Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Tomasz Nowak(PO): projekt obywatelski jest dobry - 19.06.2013

W dniu 18 czerwca 2013 roku w Koninie Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej  zorganizował  spotkanie z działkowcami z terenu Konina w świetlicy „Energetyk”, Zakładów Energetycznych  Pątnów. 

W spotkaniu udział wzięło ok. 40 działkowców z ogrodów konińskich, wśród których  był Wiceprezes Okręgowego Zarządu, Prezes ROD „Relaks” w Koninie Pan Mirosław Bartkowiak  oraz kilku prezesów ROD.

Spotkanie prowadził poseł Platformy Obywatelskiej  Pan Tomasz Nowak. Atmosfera spotkania była  ostra i merytoryczna. Zabierając głos w dyskusji działkowcy i prezesi ROD w ostrych słowach wyrażali swoją dezaprobatę  do projektu ustawy PO. Przedstawiciel Okręgowego Zarządu Wiceprezes OZ w swoim wystąpieniu wskazywał zagrożenia dla działkowców wynikające z projektu ustawy PO podkreślając, że działkowcy stracą prawo do gruntu, prawo do działek, majątek ogrodowy – cała infrastruktura ogrodowa, instalacja wodna, instalacja energetyczna, ogrodzenia i domy działkowca oraz majątek działkowców na działkach łącznie z altanami zostanie znacjonalizowany i przejdzie na własność miast i gmin. Przedstawił  także założenia projektu obywatelskiego złożonego w Sejmie, korzystnego  dla działkowców.  

Poseł  Tomasz  Nowak prowadząc spotkanie  podkreślał, że projekt PO jest dobry dla działkowców, wprowadza porządek prawny i gwarantuje działkowcom dalsze uprawianie działek. Stwierdził, że w Podkomisji Sejmowej posłowie Platformy Obywatelskiej będą proponowali zmiany odstępując od nacjonalizacji majątku PZD. Poseł Tomasz Nowak stwierdził m.in. że Platformie Obywatelskiej nie przeszkadza istnienie Polskiego Związku Działkowców, natomiast należy w nowej ustawie o ogrodach działkowych zabezpieczyć interesy i prawa do gruntów właścicielom gruntów. 

Należy podkreślić całkowitą zmianę i dotychczasowe podejście posła do obywatelskiego projektu ustawy, zdaniem którego projekt ten jest dobry.

Zmiana podejścia wynika prawdopodobnie z wypowiedzi Premiera Donald Tuska na spotkaniu z działkowcami mazowieckimi w Warszawie.  

 

                                                                  Prezes OZ PZD Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio