Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie Prezesów Zarządów ROD z delegatury siedleckiej - 24.05.2013

23 maja 2013 r. w Siedlcach odbyło się spotkanie prezesów zarządów ROD. Spotkanie otworzyła przewodnicząca delegatury siedleckiej Pani Teresa Karpeta. Następnie głos zabrał Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Pan Stanisław Zawadka, który przedstawił obecną sytuację Związku, powiedział o najważniejszych działaniach, które są podejmowane. Zwrócił uwagę, że obecnie najważniejsze są działania podejmowane w obronie Związku, w tym pikiety. Prezes serdecznie zachęcał wszystkich uczestników spotkania do uczestnictwa we wszystkich działaniach, które obecnie podejmuje Związek w obronie ogrodów. Pan Prezes podkreślił, że właśnie teraz jest największa potrzeba pokazania integracji społeczności działkowców. Najważniejsze obecnie to doprowadzić do tego, żeby projekt obywatelski został projektem wiodącym, podczas prac w Komisjach Sejmowych.

Dyrektor biura OZM PZD przedstawiła kwestie związane z procedowaniem wszystkich projektów ustawy o ogrodach działkowych złożonych w sejmie, a obecnie opracowywanych w komisjach sejmowych. Przedstawiła również opinię Sądu Najwyższego na temat projektu ustawy o ogrodach PO oraz opinię Komisji Skarbu Państwa w sprawie złożonych projektów ustawy o ROD. Zaznaczyła, że wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję.

Podczas dyskusji, zwracano uwagę, że powinna się odbyć duża manifestacja w Warszawie w obronie ogrodów działkowych oraz w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, ponieważ tylko duża manifestacja będzie widoczna. Pan Wiesław Kucharek z ROD „Nad Toczną” powiedział, że skoro wszyscy jesteśmy w jednej, tak dużej organizacji, to razem powinniśmy walczyć, powinniśmy działać wspólnie, nie można patrzeć tylko na własne „podwórko”. Krystyna Mazurek dodała, że jej zdaniem tylko organizacja dużej manifestacji ma sens. Tadeusz Jaworski z ROD „Zajazd” powiedział, że niestety podczas pikiety u posła Kozaczyńskiego nie zostali przyjęci, ponieważ posła nie było w biurze. Nadmienił również, że powyższe zdarzenie odnotowała prasa – lokalne czasopismo „Co słychać?”. Nadmienił, że można przypuszczać, że posłowie, kiedy dowiadują, się, że będą „odwiedzani” „znikają” ze swoich biur, nawet, jeśli mieli tam akurat przebywać”. Dyskutanci byli zgodni w przedmiocie konieczności prowadzenia działań dotyczących obrony Związku, zarówno w postaci manifestacji ogólnopolskiej, jak również artykułów w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Podkreślano, że środowisko musi być zintegrowane, bo w tym jest nasza siła. Zwrócono także uwagę, na podejmowanie szeroko zakrojonej współpracy z samorządami lokalnymi i utrzymywanie tej współpracy na dobrym poziomie. Jednocześnie podniesiono, że zbliżają się wybory i należy politykom zwłaszcza PO przypomnieć, że działkowcy to ogromna rzesza ich potencjalnych wyborców, z którymi trzeba się liczyć, bo to oni będą wybierać, a działkowcy moją dobrą pamięć. Na zakończenie zgromadzeni prezesi zarządów ROD stwierdzili, że nie należy się poddawać, trzeba walczyć i wierzyć w wygraną, bo wszyscy walczymy w słusznej sprawie w imieniu blisko pięciu milionów ludzi, których nie można jednym politycznym ruchem pozbawić całego dorobku życia, w imię ekonomicznych interesów danej partii politycznej. Na to działkowcy nie pozwolą!

AK

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio