Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Gdyby nie PZD nasze ogrody zostałyby już dawno zlikwidowane" - 31.05.2013

ROD „Podzamcze”                                                                                                              Szczytna dnia 22.03.2013r.

w Szczytnej

 

 

 

                                                                               Pani

                                                                               Ewa Kopacz

                                                                               Marszałek

  

S T A N O W I S K O

 

działkowców z ROD „Podzamcze” w Szczytnej w sprawie założeń do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanych przez PO

 

 

    Członkowie Związku zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Podzamcze” w Szczytnej, przedstawiają swoje stanowisko w sprawie założeń projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów z Klubu Parlamentarnego PO. Niestety z przykrością przyjeliśmy informację, iż w przygotowanym projekcie zapisy w nim zawarte są zupełnie odmienne niż wcześniejsze zapewnienia przedstawicieli polityków PO, że „działkowcom nie stanie się krzywda”. Wcześniejsze ich deklaracje i obietnice – to mało znaczące fakty. Ale nie dla działkowców i ich ogólnopolskiej organizacji.

 

         Jednocześnie stwierdzamy, że nigdy nie zgodzimy się z uregulowaniami, które mają na celu likwidację Polskiego Związku Działkowców – organizacji samorządnej, demokratycznej z długoletnią historią i tradycją. Ten Związek  tworzyli – polscy działkowcy od ponad stu lat. Tylko ta organizacja gwarantuje nam bezpieczeństwo, stabilizację i rozwój ruchu działkowego. Bez swojej własnej organizacji nasze ogrody zostały by dawno w większości zlikwidowane jako zbędne działo poprzedniej epoki.

 

         Dlatego nie zgadzamy się na arbitralne rozstrzygnięcie władzy, które ma przybrać ustawowy zapis o likwidacji naszej organizacji.

          Nie do przyjęcia i zaakceptowania przez nasze środowisko są również pozostałe zapisy zawarte w propozycjach i naruszające w szczególności :

-       trwałość istnienia ogrodów poprzez wprowadzenie formy ogrodów czasowych

-       likwidację  posiadanych dotychczasowych praw do terenów ROD

-       nacjonalizację i komercjalizację infrastruktury ogrodowej

-       likwidację prawa do ochrony ogrodów działkowych przed likwidacją

-       likwidację prawa do  niskich, dostępnych dla działkowców opłat za korzystanie z działek

-       likwidację prawa do działkowca, do własności majątku na działce utworzonego z własnych środków

Prosimy Posłów PO do zaniechania dalszych prac nad tym projektem. Jako wyborcy oczekujemy, że Pani marszałek i Nasi przedstawiciele w parlamencie chcą i będą służyć nam, obywatelom, będą uchwalać prawo, którego społeczeństwo oczekuje, a nie prawo które ma służyć zaspokajaniu dążeń większości parlamentarnej.

 

  Pani Marszałek

 

      Zwracamy się do Pani i wszystkich Posłów o poparcie przez nas działkowców obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który to gwarantuje ponad milionowej rzeszy polskich rodzin – działkowców poszanowanie nabytych praw i jednocześnie uwzględnia wszystkie zastrzeżenia i uwagi zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Swoje wystąpienie kierujemy do :

-       Klubu Parlamentarnego PO

-       Przewodniczącego PO Pana Donalda Tuska

-       Pani Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej

-       Pani Poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

-       Pani Moniki Wielichowskiej

-       Pana Posła Jakuba Macieja Szulca

-       Pana Posła Tomasza Smolarza

 

 

Prezes Zarządu ROD „Podzamcze”                                                         Przewodniczący Walnego Zebrania

     / - / Stanisław Czarnik                                                                        / - / Jan Lemański

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.