Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie działkowców z OZ Poznań - 27.05.2013

Drugie posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  w roku 2013 odbyło się dnia 56 maja.  W posiedzeniu, poza członkami OZ, uczestniczyli przewodniczący powiatowych i dzielnicowych kolegiów prezesów ROD. Gośćmi obrad byli Radny Rady  Miasta Poznania  - Pan Andrzej Bielerzewski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa                        i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Beer.

W początkowej części posiedzenia Prezes OZ – Zdzisław Śliwa przedstawił sytuację Związku oraz działkowców  oraz działania jakie są podejmowane w sprawie obrony i zabezpieczenia przyszłej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  Prezes wspominał, że na arenie prawnej w sprawie ogrodów działkowych teraz bardzo dużo się dziej, każdy tydzień przynosi nowe fakty. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z lipca 2012 roku zaznaczył, że ustawę o ogrodach działkowych należy zmienić i wyznaczył na to okres 18 miesięcy.  Czas jednak biegnie i nie zostało go za dużo, liczymy na to, iż nowa ustawa powstanie do stycznia 2014 r. W kwietniu br. wszystkie cztery projekty ustaw złożone do laski marszałkowskiej zostały przekazane do dalszego procedowania. Powołano podkomisję specjalną, której przewodniczącym został poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes OZ po raz kolejny przedstawił zebranym główne założenia projekt ustawy proponowanej przez Platformę Obywatelską – czyli stowarzyszenia w ogrodach działkowych, które będą w pełni poddane właścicielowi gruntu, na którym znajduje się ogród działkowy. To właściciel gruntu według założeń PO będzie decydował o „być albo nie być” obecnych ogrodów działkowych. Ciekawe ile ogrodów działkowych pozostanie....

Prezes zaznaczył, że marszałek Sejmu wskazała, iż prace nad nowa ustawa o ogrodach działkowych można rozpocząć dopiero gdy będą przygotowane wszystkie niezbędne opinie do 4 projektów. Biuro Analiz Sejmowych podaje, iż żaden ze złożonych projektów nie jest wolny od wad.  Stosunek wielu partii politycznych, w tym Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo korzystny dla działkowców, uznają oni, iż projekt obywatelski powinien być projektem wiodącym dla dalszych prac nad nowa ustawą.

Nstawienie Platformy Obywatelskiej do obywatelskiego projektu ustawy jest przeciwne i tym samym bardzo krytyczne. Głównym założeniem partii rządzącej jest likwidacja PZD. Tym samym narzuca się myśl, iż głównym celem PO jest kontrola nad gruntami, na których zlokalizowane są obecnie ogrody działkowe, bowiem w księgach  wieczystych  zawsze znajduje się wpis o PZD. Trybunał Konstytucyjny jednak tylko sugerował, ale nie nakazywał likwidacji PZD.

Prezes OZ wskazywał na ważność postawy wszystkich działkowców w tak trudnym dla nas okresie. Musimy teraz walczyć o przetrwanie  i przyszłość ogrodów działkowych. Mówił również o tym, iż arena międzynarodowa działkowców również mówi i myśli i polskich działkowcach, ma to odzwierciedlenie m.in. w artykułach w Gartenfreund oraz w Biuletynie Biura Międzynarodowego.

Następnie Prezes przekazał wszystkim zebranym zadania dla struktur na najbliższy okres, a miedzy innymi – spotkania  z posłami samorządowcami, spotkania z członkami komisji sejmowych oraz pikiety przed biurami PO w celu ukazania dezaprobaty dla propozycji zawartych w ich projekcie. Ważnym punktem na najbliższy czas jest manifestacja działkowców planowana na 5 czerwca br. W Poznaniu działkowcy manifestować planują pod Urzędem Wojewódzkim. Manifestacja ta ma mieć charakter pokojowy, ale zarazem ma                     w pełni ukazać jaka jest wola działkowców w stosunku do przyszłej ustawy o ogrodach działkowych.

Podczas trwania obrad na spotkanie przybył jeden z zaproszonych posłów na Sejm – Pan Tadeusza Dziuba z Prawa i Sprawiedliwości.

Po wypowiedzi Prezesa OZ rozpoczęto dyskusję. Franciszek Tomczak – prezes ROD Kopernika w Śremie oraz przewodniczący kolegium prezesów z tego regionu przestawił sprawozdanie z pikiety pod biurem PO jaka miła miejsce w  Śremie dnia 20 maja br. Działkowcy śremscy bardzo licznie zebrali się pod biurem PO, niestety nie udało im się spotkać tam żadnego z posłów. Franciszek Tomczak zapewnił również, iż działkowcy śremscy na pewno będą uczestniczyć licznie w manifestacji planowanej na 5 czerwca.

Członek OZ – Zdzisław Szkutnik mówił o tym jak bardzo społeczeństwo działkowców jest w obecnym czasie uwikłane w politykę. Wspomniał tez o tym jak w Polsce traktowane są projekty obywatelskie.

Prezes OZ przedstawił zebranym projekt stanowiska Okręgowego Zarządu w sprawie prac Sejmu RP nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Wszyscy zebraniu udzielili pełnego poparcia dla w/w stanowiska (do pobrania – plik 1 , plik 2).
Następnie głoś zabrał poseł Tadeusz Dziuba. Poseł wskazywał, iż partia polityczna, którą reprezentuje wykazuje dużo sympatii dla Polskiego Związku Działkowców. Uważa on, iż projekt obywatelski jest najlepszym rozwiązaniem dla działkowców oraz uznaje za sprawę priorytetowa na dzień dzisiejszy obronę terenów na których zlokalizowane są ogrody działkowe. Najważniejsze jest, według posła, aby działkowcy zachowali swoje dotychczasowe prawa. Poseł wspomniał również o projekcie Platformy Obywatelskiej, który w jego mniemaniu jest bardzo groźny dla działkowców. Wskazał również na fakt, iż polityki w życiu nie da się uniknąć, widzą to teraz na swoim przykładzie wszyscy polscy działkowcy.

Następnie głos zabrał Janusz Cybichowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej. W swojej wypowiedzi wskazał on na termin sześciu miesięcy jako pozostał na ustanowienie nowego prawa dotyczącego ogrodów działkowych. Działkowcy obawiają się, że to za mało czasu. Zdanie to podtrzymał Prezes OZ mówiąc, iż zegar tyka i w styczniu może się okazać, iż zostaniemy bez jakiegokolwiek prawa.

Poseł Dziuba zauważył, iż „miecz czasu wisi nad głowami działkowców”. Ma on jednak nadzieje, że trudności da się pokonać, ale musimy być przygotowani  na to, iż prawo powstanie na ostatnią chwilę.  W swojej wypowiedzi pan Poseł Dziuba potwierdził uczestnictwo podczas manifestacji działkowców 5 czerwca br.

Prezes OZ wskazał na trud ogrodów działkowych oraz indywidualnych działkowców podczas zbierania podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy  rodzinnych ogrodach działkowych. Wręczono z tego tytułu dyplomy okolicznościowe dla tych osób, które swoim trudem i pracą zebrały największą liczbę podpisów w Okręgu Poznańskim. Wśród nich znaleźli się: Halina i Stanisław Frohmberg, Jerzy Kucznerowicz, Zdzisław Stankowiak, Henryk Cieślik, Elżbieta Stefańska, Janusz Nowak, Dorota Zerba, Janusz Cybichowski oraz Krystyna Łybacka.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Dyrektor Marek Beer podziękował serdecznie za zaproszenie oraz obiecał, iż przekaże wszystkie zasłyszane dziś wiadomości Marszałkowi Wielkopolskiemu. Wskazał na to, iż ma nadzieję, że przy głosowaniu nad nową ustawa nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna, i że każdy z posłów będzie mógł zagłosować zgodnie  z własnym sumieniem.  Radny Andrzej Bielerzewski wspomniał o  bardzo dobrej, wieloletniej współpracę miedzy Prezydentem Miasta Poznania, a ogrodami działkowymi. Poznań był zawsze za ogrodami działkowymi, które są potrzebne miastu.

Prezes Zdzisław Śliwa wspomniał o ważnym dla miasta Poznania wydarzeniu, o otwarciu nowego ogrodu działkowego na poznańskim Minikowie, które połączone będzie ze skromna uroczystością dnia 22 czerwca br.

 W dalszej części obrad  przedstawiono zbiorcze sprawozdanie finansowe z RD za 2012 r oraz preliminarze finansowe ROD na rok 2013. Dokonano również oceny przebiegu kampanii sprawozdawczej w roku 2013r.

 

AK

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio