Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posłeł Poseł Rutnicki zaprosił działkowców, by słuchali "jedynej słusznej prawdy PO" - 07.06.2013

Na zaproszenie posła Rutnickiego( PO) w auli szamotulskiego zespołu szkół zebrali się działkowcy z Szamotuł, Piły, Wronek, Nowego Tomyśla i Obornik. W spotkaniu uczestniczyli również Zdzisław Śliwa i Marian Praczyk prezesi OZ PZD w Poznaniu i Pile. Przybyła także na Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt z Piły i członek KR PZD Józef Kasprzak z Nowego Tomyśla. Pomimo zaproszenia działkowców przez Posła na łamach prasy szamotulskiej w sali zjawili się nieliczni działkowcy oraz przede wszystkim najbardziej zatroskani przyszłością ogrodów przedstawiciele władz samorządowych ogrodów z Szamotuł, Obornik Wlkp., Nowego Tomyśla Wronek i Piły. Przybyli oni z terenu obwodu wyborczego Pana Posła, bo nie mogli doczekać się wcześniej na spotkanie z Posłem, pomimo kierowanych do niego zaproszeń.

Założenie spotkania było bardzo proste działkowcy mieli wysłuchać „ jedynie słusznych prawd Platformy Obywatelskiej”. Próby dyskusji gaszone były w zarodku. Poseł mówił, mówił i mówił . Prezentował też kolorowe slajdy, których treść od samego początku  wzbudzała oburzenie.

W sali zawrzało, działkowcy w burzliwej i często emocjonalnej dyskusji wykazali ułomności projektu nowej ustawy o ROD autorstwa PO. Jednym z pierwszych pytań do Posła było pytanie o jego nagłe zainteresowanie problemami ogrodów, bo do tej pory te sprawy go nie interesowały nawet w jego mięście -  Pniewach. Poseł odpowiedział, że teraz jest czas na dyskusje o przyszłości ogrodów, bo Trybunał Konstytucyjny podważając 24 artykuły ustawy o rod spowodował, ze trzeba ustanowić nowe prawo. PO przygotowała swój projekt i zamiarem Posła jest zaprezentować jego założenia działkowcom. Działkowcy z łatwością rozprawiali się  z głoszonymi tezami, że Trybunał nakazał zlikwidować PZD, że opłaty działkowe nie wzrosną i że będą wynosić 30 zł od działki na rzecz gminy. Poseł nie miał świadomości, że opłaty będą ponoszone nie od kalkulacyjnej działki o pow. 400 m2 ale od całej powierzchni ogrodu w częściach przypadających na 1 działkowca. Wykazano także, że za chęcią likwidacji PZD stoi zamiar uwolnienia gruntów i swobody dysponowania nimi przez właściciela. W emocjonalnym wystąpieniu prezes ROD ‘Nad Strumykiem” w Szamotułach p. Wanda Jędruch wykrzyczała m.in:. „Jakim prawem chcecie zniszczyć nasz Związek, który ma swoje sztandary, swój hymn i piękną tradycję. Dużą część swojego  życia poświęcałam ogrodowi i chcę, by sztandar Związku pożegnał mnie w mojej ostatniej drodze”.

Po wyciszeniu emocji, zgodnie z hasłem PO „porozmawiajmy o ogrodach” rozpoczęła się prawie 3 godzinna dyskusja. Podniesiono wiele wątków i oczekiwań. Mówiono o zaletach projektu obywatelskiego i żądano, by stał się projektem bazowym dla przyszłej ustawy, postulowano zrównanie powierzchni altan w miastach i poza miastami, wnoszono o zaostrzenie restrykcji wobec osób łamiących prawo budowlane i przekształcających ogrody w osiedla mieszkaniowe, a nie próbę legalizowania  takich działań przez wprowadzenie opłat sankcyjnych, wykazywano  na brak zabezpieczenia w projekcie PO praw własności nakładów na działce, ułatwienia w likwidacji ogrodów objętych roszczeniami. Prezes OZ PZD w Poznaniu przywołał sytuację działkowców z kilku ogrodów wyrzucanych z działek przez właścicieli bez jakichkolwiek odszkodowań i bez zapewnienia działek zastępczych, a w zamian zagrożonych pozwami o bezumowne korzystanie z gruntów.  Wskazał Posłowi, ze jedną organizacją, która stara się pomóc tym działkowcom jest PZD, a gdy go zabraknie, ludzi bez przeszkód wyrzuci się z działek.

Pod koniec spotkania Poseł przyznał, że wiele kwestii wymaga rozważenia i rozmów. Żaden projekt wg opinii instytucji opiniujących projekty nie jest wolny od wad. Trzeba znaleźć rozwiązanie wolne od zarzutu niekonstytucyjności i to będzie należało do Sejmu RP. Poseł złożył obietnice, że uwagi działkowców wypracowane w Szamotułach przekaże członkom specjalnej podkomisji sejmowej zajmującej się pracą nad ustawą o ROD i że będzie starał się uczestniczyć w pracach podkomisji, by przyczynić się do uchwalenia przez Sejm dobrego prawa. Przedstawiciele ogrodów zaprosili Posła do ogrodów, by zapoznał się z realiami życia ogrodowego.

6 czerwca 2013 r.

Jan Molski/Oborniki i Zdzisław Śliwa/Poznań

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio