Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

KR PZD po raz trzeci wystąpiła do Ministra Środowiska o interpretację przepisów ustawy śmieciowej - 29.05.2013

 

KR PZD po raz trzeci wystąpiła do Ministra Środowiska

o interpretację przepisów ustawy śmieciowej

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci. W celu ustalenia, w jaki sposób powinna być naliczana przez gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ROD, Krajowa Rada PZD dwukrotnie wystąpiła do Ministra Środowiska - Marcina Korolca o interpretację nowych przepisów ustawy śmieciowej (w dniu w dniu 3.12.2012 r. i 28.02.2013 r.).

Z uwagi na brak odpowiedzi (i brak możliwości skontaktowania z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ), w dniu 24.05.2013 r. Krajowa Rada PZD ponownie wystąpiła do Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi w tej sprawie (pismo KR PZD, l.dz.2877/13 ).

Jednocześnie zwróciła uwagę, że coraz więcej gmin wdrożyło nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Dla wielu rodzinnych ogrodów działkowych, uchwalone przepisy prawne okazały się bardzo krzywdzące. Wygórowane stawki za wywóz śmieci oraz zawyżone normy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenów ROD powodują, że wiele ogrodów działkowych będzie miało problem w sprostaniu opłatom za wywóz śmieci. Jednocześnie wiele gmin zobowiązało do rozliczania się z wywozu śmieci poszczególnych działkowców, co jest niezgodnie z art. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Bowiem to PZD pełni funkcję właściciela (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) i to na nim ciąży obowiązek zapewnienia wywozu śmieci z terenów ogrodów.

Zmiany przepisów dotyczących ustawy śmieciowej budzą ogromne kontrowersje w całym kraju. Im bliżej terminu wejścia nowelizacji ustawy o porządku i czystości, tym więcej emocji wśród mieszkańców gmin, w tym użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Wielu z nich czuje się oszukanych i nie rozumie nowych regulacji, zwłaszcza tak wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. Użytkownicy działek, w trosce o ochronę środowiska popierają segregację śmieci i recykling. Sprzeciwiają się jednak, aby ustawa śmieciowa bez uzasadnienia „biła ich po kieszeni”. Największe poczucie niesprawiedliwości wywołują przepisy, które mówią, ile na terenach ROD ma być produkowanych śmieci (np. we Wrocławiu - 40 l tygodniowo na działkę). Gminy całkiem bagatelizują, że śmieci w ogrodach działkowych wytwarzane są sezonowo, część z nich (odpady zielone) trafia do kompostowników, a poza tym działkowcy będą zmuszeni płacić podwójnie tzn. dodatkową opłatę za wywóz śmieci ze swoich gospodarstw domowych.

 

Monika Pilzak

WGG KR PZD

Pismo skierowane do Ministra Środowiska (czytaj więcej).

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.