Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„PO zmusiła nas do manifestowania"– napisali działkowcy w licznych petycjach, listach i stanowiskach - 06.06.2013

Środowe manifestacje działkowców nie skończyły się tylko na przemarszu głównymi ulicami miast i protestami przed Urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi.  Działkowcy przyjęli także liczne petycje, stanowiska i listy, w których wyrazili swoje niezadowolenie wywołane  propozycjami Platformy Obywatelskiej, zmierzającymi do likwidacji ogrodów działkowych. Działkowcy wskazali jasno, że czteromilionowa społeczność chce, by to projekt obywatelski stał się prawem.

Tego typu petycję działkowcy mazowieccy złożyli na ręce premiera Donalda Tuska, który przyjął ich w w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czytaj relację). Działkowcy podkreślili, że jest już najwyższy już czas, aby Platforma Obywatelska zrealizowała składane środowisku działkowemu obietnice, iż nie stanie się mu krzywda. „Niestety, przygotowany przez posłów PO projekt ustawy całkowicie rozmija się z obietnicami. Zasadniczym założeniem projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanego przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej, jest bowiem uwolnienie gruntów zajmowanych przez ogrody pod potrzeby prywatnego i publicznego biznesu. Działkowcy są tylko przeszkodą w realizacji tego celu.(…) Będąc obywatelami jednej Ojczyzny powinniśmy się dogadać i porozumieć” – napisali działkowcy. Wyrazili równocześnie nadzieję, że premier przyłoży rękę do tego, iż działkowcy w końcu doczekają się dobrego prawa, którego konstytucyjności nikt już nigdy nie podważy” – (czytaj więcej – link do petycji) .

Stanowisko do premiera Donalda Tuska skierowali także działkowcy wrocławscy, którzy zaapelowali w nim o odstąpienie od projektu ustawy PO, zakładającym totalną likwidację ogrodów działkowych i ubezwłasnowolnienie działkowców. „Brak odpowiedzi uważamy za brak szacunku z Pana strony do nas, działkowców - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ! Działkowcy będą o tym pamiętać przy zbliżających się wyborach do europarlamentu, samorządowych i parlamentarnych” – (czytaj więcej).

Także działkowcy z Zielonej Góry zwrócili się  do premiara Donalda Tuska z prośbą, by wsparł działkowców w ich walce o satysfakcjonujące ich prawa. (czytaj więcej).

 Działkowcy wrocławscy przyjęli też stanowisko do Marszałka Województwa   Dolnośląskiego Rafała Jurkowlanieckiego w którym zwrócili się z prośbą o poparcie przez cały samorząd województwa dolnośląskiego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.   „Liczymy, że Pan jak i cały samorząd Dolnego Śląska będzie po stronie mieszkańców naszego regionu. Razem obrońmy nasze rodzinne ogrody działkowe. Zwracamy się do Pana Marszałka o pomoc i wsparcie, na które będziemy pilnie oczekiwać. Na pomoc z Pana strony czeka 140 tysięcy rodzin Dolnego Śląska to jest blisko pół miliona osób w całym kraju blisko 4 miliony obywateli naszego Państwa” - (czytaj więcej). Z prośbą o wsparcie do Wojewody Pomorskiego zwrócili się działkowcy manifestujący w Gdańsku (czytaj więcej).

W podobnym tonie wypowiedzieli się działkowcy podkarpaccy, którzy w liście do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca napisali: „Pozbawione ochrony prawnej i rozbite na pojedyncze podmioty ogrody działkowe bardzo łatwo będzie można zlikwidować. Trzeba też wspomnieć o zakładanej w projekcie nacjonalizacji majątku działkowców i PZD oraz obowiązek partycypacji działkowców w kosztach utrzymania infrastruktury ogrodowej, którą przecież sami wybudowali i sfinansowali. Czy tak ma wyglądać nowoczesna regulacja prawna funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce ?   (czytaj więcej).

Gorzowscy działkowcy w stanowisku skierowanym do Wojewody Ostorucha wskazali, jak dużym poparciem ogrody działkowe cieszą się w Europie, tymczasem w Polsce dąży się do ich likwiadcji (czytaj więcej).  Także działkowcy z Łodzi wskazali, że z rozczarowaniem ale i ze wstydem obserwują jak podczas gdy w krajach Europy Zachodniej prowadzone są prace nad tym, by ulepszać warunki dla funkcjonowania ogrodów u nas ugrupowanie rządzące przedstawia propozycję całkowicie odmienną od oczekiwań społecznych (czytaj więcej).

 

 Ponieważ petycje, listy i stanowiska ciągle do nas napływają, będziemy je regularnie zamieszczali na naszej stronie.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.