Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Projekt PO najbardziej cieszy deweloperów" - 31.05.2013

 Apel

 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Wrzos” w Świebodzicach z dnia 20.04.2013r. Skierowany do Marszałka Sejmu RP, Wicemarszałków Sejmu RP, wszystkich Klubów i Kół Parlamentarnych

 

 

Na posiedzeniu Sejmu w dniach 17 – 19 kwietnia 2013r. rozpatrywane były projekty ustaw o ogrodach działkowych, które zostały opracowane z konieczności wprowadzenia w następstwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – nowych rozwiązań prawnych w zakresie organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Dlatego my członkowie PZD – użytkownicy działek w ROD „Wrzos” w Świebodzicach uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zabieramy głos  w tej sprawie.

 

                A P E L U J E M Y

 

-       o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

-       o odrzucenie poselskich projektów ustaw o ogrodach działkowych  autorstwa PO i Solidarnej Polski

 

My działkowcy ROD „Wrzos” w Świebodzicach stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy o rod poprzez zachowanie tytułów prawnych do gruntów rod zabezpiecza nabyte prawa miliona użytkowników działek. Godzi interesy działkowców z interesami gmin i Skarbu Państwa. Uwzględnia wszystkie zastrzeżenia zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Zachowuje przywileje działkowców nie zakwestionowane przez TK.

Obywatelski projekt ustawy wprowadza pełną swobodę zrzeszania – ogrody będą prowadzone przez stowarzyszenia. Projekt ustawy nie narzuca działkowcom żadnych rozwiązań, co do tego , czy będą to stowarzyszenia ogólnopolskie, regionalne czy też jedynie ogrodowe. Zgodnie z zasadami demokracji zadecydują o tym sami działkowcy w swoim ogrodzie. Ponadto, działkowiec będzie mógł zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu zachowując prawo do działki.

 Obywatelski projekt ustawy o rod stworzony jest przez działkowców – popierany przez działkowców i społeczność lokalną. Na potwierdzenie tego faktu jest dowód złożenia 924 801 podpisów pod projektem. To głos społeczny który powinien być racjonalnym impulsem w pracy posłów nad tworzeniem nowej ustawy o rod.

Autorzy projektów ustaw  PO i SP nie oferują niczego wartościowego i trwałego rozwiązania dla dobra rzeszy polskich działkowców a dotychczasowy dorobek Związku chcą zniszczyć bezpowrotnie.

Bulwersuje nas działkowców perfidia gra posłów która zmierza do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Głównym celem ustaw PO i SP jest likwidacja ogólnopolskiej, samorządnej organizacji społecznej powołanej do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków – użytkowników działek w rod. Składanie przez posłów pustych obietnic, jako cynicznej gry nastawionej na przekazanie gruntów – włascicielom /samorządom gminnym, Skarbowi Państwa o osobom trzecim / - w naszym przypadku grunt ogrodu jest przekazany w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym.

W wyniku zapisów ustawy PO – działkowcy utracą to, co jest dla nich najważniejsze  wszelkie swoje prawa nabyte do gruntów rod, do gruntów użytkowanej działki ogrodowej, a także prawa nabyte i ochronę prawną, którą mieli dotychczas.

Jako działkowcy staniemy się w stosunku do właścicieli gruntów  - przedmiotem a nie podmiotem.

Z takich rozwiązań prawnych w nowej ustawie o ogrodach działkowych będą najbardziej zadowoleni deweloperzy i właściciele gruntów.

 

 

      

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków    Przewodniczący Walnego Zebrania

 

           / - /  Urszula Kutrzuba                                       / - / Ireneusz Szczurek

 

 

         

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.