech ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Swarzędza, a także Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Dorota Zerba oraz instruktor ds. ogrodniczych w Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu – Agata Kozłowska.

Głównym celem spotkania było omówienie kwestii przyszłej ustawy o ogrodach działkowych.

W początkowej części spotkania Pani poseł zaznaczyła, iż obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stał się w ostatnich dniach projektem wiodącym                     w pracach podkomisji sejmowej powołanej w sprawie utworzenia nowej ustawy. Jednocześnie pani poseł Szydłowska podkreślała bardzo silnie atuty projekt ustawy proponowanej przez Platformę Obywatelską, co wywołało w początkowej części spotkania bardzo żywą dyskusję. Działkowcy dobrze znają propozycje PO i wiedzą jakie zagrożenie niosą one dla ogrodów działkowych, dlatego też reakcja ludzi zebranych na sali była bardzo podniosła. Romuald Drzazga – prezes ROD Kwitnąca  Dolina w Swarzędzu mówił o komunalizacji   i nacjonalizacji majątku ogrodów działkowych zaproponowanej  w projekcie PO, wyrażała on swoje niezadowolenie w kwestii nacjonalizacji majątku ogrodów działkowych, które swoja powstały dzięki pracy i nakładom finansowym samych działkowców.

Podczas spotkania wiele uwagi poświecono kwestii zapisów w księgach wieczystych, dziś PZD ma w  wielu przypadkach grunty, na których znajdują się ogrody działkowe oddane w użytkowanie wieczyste, tak jest w przypadku większości ogrodów swarzędzkich. Największe obaw wśród działkowców budziła kwestia właśnie gruntów ogrodów działkowych, gdyż projekt PO nie przewiduje ksiąg wieczystych,  a tylko umowy na prowadzenie ogrodu podpisywane z gminą. Szczególnie kwestie ksiąg wieczystych podnosiła Anna Graczyk – prezes ROD „Meblarz”, wskazała ona także pewna różnicę miedzy projektem obywatelskim, a projektem PO – „Dla Platformy Obywatelskiej liczą się grunty, dla nas liczą się ludzie”

Poseł Szydłowska kilkakrotnie wskazywała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i na konieczność respektowania go podczas tworzenia nowej ustawy o ogrodach działkowych, szczególny nacisk dało się tu zauważyć odnośnie dwóch punktów wyroku, czyli likwidacji PZD jako monopolisty oraz zapewnienie możliwości pluralizmu. Działkowcy wskazywali no to, iż obywatelski projekt ustawy zapewnia prowadzenie ogrodów przez inne podmioty, a także zostawia działkowcom pełna swobodę w kwestii przynależności do stowarzyszenia ogrodowego. Prezesi ogrodów swarzędzkich wskazywali na to jak ważna jest rola PZD jako organizacji. Romuald Drzazga mówił, że PZD to jedna wielka rodzina działkowców, jest to swego rodzaju idea solidarnościowa ludzi, wskazywał także na pomoc jaką PZD daje działkowcom, chociażby po powodziach. Wtedy gminy ani władza nie pomagała działkowcom, tylko PZD wyciągnęło do poszkodowanych ogrodów pomocna dłoń. Anna Graczyk przedstawiła pani poseł zarys prac przy inwestycjach w ogrodach działowych a także mówiła o tym, że PZD, zarówno Zarządy Okręgowe oraz Krajowa Rada wspomaga ogrody przy realizacji zadań inwestycyjnych w ogrodach działkowych.

Dorota Zerba oraz Agata Kozłowska poruszały kwestie finansowe dotyczące ogrodów działkowych – mówiono o przejęciu pieniędzy ogrodów działkowych przez Skarb Państwa w założeniach projektu Po oraz o sławnym 30 zł proponowanym przez Platformę jako opłatę do gminy. Pani poseł wskazywała, iż opłaty do gmin według PO na pewno były by niższe niż dotychczas. Nie uzyskaliśmy jednak konkretnej odpowiedzi na jakiej podstawie została obliczona kwita 30 zł od działki.

Podczas spotkania poroszona została również kwestia udziału w pracach podkomisji sejmowej stowarzyszeń, przedstawiono pani poseł problem stowarzyszenia założonego na ogrodzie „Kwitnąca Dolina”

Poseł Szydłowska mówiła, że dyskusja na temat szczegółów projektu obywatelskiego, PO czy innych partii politycznych na tym etapie prac nie jest już tak do końca sensowna. Powołana jest już bowiem podkomisja sejmowa, której zadaniem jest stworzenie nowej ustawy, projekt obywatelski został dzięki Premierowi Tuskowi projektem wiodącym w pracach podkomisji. Zadaniem podkomisji będzie teraz stworzenie dobrej ustawy. Pani poseł chciała od działkowców usłyszeć jakie są ich propozycje i co by chcieliby nowa ustawa im gwarantowała. Działkowcy jednak wiedzą, ze to co dla nich najlepsze zawarte jest w projekcie obywatelskim.

Działkowcy pytali Panią poseł jakie są konkretne zastrzeżenia do projektu obywatelskiego, skoro jak sama wspomniała nie jest on do końca zgodny z konstytucja i wymaga wprowadzenia zmian. Konkretnych odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Działkowcy zebrani na spotkaniu wyrażali swoją zaniepokojenie obecna sytuacją. Jak mówili – obawiają się tego co będzie jutro? Chcą tylko w spokoju uprawiać swojej działki, polityka ich nie interesuje. Ale w obecnej sytuacji w Polsce temat ogrodów działkowych jest bardziej „polityczny” niż „ogrodniczy”.

Pani poseł Szydłowska mówiła, iż z rozmów, które przeprowadzała z członkami podkomisji sejmowej wynikało, że prace powinny zakończyć pod koniec lata, może we wrześniu oraz ,że całe procedowanie nowej ustawy musi zakończyć się pod koniec 2013 roku. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo czas ucieka, a działkowcy czekają na no, iż politycy stworzą mądre i dobre „prawo działkowe”.

 

 

Agata Kozłowska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio