Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Krajowej Komisji Rozjemczej ws. uczestnictwa tzw. stowarzyszeń ogrodowych w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu - 21.06.2013

 

STANOWISKO

W SPRAWIE DEZPROBATY DLA UCZESTNICTWA PRZEDSTAWICIELI TZW. STOWARZYSZEŃ OGRODOWYCH W PRACACH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ SEJMU.

 

 My, członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej, społecznie działającego organu rozjemczego Polskiego Związku Działkowców jesteśmy zbulwersowani udziałem w posiedzeniach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu przedstawicieli kilkunastoosobowych stowarzyszeń, to jest Ogólnopolskiego  Towarzystwa Ogrodów Działkowych, oraz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego „Zielona Dolina” w Swarzędzu na równych prawach z przedstawicielami ponad milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców. Członkami tych stowarzyszeń są w większości osoby dobrze znane społeczności działkowej Polskiego Związku Działkowców, ponieważ zostały pozbawione członkostwa Związku i prawa użytkowania działki za rażące naruszenie przepisów obowiązujących w Związku oraz przepisów prawa budowlanego, polegającego na samowoli budowlanej. Jedną
z tych osób jest Pan Ireneusz Jarząbek.

Kim że jest ten człowiek, który jeżdżąc po Polsce przedstawia się jako odnowiciel ogrodnictwa działkowego ?

Pan Ireneusz Jarząbek został pozbawiony członkostwa Związku oraz prawa użytkowania działki po tym, jak wybudował „altanę" o powierzchni około 60 m2 naruszając w rażący sposób przepisy ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane, które dopuszcza na ogrodach działkowych w mieście zabudowę do 25 m2. W domu tym zamieszkał z 4 osobową rodziną, co jest również niezgodne z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.  Sprawę samowoli budowlanej prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego do 2009 roku, które zostało zakończone w roku 2012 prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu nakazującym rozbiórkę. Ireneusz Jarząbek został również prawomocnie skazany za niszczenie mienia ogrodowego, a egzekucję wyroku zobowiązującą do pokrycia strat z tego tytułu przekazano do Komornika Sądowego.

Czy w tych okolicznościach zapraszanie Pana Jarząbka i jemu podobnych na równych prawach z przedstawicielami ponad milionowej rzeszy działkowców nie uwłacza powadze Sejmu RP?

Kogo te osoby reprezentują i z jakiego tytułu mają prawo do zabierania głosu na forum Podkomisji w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Czyż postępowanie Pana Jarząbka nie jest podyktowane wyłącznie prywatą a nie dbałością
o interes społeczności działkowców?A kimże jest Pan Jan Świątek – prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych.?

Pan Jan Świątek również został pozbawiony członkostwa Związku i prawa użytkowania działki z tytułu samowoli budowlanej polegającej na wybudowaniu na działce w ROD „Sasanka”w Bydgoszczy domu wielokondygnacyjnego przekraczającego w sposób znaczny parametry określone w przepisach obowiązujących w PZD, a przede wszystkim naruszając w rażący sposób przepisy prawa budowlanego. Już na etapie powstawania domu ówczesny prezes ogrodu nakazał Panu Świątkowi zaprzestania budowy tak wielkiego budynku. Jednak zostało to całkowicie zignorowane.

Czy tacy ludzie jak Pan Ireneusz Jarząbek oraz Jan Świątek mogą być jakimkolwiek autorytetem dla Sejmu RP?Czy ludzie łamiący prawo mogą być wiarygodną, prawdomówną stroną w tak ważnej dla działkowców sprawie, jaką jest ważenie się losów ustawy o ogrodach działowych?

Czy zapraszanie tych osób na obrady tak ważnej Podkomisji Nadzwyczajnej Do Spraw Ogrodów Działkowych nie uwłacza powadze Sejmu RP. Mamy nadzieję, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, cieszący się poparciem ponad milionowej rzeszy obywateli zostanie również poparty przez członków Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, co będzie niewątpliwym dowodem poszanowania społeczeństwa działkowego i wyborców.

 

 

 1. Olga Ochrymiuk                                Białystok                    
 2. Robert Mirosław Klimaszewski         Śrem              

3.         Zbigniew Maliszewski                       Pułtusk                              

4.         Zofia Maria Mróz                              Nowy Sącz                       

5.         Zofia Paderewska                              Warszawa                  

6.         Jan Kaczmarzyk                                 Wrocław                    

7.         Tadeusz Mańko                                 Łódź                           

8.         Józef Pietrzak                                    Solec Kujawski          

9.         Józef Pisarski                                     Gdańsk                         

10.       Kazimierz Paweł Szymański                  Szczecin                     

11.       Stanisław Wyrostkiewicz                      Lublin                        

12.       Jerzy Andrzej Teluk                          Zielona Góra             

 

Otrzymują:

 1. Poseł Bartosz Kownacki
 2. Poseł Andrzej Kania
 3. Poseł Marek Łapiński
 4. Posłanka Halina Rozpondek
 5. Posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec
 6. Poseł Adam Żyliński
 7. Poseł Tomasz Smolarz
 8. Posłanka Krystyna Sibińska
 9. Poseł Wojciech Zubowski
 10. Poseł Grzegorz Schreiber
 11. Poseł Stefan Strzałkowski
 12. Poseł Piotr Zgorzelski
 13. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio
 14. Poseł Zbyszek Zaborowski
 15. Poseł Jarosław Żaczek

Do wiadomości:

 1. Premier Rządu R.P. – Donald Tusk
 2. Marszałek Sejmu R.P. – Ewa Kopacz
 3. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu R.P.
 4. Prezes PZD

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_KKRoz.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio