Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Częstochowscy działkowcy na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej - 13.06.2013

W  dniu  11 czerwca  2013  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Rakowiec”  w  Warszawie  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Podkomisji  Nadzwyczajnej,  której  zadaniem  jest  przygotowanie  projektu  nowej  ustawy  regulującej  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Przedstawiciele  Częstochowy  wraz  z  Janiną  Bar  z  „Pulsu  Regionu”, którzy   oczekiwali  na  przybycie  swojej  posłanki  Pani  Haliny  Rozpondek  z  PO,  która  jednak   na  posiedzenie  podkomisji  nie  dotarła. 

Posiedzenie  komisji  rozpoczęło  się  po  godz.  11.  Przewodniczący  Komisji  przywitał  Członków  Komisji, przedstawicieli  Biura  Legislacyjnego  Sejmu,  Rządu,  przedstawicieli  Komitetu  Inicjatywy  Obywatelskiej,  Posła  Derę  z  SP    i  działkowców.

 

 Komisja  potrzebowała  ponad   45  minut  na  przegłosowanie  porządku  dziennego  i  powołania  Prezydium.   Przewodniczący  Komisji  Bartosz   Kownacki  zaproponował  powołanie  Prezydium  Komisji  w  skład, którego  weszli  by  przedstawiciele  każdego  ugrupowania  reprezentowanego  w  komisji.   W  wyniku  głosowania  w  skład  Prezydium  Komisji  weszli  następujący  posłowie – Dariusz  Dziadzio  RP,  Tomasz  Smolarz  PO,  Zbigniew  Zaborowski  SLD,   Piotr  Zgorzelski   PSL,  Wojciech  Zubowski  PIS,   Jarosław  Żaczek   SP.  Członek  Komisji  Piotr  Zgorzelski  PSL  zaproponował  uzupełnienie  porządku  obrad  o  rozpatrzenie  projektu  obywatelskiego  i  wysłuchanie  wnioskodawców. 

Posłowie  PO  poinformowali,  że  poseł  wnioskodawca Stanisław  Huskowski  z  racji  powołania  na  sekretarza  stanu  w  Ministerstwie  Administracji  i  Cyfryzacji  nie  może  brać  dalszego  udziału  w  pracach  legislacyjnych  projektu  PO.  Jednak  Klub  PO  nie  wyznaczył  jeszcze  nowego  posła  sprawozdawcę.  Przewodniczący  Komisji  B.  Kownacki  stwierdził,  że   taka  informacja   powinna  dotrzeć  do  Komisji  wcześniej.

Ponadto  posłanka  PO  Krystyna  Skibińska  stwierdziła,  że  czuje  się  jak  na  „publicznym  wysłuchaniu”,  a  w  takich  warunkach  nie  da  się    pracować.  W  ripoście   poseł  Zbyszek  Zaborowski     stwierdził,   że  współczuje  posłance,  że  obecność  działkowców   odbiera   jako  mobing  z  ich  strony.     Licznie zgromadzeni  działkowcy    na  placu  przed  Domem  Działkowca  w  spokoju  i  z  powagą  przysłuchiwali  się  toczącym  obradom  podkomisji  dotyczącym   nowych  uregulowań  prawnych  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

W  kolejnym  punkcie  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  przedstawiciela  Komitetu  Inicjatywy  Ustawodawczej. 

 Mec.  Tomasz  Terlecki  zabierając  głos  omówił  zapisy  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Podkreślił,  że  ten  projekt,  który  zyskał poparcie  ponad  924  tysięcy  osób  powinien  został  projektem  wiodącym  w  procedowaniu.  W  dalszym  wystąpieniu  udowodnił,   że  projekt  obywatelski  jest  kompleksową  regulacją  dotyczącą  funkcjonowania  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.  Godzi  ona    postulaty  Trybunału  Konstytucyjnego  i  zabezpiecza  prawa  gmin  i  działkowców.   Mec.  T. Terlecki podkreślił, że   tylko    przekształcenie  związku  w  stowarzyszenie   może  zagwarantować  działkowcom    i  ogrodom  podstawy  prawne  istnienia  ogrodu  i  prawa  do  użytkowanych  działek.

 Prezes  PZD  Eugeniusz  Kondracki  zabierając  głos  przywitał  członków  komisji  podkomisji  i  podkreślił,  że  działkowcy   od  ponad  20  lat  walczą  o  swoje prawa  i  dalej  będą  walczyć.  Robią  to  w  sposób  niezwykle  kulturalny  i   zapewnił   posłankę    Skibińską,  że  nie  może  być  tu  mowy  o    mobingu.  W  swoim  wystąpieniu  Prezes  PZD  podkreślił,  że  działkowcy  oczekują  od   posłów,  aby   wsłuchali  się  w  głos  narodu,  który  walczy  o  należne  mu  prawa.  

Potwierdził,  że  projekt  obywatelski  zyskał  poparcie  prawie  miliona  obywateli,  którym  leży  na sercu  dobro   ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.  Przypomniał,  że  ogrody  działkowe  istnieją  w  całej  Europie  i   są  postrzegane  przez  rządy  tych  krajów  poprzez  pryzmat  niezbędnej  pomocy  w  ich  rozwoju.  W  Niemczech  Kanclerz  A. Merkel  ogrody  działkowe  objęła  patronatem.   Z  ostatniego  spotkania  z  Premierem  D.  Tuskiem  można  wywnioskować,  że  również  on  nie  ma  nic  przeciwko  dalszemu  istnieniu  ogrodów  i  ich  organizacji.  Kończąc  Prezes  Eugeniusz  Kondracki  zaapelował  do  posłów  o  pozostawienie  ponad  120  letniego  dorobku  i  historii  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  za  bardzo  ważny cel  dla  kształtowania  społeczeństwa  obywatelskiego.   Na  zakończenie  Prezes  PZD  zadeklarował  szeroką  wolę  współpracy    ze  strony  Związku  przy  tworzeniu  nowego  dobrego  prawa  dla  działkowców  nie  przez  pryzmat  interesów  politycznych  i  ekonomicznych  lecz  ludzkiej  wrażliwości   na  potrzeby  wyborców.

 Zabierając  głos  Janusz  Moszkowski  podkreślił,  że  demokracja  polega  na  pozostawieniu  prawa  wyboru  zgodnie  z  wolą  wyborców,  a  nie  działanie  przeciwko  narodowi.W  wypowiedzi  Zdzisław  Śliwa  podkreślił  milionowe  poparcie  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  co  nie  powinno  być  pominięte  przez  członków  komisji,  której  zadaniem  jest  opracowanie  nowych  uregulowań  prawnych  funkcjonowania  ogrodnictwa  działkowego. Przewodnicząca  Komisji  Rozjemczej  w  swoim  wystąpieniu    odniosła  się  do  zapisów  obywatelskiego  projektu  ustawy,  który  dobrze będzie  służył  działkowcom  w  przyszłości. Ze  względu  na  brak  spraw  różnych  i  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  komisji  Bartosz  Kownacki  podziękował  wszystkim  za  udział  i zamknął  posiedzenie.

 Opracował   Adam   Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio