Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"PO dąży do wzbogacania się mniejszości kosztem większości" - 07.06.2013

 

Sz. Pan Poseł

Bartosz Kownacki

Przewodniczący Podkomisji

d/s projektu ustawy o ogrodach

 

Platforma Obywatelska wyda ulotkę- zaproszenie proponując PO rozmawiać o ogrodach. Niecodzienna jest taka forma rozmowy, Inicjatywa niby rozmowy jednostronnie w formie wręcz monopolu na racje przedstawiła swoje wątpliwe rozwiązanie co do dalszej przyszłości ogrodów działkowych. t

Dlaczego w akcji propagującej swój projekt ustawy o ogrodach działkowych PO przytacza nieprawdziwe, wręcz kłamliwe informacje, których przykładami można sypać, jak z przysłowiowego rękawa:

  • Przecież prawo do własności swoich altan, obiektów gospodarczych, roślin oraz architektury ogrodowej gwarantuje dotychczas obowiązująca ustawa, a zapisów tych nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
  • Nieprawdziwa jest gwarancja zawarcia bezterminowych umów ze stowarzyszeniami ogrodowymi. Przecież takiej gwarancji będzie można udzielić wyłącznie pod warunkiem, że teren ogrodu jest umieszczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ale samorządy są uprawnione do zmian w tych planach, a zapisu o lokalizacji ogrodu działkowego może nie być Tak więc gwarancja patykiem na wodzie pisana.
  • Kłamliwa jest informacja, jakoby działkowcy część składki płacili na centralę PZD Działkowcy doskonale wiedzą, że składka podlega trójpodziałowi, a część składki przypadająca Krajowej Radzie, to kwotowo 12 zł, zatem 3 razy mniej, aniżeli propozycja PO, proponowane przez PO rozwiązanie, Jest to nic innego,jak zawoalowana forma podatku.
  • Użyte w ulotce enigmatyczne stwierdzenie o zwrocie działkowcom “poniesionych nakładów na budynki i urządzenia współne”, to kolejna obiecanka, która - jak inne, a było ich bez liku - nigdy nie będzie spełniona.
  • Kłamstwem jest informacja, że działkowcy mają podpisane bezterminowe umowy z PZD. Jedynym dokumentem jest deklaracja członkowska użytkownika działki, a nie wzięta z sufitu umowa.

Dlaczego PO wybiórczo informuje działkowców, w jednych informacjach powołując się na źródła (“Polityka”z 26 czerwca 2012, Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 2010), a w innych te źródła te pomija. Jest to nic innego, jak manipulacja informacją. Czy godzi się tak postępować ugrupowaniu mającemu większość parlamentarną Szkoda, że informacja, jakoby Sąd Najwyższy skrytykował Obywatelski Projekt Ustawy poparty prawie milionem podpisów, a “Prokuratoria Generalna uznała ten projekt za niezgodny z Konstytucją. A gdzie źródła tych informacji? Chętnie z tymi stanowiskami zapoznałbym się , korzystając z podstawowego źródła, a nie z ulotki, która w tych sprawach nie jest źródłem, a tylko wzmianką, która nie jest w pełni wiarygodna.

Dlaczego partia polityczna mająca na swych sztandarach budowanie państwa obywatelskiego PO forsuje antyobywatelski, bo tak jest traktowany przez większość działkowców projekt ustawy. Rozumiem, że PO jest partią o poglądach liberalnych. Są jej bliskie takie wartości, jak wolność głoszenia swych poglądów, swoboda wyboru, prywatna przedsiębiorczośc, wolna konkurencja. Dla tej partii stanowią one podstawę budowy lepszej przyszłości Ale nie mogę, za przykładem wybitnego ekonomisty, prof. Grzegorza Kołodki bezkrytycznie przyjmować skłonnośći do neoliberalizmu. Jest to ideologia forsuąca wzbogacanie się mniejszości kosztem większości. Tak odczytuję projekt forsowany przez Platformę Obywatelską,

Z zapisów tego projektu ustawy wyczytać można jedno: Jeśli projekt ten wejdzie w życie, to w niedługim czasie nastąpi kres ponad studwudziestoletniej .historii ogrodnictwa działkowego w Polsce. I to wbrew tendencjom w wielu krajach europejskich, gdzie władze sprzyjają rozwojowi ogrodów działkowych, Czy my zawsze musimy się wyróżniać negatywnie wobec innych krajów Europy.

Stanowisko to pozwalam sobie przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej Przewodniczącym Kubów Parlamentarnych PiS, SP, SLD, R.P. a także – mimo wszystko PO.

Stoanowisko to przekazuję również Prezesowi PZD oraz Okręgowemu Zarządowi PZD w Toruniu.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Ryszard Dorau

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio