Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie prezesów zarządów ROD z Płocka i okolic - 22.05.2013

21 maja 2013 r. w Płocku odbyło się spotkanie z prezesami z terenu działania delegatury Płockiej Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Spotkanie otworzył kierownik Biura Delegatury Płockiej Pan Dariusz Antonowicz. Do udziału w zebraniu został zaproszony również Poseł Piotr Zgorzelski z PSL jednak ze względu na obowiązki służbowe nie uczestniczył w nim, a Pana posła reprezentował Pana Tomasz Kominek asystent społeczny. Z ramienia OZM PZD w spotkaniu udział wziął Pan Stanisław Zawadka – Wiceprezes OZM PZD oraz p.o. dyrektora biura OZM Anna Kubuj.

Wiceprezes OZM PZD przedstawił obecną sytuację Związku i działkowców. Pan Prezes zwrócił uwagę na potrzebę integracji całego społeczeństwa działkowego tak ważnej w obecnej sytuacji. Powiedział również, że Polski Związek Działkowców i wszystkie jego struktury nadal prężnie działają i teraz jest najlepszy czas, aby pokazać politykom PO, że działkowcy popierają istnienie PZD oraz wszystkich jego struktur, że wszyscy są zaangażowani w walkę o przyszłość ogrodów w Polsce, a najlepszym gwarantem istnienia ogrodów w Polsce jest PZD. Natomiast najlepszym aktem prawnym zapewniającym przyszłość ogrodów działkowych w Polsce jest jedynie obywatelski projekt ustawy o ROD, który cieszy się ogromnym poparciem wśród działkowców, czego dowodem jest liczba podpisów złożonych pod projektem. Wystąpienie Wiceprezesa OZM PZD spotkało się z dużą aprobatą zebranych prezesów zarządów ROD.

Aspekty prawne związane z procedurą legislacyjną dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy o ROD przedstawiła p.o. dyrektora biura OZM PZD. Stwierdzając jednocześnie, iż nadal bardzo ważne jest poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD wyrażane przez działkowców czy to w formie listów czy e-mail, czy też za pośrednictwem bramki – e-mail zamieszczonej na stronie OZM ,  PZD oraz ocalmy ogrody.pl.

Reprezentujący posła Piotra Zgorzelskiego Pan Tomasz Kominek w swoim wystąpieniu potwierdził, że PSL popiera obywatelski projekt ustawy o ROD i w czasie prac komisji sejmowych i powołanej do tego celu podkomisji nadzwyczajnej będzie opowiadał się za obywatelskim projektem ustawy o ROD. Powiedział wprost, iż PSL nie będzie głosował przeciw obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD, a także potwierdził, że takie jest również oficjalne stanowisko partii.

Podczas dyskusji uczestniczy spotkania podkreślali potrzebę istnienia PZD, jako organizacji, która od zawsze broni prawa ogrodów i działkowców.

Pan Józef Sielaczek z ROD Tulipan powiedział, że potrzebna jest jedna organizacja działkowców i nie ma sensu tworzyć stowarzyszeń. Teraz trzeba pokazać, że potrafimy się bronić, że jesteśmy zintegrowani i potrafimy działać skutecznie. Wyraził przy tym obawę, że mimo, iż teraz niektóre partie polityczne obiecują poparcie jak na przykład PSL, potem podczas głosowania mogą zmienić zdanie.

Pan Paweł Ambor z ROD im. Marii Konopnickiej powiedział, że działkowcy czują, że sytuacja jest niepewna i obawiają się tego co stanie się  z ogrodami działkowymi. Jednocześnie podkreślił, że działkowcy wiedzą, że PO stworzyło swój projekt ustawy o ogrodach działkowych tylko i wyłącznie z pobudek finansowych, że PO widzi w ROD dodatkowe źródło finansowania, a działkowcy nie chcą być dodatkowym źródłem finansowym dla posłów PO.

Pan Mirosław Girek  z ROD Złote Piaski powiedział, że działkowcy powinni jasno dać do zrozumienia politykom, że to prawie pięć mionów ludzi, którzy są ich potencjalnymi wyborcami i politycy podejmując decyzje w sprawach ogrodów powinni mieć tego świadomość. Dlatego potrzebna jest przede wszystkim szeroko zakrojona promocja w mediach na temat PZD i ogrodów działkowych. Publikacje powinny być we wszystkich mediach ogólnopolskich i mieć wydźwięk promocyjny.

Pan Gajewski z ROD Zielony Raj powiedział, że to co robi PO jest co najmniej dziwne, ponieważ poza PZD są przecież inne organizacje zrzeszające n przykład wędkarzy i nikt nie zarzuca im, że działają bezprawnie czy nie legalnie. Dlaczego PO tym organizacjom nie zarzuca, że działają bezprawnie, może dlatego, że jest to wbrew ich interesom politycznym?

Pani Alicja Markowska z ROD „Kościuszki” powiedziała, że tak naprawdę żadnym politykom nie można ufać, bo co innego obiecują, a co innego robią. Niektórzy nawet potwierdzają swoje poparcie dla ogrodów i PZD w formie pisemnej, a potem te obietnice łamią, dlatego też działkowcy powinni rozliczyć polityków z obietnic, które im składali. Należałoby zdaniem Pani Markowskiej opublikować, który poseł i jakiej partii najpierw publicznie złożył deklarację poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD czy też PZD, a potem o tej obietnicy tak po prostu zapomniał.

Pan Czesław Krajewski z ROD Nadwiślański powiedział, że powinniśmy dalej walczyć w obronie ogrodów, ale należy być także przygotowanym na czarny scenariusz w sprawie istnienia ogrodów działkowych w Polsce, który może nam zgotować PO.

Na zakończenie dyskusji zostało przyjęte stanowisko w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, które zostało skierowane do wszystkich posłów PO zasiadających w nadzwyczajnej komisji sejmowej.

Wszyscy dyskutanci zgodnie stwardzili, że Polski Związek Działkowców, jest organizacją potrzebną działkowcom i ogrodom w Polsce, a politycy nie powinni się do spraw działkowców „mieszać”, bo tylko działkowcy wiedzą, czego potrzebują, a nie politycy.

 

AK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio