Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Chcemy zachowania naszego Związku" - 31.05.2013

ROD „Kolejarz” w Jeleniej Górze                                                                                    Jelenia Góra, 26.04.2013r.

 

 

 

 

                                                                                   Marszałek Sejmu RP

                                                                                   Pani Ewa Kopacz

 

                                                                                    Przewodniczący Klubów

                                                                                    Parlamentarnych

 

                                           

                                             S T A N O W I S K O

 

Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Jeleniej Górze

 

 

Na Walnym Zebraniu ROD „Kolejarz” członkowie ogrodu, po zapoznaniu się z projektami ustaw złożonych do Sejmu w sprawie ogrodów działkowych, jednoznacznie opowiadamy się projektem obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.Uważamy, że jedynie ten projekt daje działkowcom stabilizacje ruchu oraz gwarantuje wolność w stowarzyszeniu.

Naszą wolą jest również zachowanie Polskiego Związku Działkowców. Związku, który stoi i stał będzie na straży interesów przeciętnego działkowca w przyszłości.

Sprzeciwiamy się nacjonalizacji naszego majątku zgromadzonego na różnych szczeblach Związku a zbieranego przez lata z naszych składek.

My działkowcy zgromadzeni na Walnym Zebraniu

 A P E L U J E M Y

 

do Was drodzy Posłowie o przyjęcie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako projektu własnego, projektu przyjaznego dla rencisty i emeryta, projektu dla przeciętnego działkowca.

 

 

     Przewodniczący Komisji                                                                    Przewodniczący Walnego

       Uchwał i Wniosków                                                                                  Zebrania

 

   / - / Władysław Kogut                                                                              /-/ Roman Wesołowski

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio