Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy apelują do posłów: "nie burzcie tego, co dobrze funcjonuje" - 13.06.2013

 

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy

z dnia 11 czerwca 2013 r.

 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

„Wszyscy chcemy stworzyć prawo zabezpieczające funkcjonowanie ogrodów działkowych. Wszyscy chcemy stworzyć prawo zgodnie z oczekiwaniem działkowców. Aby ten cel osiągnąć, potrzebna jest konstruktywna dyskusja, dlatego porozmawiajmy o ogrodach”. Są to hasła Platformy Obywatelskiej, która w ten sposób zachęcała nie tylko działkowców, ale również osoby nie związane z ogrodnictwem działkowym do dyskusji w sprawie złożonego w Sejmie przez nią projektu o ogrodach działkowych. Te słowa brzmią przekonywająco, tylko, że ukrywa się prawdę a przede wszystkim cel, do którego dążą posłowie rządzącej partii. Nikt, kto posiada wiedzę na temat proponowanych rozwiązań nie uwierzy w szczere intencje tego ugrupowania. Dlatego popierający projekt obywatelski dołączają się do protestu w różnej formie pomagają ocalić ogrody.

Do zachowania prawa do działki, do własności majątku na niej, do zwolnienia jak dotychczas z podatków lokalnych, oraz opłat z tytułu użytkowania gruntów, zachowanie statusu, charakteru i funkcji ogrodów, pełna swoboda zrzeszania się, to odszkodowanie i zamiana działki w wyniku likwidacji ogrodu wyłącznie na inwestycje celu publicznego gwarantuje projekt obywatelski. Dlatego działkowcy nie spoczną i będą nadal prowadzić akcje protestacyjne, pikiety i manifestacje, które przynoszą wymierne efekty a są skierowane zakulisowym rozgrywkom politycznym, na które mają wpływ deweloperzy oraz środowiska zainteresowane przyjęciem terenów ogrodów od ich właścicieli tj. samorządów i Skarbu Państwa. Dalecy jesteśmy od podejrzeń, ale handel ziemią w atrakcyjnych terenach może wyrwać się spod kontroli, bo pieniądz w obecnych czasach rządzi światem. Do takich zachowań prowadzą sformułowania prawne w projekcie PO. Indywidualny użytkownik działki w tej sytuacji będzie wyłącznie obserwatorem bez prawa do obrony, gdy majątek jego oraz rodzinnych ogrodów działkowych będzie w rękach właścicieli gruntów. Jak świat – światem to właściciel jest panem i władcą.

Projekt ustawy obywatelskiej ustanawia, że działkowcy będą decydować o swoim losie, dbać, aby środki finansowe umożliwiały utrzymanie infrastruktury a nie być petentem u drzwi żebrząc pieniądze, które wg PO ma przejąć Skarb Państwa likwidując Fundusz Rozwoju ROD od ogrodów po KR PZD. Na to nie było i nie będzie przyzwolenia. Pozbawiając organizację Polski Związek Działkowców autonomii to zamiast samorządności, samodzielności, która wynika z ustawy o r.o.d. z 8 lipca 2005 r. i gwarantowane są w projekcie obywatelskim w ogrodach będzie dominować biurokracja i urzędnicze kierowanie. Nie odstąpimy od swobód obywatelskich odpowiadających duchowi europejskiego prawa.

Rynkowa wartość nieruchomości stawia działkowców jako obywateli drugiej kategorii. Interes działkowców, wolność i swobodę zabezpiecza projekt obywatelski. Przyszłe stowarzyszenia ogrodowe mają prawo podejmować oddolną inicjatywę tworząc organizację na szczeblu krajowym. Jest to prawo a nie obowiązek – tak wynika z projektu przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który popierają kluby SLD, PiS, Ruch Palikota i PSL.

Jaki kształt nadany zostanie naszemu projektowi zależy od prac nad nim w Podkomisji Nadzwyczajnej przy współudziale z przedstawicielami działkowców. Istotnym jest, aby Premier Pan Donald Tusk swoje deklaracje, które złożył podczas spotkania 5 czerwca br. z działkowcami okręgu mazowieckiego informując, że jest gotowy podjąć działania mające na celu wypracowanie projektu ustawy, który zabezpieczy interesy środowiska działkowców, dodając, że projekt obywatelski nie jest bez wad, ale zaznaczył, że Polski Związek Działkowców nie jest dla niego problemem i jego istnienie mu nie przeszkadza oraz zadeklarował, że przekaże klubowi PO, aby traktowali projekt obywatelski poważnie i uznali za bazę do dalszych prac. Należy podkreślić, że na te słowa czekało środowisko działkowców od ponad roku. Oczekujemy, że członkowie PO będący w przewadze a zasiadający w Podkomisji Nadzwyczajnej uwzględnią stanowisko Premiera, będą pracować nad nową ustawą i w jak najmniejszym stopniu z możliwością zawarcia kompromisu przyjmą nowy akt prawny w wersji przygotowanej przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Niech pracom nad ustawą przyświeca stara lekarska maksyma: ”Po pierwsze nie szkodzić”. Z tym apelem zwracamy się do posłów nie tylko członków Podkomisji Nadzwyczajnej, ale przede wszystkim do Posłów stałych komisji sejmowych z okręgu wyborczego jeleniogórsko-legnickiego:

Pani Zofii Czernow PO – Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pani Marzeny Machałek PiS – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Pani Małgorzaty Sekuła-Szmajdzińskiej SLD – Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pana Henryka Kmiecika Ruch Palikota – Komisja Infrastruktury

Pana Roberta Kropiwnickiego PO – Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pana Ryszarda Zbrzyznego SLD – Komisja Skarbu Państwa

Prosimy Państwa nie burzcie utrwalonego przez lata porządku prawnego, ładu społecznego. Wierzymy, że razem ocalimy rodzinne ogrody działkowe i prawa działkowców.

 

Uczestnicy VIII zebrania

Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

 

Legnica, 11 czerwca 2013 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.