Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Dariusz Dziadzio (Ruch Palikota) debatuje z działkowcami - 22.05.2013

W dniu 20 maja 2013 r. delegacja rzeszowskich działkowców wzięła udział w spotkaniu w Biurze Poselskim Posła Dariusza Dziadzio (Ruch Palikota).

Działkowcy złożyli Panu Posłowi podziękowanie za jego wystąpienie podczas debaty sejmowej, w którym ostro skrytykował poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany przez grupę posłów PO i poparł obywatelski projekt ustawy o ROD. Pan Poseł stwierdził, iż bardzo dobrze się stało, że przewodniczącym nadzwyczajnej podkomisji sejmowej został Pan Bartosz Kownacki (PiS), aczkolwiek Platforma Obywatelska usiłowała przeforsować kandydaturę swojego przedstawiciela. Przewodniczący podkomisji ma szerokie uprawnienia i bardzo dużo od niego zależy. W niektórych sprawach jego głos jest decydujący, może usunąć niektóre zagadnienia z obrad podkomisji albo w ogóle ich nie rozpatrywać. Pan Poseł stwierdził, że wspólnie z przewodniczącym podkomisji dołoży wszelkich starań, aby obywatelski projekt ustawy o ROD stał się projektem wiodącym w pracach nad nową ustawą o ogrodach działkowych.

Przedstawiciele działkowców zwrócili uwagę na pojawiające się ostatnio w prasie niepokojące artykuły odnośnie zachowania się posłów Ruchu Palikota w trakcie prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Pan Poseł oświadczył, iż pojawiające się ostatnio w prasie sugestie jakoby Ruch Palikota nie wykluczał udzielenia poparcia dla poselskiego projektu ustawy PO, są nieprawdziwe i przygotowywane na zlecenie Platformy Obywatelskiej w celu wprowadzenia rozłamu pomiędzy działkowcami a posłami Ruchu Palikota. Cały Ruch Palikota popiera obywatelski projekt ustawy o ROD i jest za działkowcami. W tej sprawie ukaże się niebawem specjalne oświadczenie ugrupowania.

Działkowcy stwierdzili, że chcą mieć ogólnopolską organizację działkowców, ponieważ działając samodzielnie nie będą w stanie utrzymać praw do gruntów ogrodów. Na zadane pytanie, jaki jest stosunek Ruchu Palikota do Polskiego Związku Działkowców, Pan Poseł odpowiedział, że popierając obywatelski projekt ustawy o ROD, popiera także propozycję przekształcenia się PZD w stowarzyszenie prowadzące ogrody działkowe.

Reprezentanci działkowców przypomnieli tryb powstawania ogrodów działkowych oraz prawa, jakie Polski Związek Działkowców posiada do gruntów ogrodów. Proponowana przez PO likwidacja PZD pociągnie za sobą automatycznie wygaśnięcie wszystkich praw do gruntów zajmowanych przez ogrody. O to głównie chodzi w projekcie ustawy przygotowanym przez PO. Dla działkowców natomiast kwestia utrzymania prawa użytkowania wieczystego i prawa użytkowania gruntów ogrodów jest sprawą kluczową.

Działkowcy stwierdzili również, że do tej pory wszelkie swoje wystąpienia i działania prowadzili na drodze pokojowej. Niestety, cierpliwość działkowców też ma swoje granice, ponieważ nie można w nieskończoność prosić o poszanowanie praw nabytych i zachowanie ogrodów działkowych. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to działkowcy potrafią się zmobilizować i pokazać swoją siłę. Ponadto posłowie powinni mieć na uwadze również to, że działkowcy będą pamiętać w przyszłych wyborach parlamentarnych na czyją pomoc mogli liczyć w trudnej dla nich sytuacji.

Na zakończenie spotkania działkowcy wręczyli petycję w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

 

     / - /

   Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio