Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD - 12.06.2013

 

W dniu 10 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Prezesów ROD z całego okręgu.

Marian Praczyk Prezes OZ przedstawił aktualną informację w sprawie prac nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonał oceny pikiet przed biurami poselskimi posłów Adama Szejnfelda w Pile, Marii Janyski w Czarnkowie oraz udziału pilskich działkowców na manifestacji w Poznaniu.

Ryszard Kukawka Wiceprezes OZ dokonał podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach działkowych w 2013 roku – dokonał oceny i przedstawił wnioski. Wszystkie  zebrania wypełniły swoje  zadania statutowe. Podczas wszystkich zebrań przedstawiono między innymi sytuację Związku, omówiono obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz inne projekty poselskie, które wpłynęły do Laski Marszałkowskiej. Wykorzystano przy omawianiu projektów materiały przekazane przez Krajową Radę PZD oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Brunon Semrau przedstawił informację dot. zbiorczego bilansu z ROD okręgu pilskiego za 2012 r. oraz dot. zbiorczego preliminarza z ROD okręgu pilskiego za 2013 r. Opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD do prezentowanych dokumentów przedstawiła Irena Nowicz – członek tej Komisji.

Członkowie OZ w powyższych sprawach przyjęli stosowne uchwały, natomiast wszyscy uczestnicy obrad przyjęli treść listów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD adresowanych do Stanisława Kalemby Posła Ziemi Pilskiej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bartosza Kownackiego Posła i Przewodniczącego Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Listy zostały podpisane przez wszystkich uczestników posiedzenia. Z treścią listów można zapoznać się tutaj i tutaj.

Obrady zakończono miłym akcentem – Jarogniewowi Skrzypczakowi Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD złożono życzenia i wręczono kwiaty z okazji ukończenia 80 lat życia i odśpiewano tradycyjne 100 lat.

 

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile.

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio