Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wrocławscy działkowcy spotkali się z posłem PO Michałem Jarosem - 08.05.2013

Wrocławscy działkowcy w Biurze Posła PO

Michała  Jarosa

 

W dniu 30 kwietnia 2013r.  Michał Jaros – Poseł Platformy Obywatelskiej przyjął 5 osobową grupę działkowców w osobach: Janusz Moszkowski – Prezes OZ, Henryk Tomaszewski – Prezes ROD „Obrońca”, Ewa Szajneman – Prezes ROD „Rezeda”, Barbara Korolczuk – Prezes ROD „Westerplatte” i Jerzy Karpiński – Prezes ROD „Radość”.  Spotkanie odbyło się w Biurze Posła przy ul. Oławskiej 2 we Wrocławiu i trwało 1,5 godziny (od 10.30 do 12.00). Członkowie Związku przybyli na umówioną godzinę 10.00, ale Pan Poseł spóźnił się pół godziny i na samym początku zwrócił uwagę, że zaprosił 3 osoby a przybyło osób 5. Krzeseł i foteli nie tylko wystarczyło, ale z powodzeniem w spotkaniu mogły uczestniczyć jeszcze dwie osoby. Po tej uwadze i krótkim wytłumaczeniu spóźnienia Pan Poseł Michał Jaros stwierdził, że on z Polskim Związku Działkowców spotykać się nie będzie a może rozmawiać jedynie z działkowcami. Na przypomnienie, że jesteśmy również działkowcami rozpoczął rozmowę. Na zwróconą uwagę przez Pana Henryka Tomaszewskiego (lat 82), że niestosownie i niegrzecznie traktuje przybyłe osoby – Pan Poseł Michał Jaros stwierdził, że jest u siebie a jak się komuś nie podoba to może wyjść.

Ponadto w swoim wystąpieniu stwierdził, że  w pełni popiera projekt Platformy przygotowany przez zespół posła Stanisława Huskowskiego, a zwłaszcza konieczność likwidacji Polskiego Związku Działkowców, gdyż jest to według niego organizacja komunistyczna, powstała w 1981r. na podstawie ustawy, w tamtym ustroju i ustawą może być rozwiązana. Ponadto, stwierdził, że tak zażyczył sobie Trybunał Konstytucyjny. Członkowie PZD – uczestniczący w spotkaniu działkowcy poinformowali, że Związek powstał w październiku 1980r. na fali przemian zapoczątkowanych przez „Solidarność” a Sejm  w maju 1981r. tylko usankcjonował usamodzielnienie się Organizacji.

Pan Poseł Jaros miał bardzo znikomą a w zasadzie nie miał żadnej wiedzy na temat funkcjonowania ogrodów działkowych i działalności Związku. W trakcie rozmów trzeba było od podstaw tłumaczyć znaczenie i rolę ogrodów działkowych dla społeczeństwa i gmin. Poinformowano, że we Wrocławiu  niemal wszystkie 159 ogrodów zostało przeznaczonych w planach do przyszłej likwidacji głównie na cele komercyjne, że Polski Związek Działkowców i sami działkowcy rozwijają i utrzymują tereny ogrodów a zwłaszcza infrastrukturę bez wsparcia władz Wrocławia.

Przytoczone argumenty w zasadzie nie były przyjmowane. Poseł Michał Jaros nie przyjmował do wiadomości, że projekt ustawy PO odbiera działkowcom infrastrukturę ogrodową, że nacjonalizuje środki finansowe Funduszu Rozwoju pochodzące z wpłat działkowców. Podkreślił , że nie widzi nic niestosownego i nieetycznego w  przejęciu przez Gminy i Skarb Państwa majątku ogrodów i Związku.

Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Biura zwrócił uwagę, że działkowcy nie płacą podatku. Działkowcy podkreślili, że nawet Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że działkowcy nie powinni płacić podatku.

Pan Poseł Michał Jaros wyraził przekonanie, że w każdym ogrodzie powinno powstać osobne stowarzyszenie, tak jak zakłada projekt PO a jak nie powstanie to teren przejmie gmina. Na zwróconą uwagę, że to sami działkowcy powinni zdecydować czy chcą powołać odrębne stowarzyszenia czy pozostać w stowarzyszeniu ogólnokrajowym PZD, że nie można narzucać ustawowo woli działkowcom – stwierdził, że prawo ustanawiane jest przez Sejm RP a obywatele muszą się do tego prawa  dostosować.

Spotkanie zakończyło się w nieprzyjemnej atmosferze i wyczuć było można, że Pan Poseł zrobił łaskę spotykając się z wyborcami, z działkowcami – starszymi ludźmi. W swoich wypowiedziach był arogancki i nieprzyjazny.

Pan Poseł Michał Jaros ma 32 lata i urodził się w 1981r. jak sam podkreślił i posiada już „bogate” doświadczenie.

 

 

                                                                           Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                               mgr  Janusz  Moszkowski

   

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio