Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy walczą o ogrody. Relacja z pikiet - 20.05.2013

Po raz kolejny działkowcy pikietowali przed biurami posłów PO. Chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec projektu autorstwa posłów Patfromy. W ocenie działkowców, to projekt obywatelski powinien stać się obowiązującym prawem.Poniżej prezentujemy pierwsze relacje zdjęciowe.


Lublin

 Działkowcy z lublina złożyli na ręce posłów isty, w których wyrazili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rod  oraz prośbę , by głosując w Sejmie za nowym prawem swoimi decyzjami nie wyrządzili krzywdy milionom polskich obywateli. Pikieta wzbudziła pozytywne zainteresowanie mieszkańców Lublina, którzy deklarowali wsparcie w działaniach i życzyli działkowcom, żeby ich praca i działki nie zostały bezpowrotnie zniszczone.

Warszawa

Działkowcy zostawili osobiście listy-petycje w biurach posłanki Alicji Olechowskiej i posła Jana Rostowskiego. Listy zastały przyjęte przez osoby prowadzące biura poselskie wymienionych posłów z zapewnieniem, że zostaną doręczone adresatom.

 

 

Bydgoszcz


Kraków


Siedlce

 Poznań

Działkowcy z OZ Poznań pikietowali w Poznaniu, Swarzędzu,Śremie, Gnieźnie, Szamotuach,Grodzisku, Kościanie. Pikiety odbyły się przed biurami posłów:Rafała Grupińskiego, Bożena Szydłowska, Jan Rutnickiego (poseł spotkał się z działkowcami), Wojciecha Ziemniaka (poseł spotkał się z działkowcami),Małgorzaty Adamczak (posłanka spotkał się z działkowcami), Killiana Munyama (poseł spotkał się z działkowcami), Pawła Arndta, Tomasza Piotra Nowaka. W pikietach wzieło udział 184 osoby.

Apel działkowców (czytaj więcej)


Szamotuły

List działkowców do posła Jakuba Rutnickiego(czytaj więcej)

Śrem


Zielona Góra

W dniu 20 maja br. 15 osobowa grupa działkowców z okręgu zielonogórskiego PZD pikietowała przed biurem poselskim posłanki PO pani Bożenny Bukiewicz i pana marszałka Stefana Niesiołowskiego.Pikietujący mieli ze sobą hasła, flagi związkowe i rozdawali ulotki.Pani poseł i pana marszałka nie było w biurze poselskim, delegacja pikietujących wręczyła na ręce pracowników sekretariatu apel (czytaj tutaj) w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO.Pani asystent odebrała apel deklarując, że pani Poseł zna dogłębnie sprawę i jeszcze nic nie jest przesądzone, Powiedziała, że jest w kontakcie z Okręgowym Zarządem PZD na pewno będziemy jeszcze nad sprawą dyskutowaćPikieta została dobrze odebrana przez mieszkańców Zielonej Góry, uczestnicy pikiety spotkali się z wyrazami poparcia i sympatii.

Kielce

 

Czarnków

Po raz kolejny działkowcy z okręgu pilskiego pikietowali przed biurem poselskim Platformy Obywatelskiej. Tym razem pikieta odbyła się w dniu 20 maja 2013 r. w Czarnkowie przed biurem poselskim posłanki Marii Janyska. Pikieta przebiegała pod hasłami TAK DLA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ROD oraz NIE DLA PROJEKTU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ O OGRODACH DZIAŁKOWYCH.

Do pikietujących wyszła posłanka Pani Maria Janyska i podjęła dyskusję z działkowcami. Oświadczyła, że w Sejmie procedowane są wszystkie cztery projekty o ogrodach działkowych i zapewniała, że projekt Platformy Obywatelskiej jest bardzo przyjazny dla działkowców. Na pytania dotyczące prawa do gruntu i praw nabytych, naszej struktury organizacyjnej oraz podstaw prawnych ich likwidacji powiedziała, że Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku stwierdził ich niekonstytucyjność, a w uzasadnieniu do wyroku nakazał likwidację struktur PZD. Ryszard Kukawka Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Prezes Zarządu ROD im. „St. Staszica” w Czarnkowie wręczył petycję podpisaną przez uczestników pikiety. Z treścią petycji można zapoznać się TUTAJ.

Następnie delegacja pikietujących udała się do biura poselskiego gdzie kontynuowana była dyskusja. Pani Posłanka namawiała działkowców DO  zakładania stowarzyszeń i oddolnego tworzenia nowej struktury zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach. W tej sprawie nie doszło do porozumienia. Film z pikiety można obejrzeć tutaj http://www.youtube.com/watch?v=z-70RbM2y7Y&feature=youtu.be

Częstochowa

Działkowcy  częstochowscy  po  raz  kolejny  w  maju  zorganizowali  pikietę  w  celu  poparcia    obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Tym  razem  pikieta  odbyła  się  w  dniu  20.05.2013  roku    pod  biurem  posłanki  Haliny  Rozpondek. Prezes  OZ  Stanisław  Jucha  przedstawił  zalety  obywatelskiego  projektu  ustawy  i  zwrócił  się  do  Pani  Poseł  z  apelem  o  poparcie  obywatelskiej inicjatywy  ustawodawczej.  Nastroje  uczestników  odzwierciedlały  przyniesione  hasła.  

Powiat głogowski

Spotkanie działkowców z powiatu głogowskiego z posłanką na Sejm RP z ramienia PO Panią Ewą Drozd , które odbyło się w Głogowie w dniu 20 maja 2013 r. w Biurze Poselskim Ewy Drozd.


Rzeszów

Pikieta działkowców rzeszowskich odbyła się przed  biurem poseł  Krystyny Skowrońskiej.


W związku z nieobecnością Pani Poseł do pikietujących wyszedł asystent Biura Poselskiego. Uczestniczący w spotkaniu działkowcy przedstawili swoje oczekiwania dotyczące przyjęcia przez Sejm jako wiodącego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgłosili uwagi i zastrzeżenia do poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanego przez grupę posłów PO. Zdaniem działkowców projekt ten w krótkim czasie doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych poprzez wygaszenie dotychczasowych tytułów prawnych do gruntów ogrodów oraz nałożenie na działkowców wysokich opłat za użytkowanie działek. Przedstawiciele działkowców wyrazili swoje rozgoryczenie z powodu niesprawiedliwego traktowania działkowców przez rządzące ugrupowanie polityczne, które nie waha się wyciągać ręki po majątek działkowców wypracowany przez nich na działkach. Zwracali uwagę na fakt, iż ogrody działkowe powstały na nieużytkach, wysypiskach śmieci i terenach poprzemysłowych, a jednostki samorządu terytorialnego w żaden sposób nie pomogły w ich zakładaniu. Podnosili, że dla wielu działkowców działka jest całym życiem, a odebranie możliwości aktywnego wypoczynku w otoczeniu przyrody będzie miało negatywne skutki dla ich stanu zdrowia. Zdaniem działkowców najważniejszą rzeczą jest zachowanie tytułów prawnych do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. Likwidacja PZD pociągnie za sobą wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego i użytkowania gruntów, a to z kolei doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych. Ubolewali również nad tym, że już od dłuższego czasu Pani Poseł nie chce wygospodarować choćby chwili na spotkanie się z działkowcami i wysłuchanie ich argumentów. Działkowcy stwierdzili, że już więcej nie będą prosić o zachowanie ogrodów i poszanowanie swoich praw. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pokażą swoją siłę, a wówczas pikiety i manifestacje nie będą już miały pokojowego charakteru.


Przedstawiciel Pani Poseł z uwagą wysłuchał wystąpień działkowców. Zapewnił, że natychmiast przekaże wszystkie głosy w dyskusji Pani Poseł i zobowiązał się do zorganizowania spotkania w najbliższej przyszłości.


Na zakończenie pikiety działkowcy wręczyli petycję dla Pani Poseł w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.


 Nowa Ruda

Przedstawiciele działkowców pikietowali prze biurem posłanki Moniki  Wielichowskiej. Po pikiecie  udali  się do  biura poselskiego, gdzie  złożyli  apel, popierający obywatelski projekt ustawy o ROD i zachowanie PZD.

 


 


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio