Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Marek Gos za obywatelskim projektem ustawy o ROD - 07.05.2013

W dniu 6 maja 2013 r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyli kolejne spotkanie z posłem na Sejm RP.

Przedmiotowe spotkanie jest cennym z kilku powodów, m.in. z uwagi na zbliżające się pierwsze posiedzenie obu komisji sejmowych: Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego, do których zostały skierowane cztery projekty ustaw w zakresie polskiego ogrodnictwa działkowego, w tym najważniejsza dla środowiska działkowców – obywatelska inicjatywa ustawodawcza o ROD.

Po drugie z faktu konieczności budowania jak najszerszej koalicji dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na płaszczyźnie parlamentarnej.

Pan Poseł Marek Gos potwierdził, iż stanowisko Klubu PSL jest niezmienne – projekt obywatelski jest im najbliższy i to właśnie ten projekt będzie popierany przez Ludowców w trakcie dalszych prac legislacyjnych.

To właśnie inicjatywa, którą wsparło blisko milion obywateli, winna – Jego zdaniem – stać się w dalszych pracach wiodącą, a jej treść i propozycje ustawowe powinny być fundamentem dla przyszłej ustawy normującej funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce.

Analogiczne stanowisko wyraził także na ostatnim posiedzeniu Klubu
– jak wynika z relacji Pana Posła – Wicepremier Pan Janusz Piechociński.

Bardzo prawdopodobnym jest także, iż do opracowania finalnego projektu ustawy w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, powołana zostanie podkomisja, w skład której wejdą wybrani członkowie z Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego.

Pan Poseł M. Gos zapewnił, iż będzie prowadził rozmowy w klubie PSL,
aby przewodniczącym podkomisji został poseł tego Klubu.

Sam Poseł Gos mimo, iż nie jest członkiem żadnej z obu w/w Komisji, postara się udać na posiedzenie ewentualnej podkomisji i zabrać głos w przedmiocie wsparcia projektu obywatelskiego.

Potwierdził także jednocześnie, iż pozostali posłowie PSL z terenu województwa świętokrzyskiego wyrażają analogiczne stanowisko w zakresie wsparcia projektu obywatelskiego i pomocy w jego uchwaleniu.

 

 

Jan Stańczyk - Dyrektor Biura OZ       

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio