Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Cieszyńskie ogrody, co dalej z ogródkami działkowymi” - konferencja - 20.06.2013

W dniu 3 czerwca 2013r. na Zamku w Cieszynie odbyła się konferencja na temat „Cieszyńskie ogrody, co dalej z ogródkami działkowymi”.

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  reprezentowany był przez Kierownika Delegatury Rejonowej w Bielsku-Białej Pana Kazimierza Chmiela oraz pracowników Okręgowego Zarządu Śląskiego Panią Marię Nocoń oraz Pana Krzysztofa Tekla.

W konferencji uczestniczyła Posłanka Platformy Obywatelskiej Pani Aleksandra Trybuś, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Cieszynie oraz Burmistrz Miasta Cieszyn Pan Bronisław Szczurek.

Konferencję rozpoczęła Pani Ewa Gołębiowska - Dyrektor Zamku Cieszyn. Następnie Pani Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie przedstawiła temat „Miejscy ogrodnicy. Czy przestrzeń publiczna może stać się własnym miejscem?”. W swoim wystąpieniu nawiązała do ogrodów działkowych położonych w Marsylii, Londynie oraz Berlinie. Wskazała na ogromne zapotrzebowanie na ogródki działkowe w Londynie, gdzie na wolną działkę czeka się około 20 lat. Następnie przedstawiła wydawnictwo „Dzieło działka” wraz fotografiami ukazującymi Rodzinny Ogród Działkowy zlokalizowany przy ul. Francesco Nullo w Krakowie oraz „dzikie działki” w Krakowie (niezrzeszone w PZD). W swojej wypowiedzi podkreśliła, że ogrody powstawały na najgorszych terenach takich jak m.in. wysypiska śmieci, co dodatkowo daje wyobrażenie o ogromnej pracy włożonej w zagospodarowanie nieruchomości, na których dzisiaj funkcjonują ogrody działkowe.

Wyświetlono fragmenty filmu odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz jego skutków dla użytkowników działek rodzinnych. Kierownik Delegatury Rejonowej OZ PZD w Bielsku-Białej Pan Kazimierz Chmiel przedstawił zwięźle ogrody skupione w Delegaturze oraz nawiązał do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, podkreślając ogromne poparcie społeczeństwa czego wyrazem jest ponad 920 tyś podpisów obywateli.

Burmistrz Miasta Cieszyn w swoim wystąpieniu skrytykował założenia projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej w zakresie możliwości tworzenia kilku (wielu) stowarzyszeń w jednym ogrodzie działkowym. Stwierdził, iż taka możliwość spowoduje ciągłe spory w samym ROD oraz uniemożliwi prawidłową współpracę stowarzyszenia (stowarzyszeń) ogrodowych z samorządem terytorialnym.

Posłanka Aleksandra Trybuś zaprezentowała projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej. Wskazała, iż użytkownicy działek rodzinnych będą mieli zapewnioną pełną wolność zrzeszania oraz powinni według projektu ponosić opłatę za korzystanie z nieruchomości w średniej wysokości około 30 zł od działki. Pani poseł nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób dokonano wyliczeń oraz jaką powierzchnię miała działka rodzinna służąca za podstawę kalkulacji.

W odpowiedzi pracownik Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Śląskiego Krzysztof Tekla przedstawił podstawowe założenia obywatelskiego projektu ustawy. Odniósł się również do ulotki promocyjnej rozdawanej na spotkaniu przez Panią Aleksandrę Trybuś. Wskazał na opinię Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2013r, odnośnie projektu PO, która potwierdza wątpliwości Polskiego Związku Działkowców.  Stwierdził, iż przedmiotowa ulotka zawiera informacje nieprawdziwe. Z broszury wynika, że działkowiec będzie właścicielem składników roślinnych i budowlanych znajdujących się na działce pomimo, iż projekt PO w żadnym punkcie o tym nie stanowi. Nowością jest „gwarancja umów najmu”, czego projekt PO złożony do Sejmu zupełnie nie przewiduje. Treść broszury znajduje się więc w oderwaniu od rzeczywistego projektu PO.

Prezes ROD „Lotos” w Czechowicach-Dziedzicach Pan Jerzy Chłosta wskazał, że składki członkowskie pozostają w większości w ogrodach, ponadto PZD OZ Śląski dotował ogród w związku z powodzią w 2010r. Podkreślił, że kwota podana przez Posłankę Aleksandrę Trybuś będzie wpłacana przez użytkowników i nigdy nie wróci do Rodzinnego Ogrodu Działkowego nawet w części.

W dalszej części  spotkania głos zabierali Prezesi ROD z Cieszyna, Czechowic-Dziedzic oraz Bielska-Białej. Każdy z nich wyrażał poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy oraz swoje wątpliwości odnośnie zapisów projektu PO. Na zakończenie Pani Aleksandra Trybuś stwierdziła, iż tego typu spotkania są bardzo twórcze, a zgłoszone przez uczestników wątpliwości będą przedkładane dalej w ramach prac nad „ustawą działkową”.

Spotkanie było prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze i dało możliwość wymiany zdań na wszystkie tematy związane z użytkowaniem działki rodzinnej.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.