Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Ustawa PO zmierza do zniszczenia wielopokoleniowego dorobku działkowców" - 15.05.2013

Stanowisko działkowców z jastrzębskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczących w spotkaniu z posłami Platformy Obywatelskiej.

 

 

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych!

Szanowni Państwo! Posłanki i Posłowie!

 

Stanowisko działkowców uczestniczących w spotkaniu z posłem

Stanisławem Huskowskim i posłem Krzysztofem Gadowskim

My działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczący w spotkaniu z Posłami Platformy Obywatelskiej w dniu 06-05-2013 r. w Jastrzębiu - Zdroju popieramy Projekt Obywatelski o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt uzyskał duże poparcie wśród działkowiczów naszego miasta, poparło go prawie milion obywateli w naszym kraju. Zawarte w projekcie propozycję są akceptowane przez nasze środowisko.

Szanowni Posłowie, jako reprezentanci społeczeństwa nie lekceważcie tego faktu. Ziemię pod działki zakupiły nasze zakłady pracy ze środków socjalnych i przekazali je do Skarbu Państwa, bo tak nakazywała ustawa. Mienie znajdujące się dzisiaj w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powstało z naszych składek i wkładu pracy. To działkowcy zbudowali te parki, w których odpoczywają i pracują.

Dlaczego chce się im zabrać tę formę czynnego wypoczynku w ostatnich latach życia? Nikt z nas nie dopuszczał myśli, że w III RP zrodzi się pomysł nacjonalizacji i komunalizacji tego, co stworzyliśmy z własnych środków.

Postulujemy, by komisje sejmowe zobligowane do wypracowania wniosków i przedstawienia ich Wysokiej Izbie, przyjęły w swoich pracach za projekt wiodący właśnie projekt obywatelski, który jest inicjatywą apolityczną.

Należy stanowczo i zdecydowanie odrzucić w całości, jako bardzo szkodliwe i nieprzemyślane projekty ustawy Solidarnej Polski i posła Huskowskiego.

Ustawy te doprowadziłyby w krótkim czasie do rozpadu i zlikwidowania ogrodów działkowych oraz zniweczenia pracy wielomilionowej rzeszy rodzin działkowców w Polsce.

Projekt Platformy Obywatelskiej - to podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów, nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym, zajęcie środków na rachunkach bankowych. To odebranie działkowcom dotychczasowych praw, zwłaszcza do gruntu i własności majątku na działce. W naszym mieście po wejściu ustawy PO zostanie zlikwidowanych po dwóch latach 8 ogrodów działkowych, a działkowcy nie otrzymają odszkodowań. Tereny te to własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli kopalń, w których pracowaliśmy.

Zwracamy się z prośbą do Posłów o niedopuszczenie do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Oczekujemy od Was poszanowania Naszej godności, Naszych praw, ale też dialogu społecznego mającego wpływ na decyzję dotyczące całego środowiska działkowców.

Zwracamy się z prośbą do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o rozsądek i przyjęcie projektu ustawy Obywatelskiej o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która będzie dobrze służyć rodzinom działkowców i wszystkim mieszkańcom w Polsce.

Apelujemy również do Parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o zrozumienie i zachowanie idei rozwoju ogrodów działkowych na przyszłość dla dobra następnych pokoleń w naszym kraju.

Podpisy działkowców z jastrzębskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczących w spotkaniu znajdują się w załączniku. 

 

 

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

Podpisy_w_zaczniku.doc

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio