Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

60-lecie ROD Grodu Lecha w Gnieźnie - 04.06.2013

1 czerwca 2013 r. obchodzono uroczyście 60 lat istnienia Ogrodu im. Grodu Lecha w Gnieźnie. Wyróżniającym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej nazwiska pierwszych organizatorów Ogrodu. Odsłonięcia tablicy z nazwiskami 6-ciu pierwszych założycieli dokonali ich synowie Paweł Arndt i Marian Stankowiak.

 

Po uroczystości odsłonięcia tablicy uczestnicy przenieśli się do Domu Działkowca, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości. Spotkaniu przewodniczył Prezes Ogrodu Wojciech Gola, który przedstawił zebranym przybyłych gości w osobach posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Pawła Arndta, wiceprezydenta m. Gniezno, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, przedstawicielkę biura senatora Piotra Gruszczyńskiego. Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu wręczył przyznane odznaczenia dla działkowców, a na ręce Prezesa Ogrodu przekazał dyplom i puchar Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

Inni goście wręczali dla Ogrodu na ręce jego Prezesa pisma i uroczyste przesłania z gratulacjami. Były również wystąpienia gości i działkowców z Ogrodu. Wszyscy podkreślali znaczące osiągnięcia Ogrodu, a także jego wyróżniającą się pozycję na tle ogrodnictwa gnieźnieńskiego. Przedstawiciel OZ PZD złożył gratulacje i życzenia dla wszystkich działkowców, podziękował przedstawicielom samorządu za dobrą współpracę i zrozumienie dla dobra ogrodów w Gnieźnie. Omówił także aktualną sytuację ogrodów i Polskiego Związku Działkowców w kontekście prac w Sejmie RP nad nową ustawą o ogrodnictwie działkowym. Postarał się także dać odpowiedź na nurtujące działkowców pytania „co z nami będzie?” i „czego mamy oczekiwać po uchwaleniu nowej ustawy?” Położył także nacisk na aktywność wszystkich działkowców w obronie ogrodów działkowych i działkowców. Zwrócił się także do obecnych parlamentarzystów, aby mieli świadomość tego, iż ich postawa i działalność obywatelska ma wpływ na losy działkowców i ich byt. Cała uroczystość 60-lecia Ogrodu im. Grodu Lecha przebiegła w sposób podniosły i nacechowany troską o byt ogrodów i Związku.

Wojciech Gola

Sylwester Chęcińsk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio