Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD - 22.05.2013

21 maja br. (wtorek) w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Komisja dokonała oceny wyników kontroli przeprowadzonej w Okręgowym Zarządzie Śląskim w Katowicach. Następnie zajęła stanowisko w sprawie i przyjęła stosowną uchwałę, którą przekazała do organu sprawującego nadzór, w celu podjęcia działań przewidzianych w Statucie PZD. Komisja zapoznała się z informacją OZ w Szczecinie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w ROD „Złota Praha”.

Następnie członkowie KKRew zapoznali się ze zbiorczymi sprawozdaniami finansowymi  OZ PZD za 2012 r. i preliminarzami finansowymi OZ PZD na 2013 r. Ważnym punktem posiedzenia była aktualna sytuacja ogrodów i Związku. Komisja zapoznała się z informacjami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na temat pracy i działań Podkomisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się opracowaniem nowej ustawy działkowej. Uznała, że projekt obywatelski powinien stać się wiodącym w pracach sejmowych.

Na zakończenie omówiono sprawy różne.

(mz)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio