Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Sprawcie, by już nikt nie wyciągał ręki po nasze mienie i po naszą ziemię" - 21.06.2013

Jerzy Karpiński

Działkowiec z ROD „Radość”

we Wrocławiu

 Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej

WARSZAWA

 

Szanowni Państwo.

Panie i Panowie.

             Tak, jak wielu obywatelom naszego Państwa, tak również i mnie w ostatnich latach doskwierała i coraz bardziej doskwiera bezustanna batalia niektórych osobistości i ugrupowań ukierunkowana na ograniczenie praw polskich działkowców, na zabranie im tego wszystkiego co w swoim czasie było odruchem opiekuńczej roli Państwa wobec najuboższych warstw społeczeństwa. Kulminacja tych przykrych oddziaływań doszła do zenitu tuż przed pamiętnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. i trwa do dzisiaj. Nie jest teraz czas i miejsce na to, aby rozkładać na czynniki pierwsze wszystkie wydarzenia i okoliczności z tym związane. Dla mnie najważniejsze obecnie jest to, że ostatnio miały miejsce fakty budzące w działkowcach wiarę i nadzieję w to, że ta zaciekła batalia wkrótce dobiegnie końca i że działkowcy będą mogli dalej spokojnie cieszyć się swoimi działkami oraz zrzeszać się tak jak zechcą, a Polski Związek Działkowców nadal będzie gwarantował im spokój i bezpieczeństwo.  Tę wiarę i nadzieję wywołuje we mnie m.in. fakt, że Sejm RP przyjął do procesu legislacyjnego nasz obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych, że projekt ten ma szerokie społeczne poparcie i że trafił on do rąk Państwa Podkomisji, stając się również zgodnie z Państwa decyzją, wiodącym projektem w dalszej Waszej pracy.

          Panie i Panowie.

                Pamiętajcie o tym, że działkowcy to w większości renciści i emeryci, że są to ludzie wielorako doświadczeni przez historię dziejów naszego Państwa i przez Ich własne życie, ludzie szukający ciszy i spokoju w czasie jesieni życia. Są to ludzie, którym obecnie należy się prawo do zachowania godności i szacunku,  co nie może być zastępowane ciągłym poniżaniem i zaburzaniem spokoju. Ci ludzie swoją postawą w ostatnich miesiącach wyraźnie dali wszystkim do zrozumienia, że nie akceptują rozwiązań proponowanych przez pana Stanisława Huskowskiego oraz wspierającą go grupę posłów PO. Nie akceptują też propozycji ustawowych posłów Solidarnej Polski. Dla tych ludzi jedyną szansą na realizację Ich marzeń jest wspomniany obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych, a w tym także stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Jestem jednym z tej wielkiej rzeszy obywateli naszego Państwa. Od wielu lat razem z Nimi wszem i wobec staram się wyrazić stan moich poglądów i marzeń, utożsamiam się z wszystkimi petycjami, apelami i protestami kierowanymi do wszelkich autorytetów w Polsce. Teraz zwracam się do całej Waszej Podkomisji, w Ich i we własnym imieniu, o wzięcie tego wszystkiego pod uwagę. Uszanujcie nasze prawo do właściwego i godnego traktowania nas, a zwłaszcza nasze prawo do świętego spokoju. Sprawcie, żeby już nigdy więcej nikt nie wyciągał złowieszczej i zaborczej ręki po nasze mienie i po naszą ziemię!

 Panie i Panowie.

            Z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do tego, że Sejm RP dał Wam do wykonania zadanie o epokowym i niewątpliwie historycznym znaczeniu. Gratuluję wszystkim Państwu otrzymania tej niezwykłej misji do spełnienia. Wierzę, że spełnicie się w tej roli w sposób budzący szacunek i uznanie w oczach wszystkich polskich działkowców. Dlatego też apeluję do Państwa o rozważne potraktowanie w procesie legislacyjnym wspomnianego obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, o rzeczową i partnerską konsultację jego założeń z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Polskiego Związku Działkowców. Wierzę też w to że każdy z partnerów tego procesu legislacyjnego z czystym sumieniem będzie mógł kiedyś powiedzieć, że we wszystkich ostatecznych postanowieniach my działkowcy mieliśmy swój znaczący udział, że w tej sprawie nie byliśmy pomijani, że myślano o nas i z nami, że wszyscy działaliśmy w słusznej sprawie.

                                                     Z poważaniem:

                                                                                               Jerzy Karpiński

                                                                                              - działkowiec z Wrocławia

                         

Wrocław, dnia 21 czerwca 2013 r.              

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.