Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posłanka Sibińska i poseł Huskowski spotkali się z działkowcami - 22.05.2013

20 maja 2013 r. o godz. 13.30 w sali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteko Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z posłami PO Krystyną Sybińską i Stanisławem Huskowskim w sprawie prac podkomisji nadzwyczajnej, która przygotuje nową ustawę o ogrodach działkowych.

Na spotkaniu było obecnych ponad 60 osób między innymi:

 • działkowcy w powiatów okręgu gorzowskiego (Międzyrzecz, Skwierzyna, Sulęcin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Strzelce Kraj.)  
 • działkowcy z Gorzowa Wlkp.,
 • członkowie Prezydium OZ,
 • przedstawiciele Okręgowych Zarządów z Zielonej Góra, Koszalina, Piły i Szczecina.

 

Poseł Krystyna Sybińska wraz z  posłem Stanisławem Huskowskim na wstępie przedstawili założenia projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO. Poseł Huskowski podkreślał, iż zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej działkowcy średnio będą płacić rocznie za działkę 35 zł, co będzie stanowić ok. 7 gr od m2 działki. 

Na wstępie zadano pytanie dlaczego to właśnie projekt autorstwa PO, a nie obywatelski projekt pod którym zebrano prawie milion podpisów, będzie tym projektem nad którym ma się pochylić podkomisja specjalna. Dyskusje poprzedziła wiadomość, że spotkanie jest na temat projektu PO, a nie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W przypadku pytań dotyczących tego właśnie projektu spotkanie zostanie niezwłocznie zakończone.

Po tym przystąpiono do dyskusji udzielając głosu osobom uczestniczącym w spotkaniu. Najważniejsze pytania dotyczyły między innymi:

 • w którym miejscu uzasadnienia TK jest mowa o rozwiązaniu PZD,
 • punktów w których projekt obywatelski jest niekonstytucyjny,
 • opłat na rzecz gminy, ogrodu,
 • Krajowego Funduszu Ogrodowego i jaki monopol będzie nim zarządzał,
 • majątku działkowców, dlaczego ma być zabrany i trafić do samorządu lub SP,
 • opłat (5 x podatek rolny), co działkowiec dostanie w zamian,
 • praw nabytych i umów dotychczas podpisanych. Dlaczego chce się wygasić użytkowanie wieczyste działkowcom,
 • majątku działkowca,

Na pytania obecni posłowie udzielali wymijających odpowiedzi zasłaniając się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przy czym niedostatecznie argumentując swoje zdanie. Obecni na sali działkowcy nie byli usatysfakcjonowani takimi odpowiedziami.

Pytano o to dlaczego chce się działkowcom zabrać ziemię wraz z całą infrastrukturą ogrodową, która powstała znacznym nakładem finansowym i pracą wykonana przez samych działkowców. Na jakiej podstawie nakazuje się wnoszenie opłat na rzecz gminy z tytułu użytkowania tej infrastruktury. Odpowiedź na tak postawione pytanie poseł Huskowski argumentował sprawiedliwością społeczną, bo skoro np. rolnicy muszą płacić różne podatki to i działkowcy uprawiający ziemię w ROD też powinni z tego tytułu wnosić opłaty na rzecz gmin czy Skarbu Państwa. Padło także pytanie co działkowiec dostanie w zamian za opłaty na rzecz gminy z tytułu użytkowania działki. Pytanie to pozostało bez odpowiedzi. Wskazano również, że na 15 osób wchodzących w skład podkomisji żadna z nich nie posiada wykształcenia ani doświadczenia zawodowego adekwatnego do prowadzonych przez podkomisję prac. Pani poseł Sibińska oznajmiła, że komisja powstała na bazie komisji infrastruktury i mimo, iż posłowie nie maja odpowiedniego wykształcenia będą korzystać z wiedzy ekspertów i fachowców.

Poproszono posła Huskowskiego o udzielenie pełnej i rzetelnej odpowiedzi na pytanie jak będą się kształtować pełne opłaty dla działkowców z tytułu użytkowania działek, pomijając opłaty za media. Dzisiaj przynajmniej z 19 groszy za m2, 2/3 (tj. 12 gr) pozostaje do dyspozycji ogrodu i z tych pieniędzy finansowana jest cała działalność zarządu ogrodu. Poseł Huskowski po przeanalizowaniu przedstawionych okoliczności przyznał, że w przypadku zapewnienia działkowcom przynajmniej takiego samego stanu zarządzania ogrodem jaki jest w chwili obecnej, opłaty stałe za użytkowanie działki wzrosną w porównaniu do obecnych opłat. W ocenie działkowców jak i zadającego pytanie poseł Huskowski wykazał się całkowitym brakiem znajomości mechanizmów jakie funkcjonują w poszczególnych ogrodach i jakie opłaty obecnie ponosi działkowiec, a także brakiem merytorycznego przygotowania się do dyskusji poprzez nieprzygotowanie szczegółowych wyliczeń opłat jakie działkowiec będzie musiał ponosić w przypadku wejścia w życie projektu ustawy PO.

Odnośnie organu jaki miałby powstać na mocy projektu tj. Krajowego Funduszu Ogrodowego i który miałby zarządzać zlikwidowanym majątkiem PZD, a tak naprawdę majątkiem działkowców Poseł Huskowski wskazał, iż nie potrafi w chwili obecnej precyzyjnie odpowiedzieć jaką strukturę będzie miał Fundusz, czy będzie on de facto organem podobnym do Polskiego Związku Działkowców o podobnej strukturze organizacyjnej tyle, że zarządzanej przez Państwo, kto dokładnie będzie nim zarządzał, z czego będzie finansowana jego działalność i na jakiej podstawie poszczególne ogrody działkowe będą mogły starać się o dofinansowanie z tego funduszu.

Działkowcy podczas spotkania okazywali przyniesione przez siebie liczne banery, hasła oraz głosy niezadowolenia z przebiegu spotkania i dyskusji. Głośno deklarowali swoje poparcie dla Polskiego Związku Działkowców i podejmowanych przez Związek działań w obronie interesów działkowców.

Na koniec podkreślili, ze podkomisja zajmująca się pracami nad wszystkimi projektami o ogrodach działkowych winna skupić się jedynie nad obywatelskim projektem ustawy o ROD.

Po zakończeniu spotkania jeszcze długo na parkingu z rozmów z działkowcami dało się odczuć, że posłowie niedostatecznie udzielili wyjaśnień na zadawane pytania, a czasu było zbyt mało. Ponadto z ogólnikowych i często zdawkowych odpowiedzi dało się wywnioskować, iż projekt PO ma przede wszystkim zlikwidować PZD jako niewygodnej dla rządzących organizacji pozarządowej i przejąć majątku PZD poprzez utworzenie organu całkowicie podległego Państwu jakim miałby być Krajowy Fundusz Ogrodowy.

 

 

Kazimierz Dudziński

Sekretarz OZ PZD

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio