Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju - 17.06.2013

W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyło się kolejne- dziewiąte w tej kadencji- zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju. W zebraniu jako goście udział brali: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD. Obradom przewodniczył Prezes OZS PZD. Frekwencja na zebraniu wynosiła 83,30 %, nieobecni członkowie usprawiedliwili swoją nieobecność chorobą i sprawami osobistymi.

Tematem priorytetowym było procedowanie w Sejmie RP projektów ustaw o ogrodach działkowych i planowana na lipiec ogólnopolska manifestacja działkowców. Zdaniem członków OZS PZD takie działania jak organizacja pikiet
i manifestacji  pomogą nam promować obywatelski projekt ustawy, będą służyć także jako argumenty w późniejszym okresie, tj. w czasie głosowania w Sejmie RP. Działkowcy wyrażają także nadzieję, że manifestacja wzbudzi zainteresowanie
w społeczeństwie problemami środowiska działkowców i zagrożeniami dla dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego. Członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD podjęli decyzję, że w manifestacji  weźmie udział w  250 osobowa delegacja
z Okręgu Sudeckiego.

Realizując porządek obrad członkowie OZS PZD przyjęli:

u zbiorcze sprawozdania finansowe i bilans ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2012 oraz  zbiorczy preliminarz finansowy ROD Okręgu Sudeckiego na 2013 rok,

u ocenę i podsumowanie walnych zebrań sprawozdawczych ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2013  

u sprawozdanie z realizacji planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2012        

W części organizacyjnej Okręgowy Zarząd Sudecki PZD dokonał zmian w sowim składzie, a mianowicie: w miejsca Pana Wiesława Podstawki z ROD „Nad Potokiem” w Jeleniej Górze, który złożył rezygnację z mandatu, dokooptowano Pana Janusza Gulaka- Prezesa ROD „Przyjaźń” w Kowarach.

W dyskusji zabrało głos 5 osób. Dotyczyła ona zarówno zagadnień najważniejszych obecnie, czyli działań w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD, jak również obsługi walnych zebrań sprawozdawczych..

Podczas obrad OZS PZD przyjął 6 uchwał oraz List otwarty w sprawie uznania obywatelskiego projektu ustawy o ROD za projekt wiodący, który skierowano do posłów- członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej uczestniczących w procedowaniu projektu ustawy o ogrodach działkowych.

 

 

                                                                                    Sekretarz

                                                                           

                                                                         / - / Maria Klimków

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio