Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pikiety działkowców przed biurami PO - 07.05.2013

Pierwszy raz w historii  ruchu działkowego w Polsce działkowcy pikietowali przed biurami posłów Platformy Obywatelskiej. Powód? Chcą przekonać parlamentarzystów partii rządzącej do wycofania się z planowanych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, pod którym podpisało się blisko milion obywateli. We wszystkich największych miastach kraju w poniedziałek 6 maja br. o godz. 12 działkowcy z flagami, transparentami i ulotkami pojawili się przed zdecydowaną większością biur posłów PO, by walczyć o przyszłość swoją i ogrodów. Działkowcy podkreślali, że to projekt obywatelski ustawy o ogródkach działkowych powinien zastąpić obecną ustawę.
 
W większości były to grupy od 5 do 14 osób. Demonstracje celowo nie były zbyt liczne, ponieważ jeśli zgromadzenie liczy mniej niż 15 osób, nie trzeba występować o zgodę do władz miasta. Pikiety zorganizowano w związku z rozpoczynającymi się w czwartek w Sejmie pracami nad nowym prawem dotyczącym ogrodów działkowych.
 
Białystok

  Fot. Pikieta w Białymstoku 

Każda posłanka i każdy poseł zdają sobie sprawę, że poważna część wyborców codziennie – idąc na działkę - zadaje sobie pytanie: „ jaki los szykują nam parlamentarzyści?”   I właśnie z tego powodu jesteśmy dzisiaj Waszymi „gośćmi” – napisali działkowcy z podlaskich ogrodów w liście, który wręczyli posłom: Barbarze Kudryckiej, Jackowi Żalkowi i Damianowi Raczkowskiemu. Przebieg pikiety miał pozytywny wydźwięk wśród przechodniów, którzy interesowali się problematyką ogrodów działkowych i chętnie przyjmowali wręczane materiały i ulotki.

Zielona Góra

 
Działkowcy pikietujący pod biurami PO w Zielonej Górze

Zielonogórscy działkowcy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji, która miała na celu pokazanie parlamentarzystom, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej nasz stosunek do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz do projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanego przez PO. Uczestnicy pikiety wystosowali apel do posłów (czytaj tutaj), który pozostawiono w biurach poselskich. Niestety żaden trzech zielonogórskich parlamentarzystów PO (Bożenna Bukiewicz, Waldemar Sługocki, Stefan Niesiołowski) nie był obecny w tym czasie w swoich biurach. Uczestnicy pikiety rozdawali przechodniom ulotki dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pikietujący działkowcy spotkali się z wyrazami sympatii i poparcia wśród mieszkańców miasta , którzy przechadzali się w tym czasie po zielonogórskim deptaku. Akcja protestacyjna działkowców została dostrzeżona przez lokalne media, które w serwisach informacyjnych zamieściły relacje z tego wydarzenia: radio zachód i Gazeta Wyborcza

Rzeszów

 „Chcemy, żeby nasz projekt stał się wiodącym w komisji infrastruktuy. Ponieważ przewodniczącym tej komisji jest poseł Zbigniew Rynasiewicz to właśnie pod jego biurem zorganizowaliśmy pikietę” – tłumaczyła rzeszowskim mediom Agnieszka Sycz, prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD (czytaj więcej). Pod nieobecność Przewodniczącego PO w województwie podkarpackim Pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza, Dyrektor Biura otrzymał petycję w sprawie uznania przez sejmową Komisję Infrastruktury obywatelskiego projektu ustawy o ROD jako wiodącego dla dalszych prac w Sejmie. Podobnej treści wystąpienia zostały przekazane dla Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej i Pana Posła Tomasza Kuleszy. Uczestniczący w pikiecie działkowcy wyrazili swoje rozgoryczenie w związku z przygotowanym przez Platformę Obywatelską projektem ustawy o ogrodach działkowych, który jest bardzo niebezpieczny dla działkowców i ogrodów. Przedstawiali również argumenty za przyjęciem przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przebieg pikiety relacjonowała TVP Rzeszów oraz gazeta codzienna „Nowiny”.
Treść petycji złożonej na ręce posłów TUTAJ

 Przemyśl

Działkowcy  pikietowali przed biurem Posła Piotra Tomańskiego w  Przemyślu w  sprawie  poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, jak również wyrazili swoje niezadowolenie z projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej. W związku z nieobecnością Pana Posła z pikietującymi rozmawiała asystentka p. Barbara Tkacz, której to działkowcy wręczyli petycję dotyczącą poparcia dla obywatelskiego  projektu ustawy. Podczas rozmowy działkowcy uzyskali zapewnienie, iż jej treść zostanie przedstawiona Panu Posłowi w jak najszybszym czasie.
Petycja do posła Tomańskiego TUTAJ

 

 

 

Wrocław

 

"Politycy PO nie odbierajcie nam ogrodów i naszego związku" - napisali na transparencie wrocławscy działkowcy, którzy w południe pojawili się przed siedzibą PO na ulicy Oławskiej, by w imieniu 226 rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego wręczyć przedstawicielom tej partii w regionie rezolucję. „Żądamy odstąpienia od projektu ustawy zamierzającego do likwidacji ROD w Polsce, odstąpienia od prób nacjonalizacji lub przejęcia przez gminy infrastruktury ogrodów, odstąpienia od prób nacjonalizacji środków finansowych na Funduszu Rozwoju ROD, odstąpienia od prób rozwiązania społecznej, pozarządowej organizacji PZD” -  napisali w rezolucji działkowcy. Pismo od działkowców trafiło do biur poselskich: Jarosława Dudy, Ewy Wolak, Bogdana Zdrojewskiego, Stanisława Huskowskiego, Sławomira Piechoty, Michała Jarosa, Jarosława Charłampowicza i Grzegorza Schetyny. Pikietujący działkowcy rozdawali także ulotki i przekonywali przechodniów, dlaczego obywatelski projekt ustawy o działkach jest lepszy od projektu PO.

(Więcej zdjęć można zobaczyć na stonie Gazety Wrocławskiej TUTAJ).

Rezolucja działkowców z Wrocławia do posłów Platformy Obywatelskiej TUTAJ

Ulotka rozdawana mieszkańcom Wrocławia - zobacz

Radom

 
Pikieta w Radomiu

 Grupa działkowców radomskich pojawiła się pod biurem poselskim pani Poseł Ewy Kopacz i posła Radosława Witkowskiego. Do pikietujących wyszedł poseł Radosław Witkowski i zaprosił kilka osób do swojego biura. Zebrani wręczyli posłowi petycję podpisaną przez uczestników pikiety. Poseł zaproponował zebranym powołanie  wspólnej komisji do rozstrzygania pilnych sprawa dotyczących ustawy o ROD. Pierwsze spotkanie odbędzie się w  poniedziałek 13.05.2013, będą na nim omawiane wyniki prac Komisji Sejmowej dotyczącej w/w ustawy. Zachęcał nas do spotkań z posłami z innych ugrupowań politycznych.

Biała Podlaska

 
Działkowcy z Białej Podlaskiej pikietowali pod biurem posła Stanisława Żmijana (zdj. Marek Krzewicki )

Bialsko podlascy działkowcy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pikietowania biur poselskich PO. Udziałem w tej pikiecie pokazali, że obrona rodzinnych ogrodów działkowych jest w chwili obecnej celem nadrzędnym. W złożonym w biurze poselskim liście napisali, że wyrażają zdecydowany sprzeciw przeciw rozwiązaniom zaproponowanym przez PO i udzielili poparcia dla obywatelskiego projektu. Co zostało uwidocznione na banerze z hasłem

Kraśnik

Działkowców z ROD "Słoneczny", "Północ" i "Stokrotka" w Kraśniku protestowali przed biurem poselskim posła na Sejm RP Jacka Sobczaka z SLD i biurem senatorskim Senatora Celeja z PiS.

 
Działkowcy z Kraśnika w drodze na pikietę pod biurmi posłów PO

Ełk

 Działkowcy pikietowali taże pod biurem poselskim Andrzeja Orzechowskiego w Ełku. - Najbardziej zbliżony do potrzeb działkowców jest projekt obywatelski, bowiem są w nim zachowane wszystkie prawa działkowców – powiedział Radiu Olsztyn Czesław Wojsław, Prezes Rodzinnego Ogrodu Działowego Relaks w Ełku (czytaj więcej).

Elbląg

Także społeczność działkowa z okręgu elbląskiego przekazała petycję od działkowców na ręce posłów Platformy Obywatelskiej: lżbiety Gelert i Tadeusza Naguszewskiego. Treść petycji TUTAJ

Rumia

Działkowcy z kilku ROD w regionu, pikietowali w obronie PZD i przyszłości swoich działek przed Biurem Poselskim p.Krystyny Kłosin. Pani Poseł wyszła do dzxiałkowców, niestety na krótko, gdyż była w drodze na umówione spotkanie, niemniej petycja została złożona na ręce dyrektora Biura Poselskiego. Obecny był przedstawiciel lokalnej prasy. Pikieta wzbudziła  życzliwe zainteresowanie przechodniów swiadomych o dziwo zagrożenia i popierajacych nasze idee. 

Apel działkowców

 
Zdjęcia z pikiety pod Biurem Poselskim Pani Krystyny Kłosin w Rumi

Gorzów Wielkopolski

 
Demonstrujących w Gorzowie Wlkp. przyjął poseł Witold Pahl oraz Poseł Krystyna Sibińska. Zarówno Pani Poseł i Pan Poseł otrzymali stanowisko działkowców w sprawie poparcia obywatelskiego projektu o ROD.
Treść stanowiska działkowców z Gorzowa TUTAJ

Poznań

Poznańscy działkowcy spotkali się z posłem Jackiem Tomczakiem, Waldym Dzikowskim i z Minister Agnieszką Kozłowską – Rajewicz. Po rozmowach przed  siedzibą PO działkowcy zorganizowali symboliczną pikietę (czytaj więcej).
 

Piła

Działkowcy z okręgu pilskiego rozpoczęli pikietę przed biurem parlamentarnym posła Adama Szejnfelda i senatora Mieczysława Augustyna z Platformy Obywatelskiej. Do pikietujących wyszedł senator Mieczysław Augustyn. Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD zwrócił się do senatora w imieniu działkowców Ziemi Pilskiej, Północnej Wielkopolski i całego kraju o uchwalenie dobrej ustawy dla działkowców. Następnie wręczył petycję adresowaną do posła Adama Szejnfelda apelującą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Treść petycji przekazano do wiadomości mediom: lokalnej TV ASTA i przedstawicielowi gazety Tygodnika Nowego  dokumentujących przebieg pikiety. Z treścią petycji można zapoznać się tutaj. Pan Senator pod nieobecność posła przyjął petycję i oświadczył. - Do komisji sejmowych trafiły cztery projekty ustaw o ogrodach działkowych. Prawnicy spierają się, czy to co proponujecie w obywatelskim projekcie ustawy jest zgodne czy też niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że we wspólnej komisji, która będzie pracowała nad wszystkimi czterema projektami znajdzie się kompromis. Działkowcy chcą mieć wreszcie pewność, że to co będzie uchwalone nie będzie tymczasowe. Nie możemy zgodzić się na projekt, który będzie wątpliwy konstytucyjnie. Teraz czas na rozwiązania docelowe. Wczoraj rozmawiałem z posłami wszystkich innych klubów, które zgłosiły te projekty i jest wola szukania kompromisu takiego, który byłby trwałym rozwiązaniem. Wszyscy byliśmy zgodni, że żaden z projektów nie zagraża bytowi żadnego ogrodu działkowego w Polsce. Natomiast jest problem struktur, które mają tymi ogrodami zarządzać. Ogrody powinny organizować się od podstaw i zakładać stowarzyszenia, a jeżeli będzie wola zrzeszania się, działkowcy mogą utworzyć federację. Pikietę zakończono o godz. 13.00. Film z pikiety można obejrzeć na stronie http://www.youtube.com/watch?v=GtsMPeMXx8Q

 
Na zdj. działkowcy pikietujący w Pile

Kraków

Grupy działkowców z małopolski zorganizowały pikiety pod biurami posłów Platformy Obywatelskiej.
Pikiety odbyły się pod biurami: Józefa Lassoty, Jarosława Gowina, Jagny Marczułajtis-Walczak, Katarzyny Matusik-Lipiec, Jerzego Federowicza, Andrzeja Czerwińskiego, Arkadiusza Mularczyka. Z działkowcami rozmawiali: Poseł Jerzy Federowicz, Poseł Andrzej Czerwiński oraz Poseł Józef Lassota. W pozostałych biurach posłowie byli nie obecni. Stanowiska, apele zostały złożone na ręce dyrektorów biur. Relacja z pikiet wyemitowana została przez regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Kronice Krakowskiej (wydanie 6 V 2013, godz. 18.30).

 
Pikiety w Krakowie

Suwałki

Kilkanaście osób przyszło też z transparentami pod suwalskie biuro PO. Działkowcy wręczyli poseł Bożenie Kamińskiej swoje stanowisko, w którym napisali: "Spośród posłów różnych opcji politycznych z województwa podlaskiego, to Pani jako jedyna złożyła swój podpis pod tym projektem, którego założenia, jak Pani jest wiadomo, są sprzeczne z funkcjami, celami i tradycjami ruchu ogrodnictwa działkowego oraz zasadniczymi interesami działkowców ". (czytaj treść stanowiska). Działkowcy suwalscy mają nadzieję, że posłanka zmieni swoje nastawienie i poprze projekt obywatelski (czytaj więcej).

 
Protest działkowców suwalskich

Warszawa

W Warszawie odbyły się dwie pikiety działkowców mazowieckich pod biurami poselskimi posłów PO: Ligii Krajewskiej, Julii Pitery, Małgorzaty Kidawa-Błońskiej w obronie i dla poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Działkowcy na pikietę przybyli z transparentami, na których widniały hasła głoszące poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, ubrani  byli w  czapeczki oraz chusty Związkowe. Zielone elementy strojów działkowców odróżniały ich od przechodniów, którzy byli żywo zainteresowani tematyką pikiety. Działkowcy zostali przyjęci przez Posłankę Ligię Krajewską oraz Julię Piterę. Podczas krótkiej rozmowy przedstawiciele działkowców przedstawili argumenty przemawiające za poparciem przez posłów obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Jednak nie spotkali się ze zrozumieniem ze strony posłów PO. Obydwie Posłanki stwierdziły, że tylko projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO jest racjonalny i powinien zostać przyjęty w czasie prac w komisjach sejmowych jako wiodący, a następnie przyjęty przez Sejm podczas głosowania. Obydwie posłanki uważają, że wyłącznie projekt ich autorstwa (PO) rozwiąże problem ogrodów działkowych w Polsce i zapewni optymalne rozwiązania dla działkowców. Niestety nie przemawiały do Pań Posłanek, żadne argumenty zgromadzonych działkowców, którzy opowiadali się za obywatelskim projektem ustawy o ROD.  Zanegowany został także argument działkowców, którzy stwierdzili, że za projektem obywatelskim opowiedziało się prawie milion obywateli. Dlatego też wnioskować można, że posłowie PO nie przejmują się wolą obywateli i nie liczą się z nią, skoro również tak duża liczba podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD nie ma dla nich znaczenia.

Treść stanowiska działkowców mazowieckich TUTAJ

 
Działkowcy z Warszawy pod biurami poselskimi PO

Kielce

NIE dla projektu ustawy PO. TAK dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD - pod takimi hasłami, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji manifestycyjnej, Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach zorganizował w dniu 6 maja bieżącego roku przed Biurem Poselskim Platformy Obywatelskiej pikietę, w której wzięli udział kieleccy działkowcy. Powiewając związkowymi flagami, ubrani w zielone czapeczki przedstawiciele użytkowników działek z terenu miasta Kielce trzymali duży transparent z napisem Bronimy naszych praw, tradycji i przyszłości, zwracając tym samym uwagę przechodniów i Kielczan czekających na środki komunikacji miejskiej. Pan Poseł Artur Gierada, który przyjął działkowców wyraził swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Poinformował jednocześnie, że analogiczne stanowisko zajmuje Przewodnicząca PO w regionie świętokrzyskim Pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Ponadto Pan Artur Gierada zapewnił ze swej strony o wszelkiej pomocy, jaką może udzielić w dalszym procedowaniu tego projektu. Pikietujący wręczyli Posłowi bukiet kwiatów, świeżo zerwanych z kieleckich ogrodów działkowych, dziękując za spotkanie i mając nadzieje na rychłe wypracowanie nowych zapisów ustawowych przyjętych przez Sejm RP bez szkody dla uprawiających swoje działki. Bogatą dokumentację zdjęciową wykonaną przez fotografa z Radio Kielce, będzie można obejrzeć na stronie www.radio.kielce.pl

 
Pikieta pod biurem poselskim PO w Kielcach

Łódź

Do ogólnopolskiej akcji włączyli się działkowcy z największych miast województwa łódzkiego. Pikiety odbyły się pod następującymi biurami poselskimi:
- w Łodzi pod biurami : Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, Cezarego Grabarczyka, Małgorzaty Niemczyk i Krzysztofa Kwiatkowskiego;
- w Piotrkowie Tryb. pod biurem poseł Elżbiety Radziszewskiej;
- w Skierniewicach i w Bełchatowie pod biurami poseł Doroty Rutkowskiej;
- w Sieradzu pod biurem posła Cezarego Tomczyka.
Osobiście z przedstawicielami pikietujących spotkały się posłanki : Iwona Śledzińska-Katarasińska w Łodzi i Dorota Rutkowska w Skierniewicach. W pozostałych przypadkach pikietujących przyjęli pracownicy biur poselskich.

Flagi i chusty w związkowych barwach oraz transparenty przyciągały wzrok przechodniów. Ludzie z życzliwością odnosili się do pikietujących. Niesione przez uczestników hasła: „Tak dla projektu obywatelskiego nie dla projektu deweloperskiego”, „Dzisiaj decydujecie wy jutro wybieramy my”, „Milion działkowców cenniejszy niż miliard deweloperów”, „Panie Premierze dziury w budżecie nie zasypuj ziemią działkowców”, wielokrotnie spotykały się z poparciem obserwujących pikiety. Pikiety w naszym województwie przebiegły sprawnie i spokojnie, pokazały że działkowcy są zdeterminowani w obronie swych praw i  przyszłości ogrodów. Akcja  wywołała duże zainteresowanie mediów. W Łódzkich Wiadomościach Dnia relacja z pikiet znalazła się na pierwszym miejscu. Informacje nadały także Bełchatowska Telewizja Kablowa „Dolsat” i Radio Łódź. Artykuły prasowe ukazały się w „Expresie Ilustrowanym” i „Dzienniku Łódzkim” (czytaj więcej).

 
Zdj. Dziennik Łódzki - Maciej Stanik

Legnica

Działkowcy okręgu legnickiego spotkali się pod biurem poselskim Roberta Kropiwnickiego, by zaprotestować przeciw projektowi ustawy działkowej Platformy Obywatelskiej. Na ręce Pana posła została złożona petycja (treść petycji działkowców legnickich TUTAJ).

Zabrze

Zabrzańscy działkowcy złożyli w biurze poselskim Posła na Sejm RP Pana Borysa Budki w Zabrzu petycję, w któej proszą o poparcie jako wiodącego w pracach Komisji, obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (czytaj PETYCJĘ). Delegację 14 osobową  przyjął pod nieobecność Posła  Platformy Obywatelskiej jego Dyrektor Biura Pan Marian Rau. Konsultując się telefonicznie z Posłem, Dyrektor Rau przekazał  delegacji w imieniu Posła pozdrowienia zapewniając, że nikt z PO i on sam nie myśli o likwidacji ogrodów.

  
Pikieta w Zabrzu

Bydgoszcz

Działkowcy z okręgu bydgoskiego zorganizowali pikiety pod biurami posłów Platformy Obywatelskiej Posła Pawła Olszewskiego, Jarosława Katulskiego, Radosława Sikorskiego i europosła Tadeusza Zwiefki, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Następnie 6 osobową delegację przyjął Paweł Olszewski. Działkowcy wręczyli posłowi „Wystąpienie” adresowane do Posłów na Sejm Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Następnie delegacja z flagami związkowymi i hasłami udała się do Biura Poselskiego Pani Teresy Piotrowskiej, gdzie zastała informację na drzwiach wejściowych, że „z uwagi na awarię prądu biuro poselskie jest nieczynne". (Apel działkowców bydgoskich TUTAJ)

 
Pikieta w Bydgoszczy

Częstochowa

Działkowcy  Częstochowy   w  dniu  6  maja br.  pikietowali  pod  biurem  posłów  Platformy  Obywatelskiej  Izabeli  Leszczyny  i  Grzegorza  Sztolcmana.  Podczas pikiety   Prezes  OZ  Andrzej  Wosik przedstawiał  zalety  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  wezwał  posłów  do  poparcia  dla tej  obywatelskiej  inicjatywy  ustawodawczej.  Uczestnicy  pikiety  przygotowanymi  hasłami   wyrażali  swoją  dezaprobatę  dla  działań  posłów  Platformy  Obywatelskiej  i  ich  projektu  ustawy (czytaj więcej).

 
Pikieta w Częstochowie

Koszalin, Szczecinek, Wałcz

 

W Koszalinie, Szczecinku i Wałczu krótka pikieta przed biurami posłów Platformy Obywatelskiej  Stanisława Gawłowskiego, Wiesława Suchowiejki i Pawła Suskiego.

 

 

 

Kędzierzyn- Koźle

 
Pikieta działkowców przed Biurem Poselskim Pani Poseł Brygidy Kolędy-Łabuś w Kędzierzynie-Koźlu

Wałbrzych, Dzierżoniów

Działkowcy sudeccy pikietowali przed biurami Posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Agnieszki Kołacz Leszczyńskiej w Wałbrzychu oraz Posła Tomasza Smolarza w Dzierżoniowie sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wyrażali swoje „Stanowcze Nie” dla rozwiązań zawartych w projekcie Platformy Obywatelskiej. Pikietowali , by walczyć o swoje ogrody , o swoją przyszłość ,o swój Związek. W związku z nieobecnością obu Pań Posłanek, delegacja działkowców - złożyła na ręce Pań asystentek „ Apel do parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej” z  prośbą o  przekazanie go w jak najkrótszym czasie Paniom Posłankom. O podobnej treści apel działkowcy złożyli na ręce posła Tomasza Smolarza.

 

Tarnobrzeg

 

Przed Biurem Poselskim Pana Posła Mirosława Pluty, odbyła się pikieta tarnobrzeskich działkowców. W związku z nieobecnością Pana Posła z działkowcami rozmawiał Dyrektor Biura, któremu została wręczona petycja dotycząca projektu ustawy o ogrodach działkowych projektu Posłów PO oraz w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pikieta była relacjonowana przez lokalną stacją radiową "Radio Leliwa" oraz gazetę lokalną "Echo dnia"(treść PETYCJI tutaj)

 

 

 

Świnoujście

Przedstawiciele świnoujskich ogrodów działkowych przekazali w poniedziałek na ręce sekretarz poseł Ewy Żmudy – Trzebiatowskiej petycję, w której proszą o przyjęcie podczas prac Komisji Sejmowej obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. - Projekt obywatelski poparło blisko milion Polaków. Świadczy to o głębokiej akceptacji społecznej dla proponowanych w nim rozwiązań. Debatując nad nową ustawą o ogrodach działkowych skorzystajcie więc z okazji, aby tworzyć prawo, które łączy, a nie dzieli. Prawo, które służy wszystkim, a nie nielicznym. Prawo, które dostrzega człowieka, a nie jedynie ekonomiczny zysk, który w tym przypadku można osiągnąć wyłącznie kosztem ludzi – napisali w petycji do posłanki działkowcy.

Szczecin

W przeddzień 39 posiedzenia Sejmu RP działkowcy szczecińscy pikietowali biura poselskie Platformy Obywatelskiej. Działkowcy złożyli wizyty w Biurach Poselskich pod hasłem „Posłowie!!! Nie krzywdźcie ogrodów!!!”
Poseł Arkadiusz Litwiński był obecny w swoim biurze poselskim, przyjął całą delegację, wysłuchał postulatów, przyjął petycję skierowaną na jego ręce podpisaną przez działkowców. Zapewnił, że znane mu są problemy związane z projektami ustaw. Jako członek komisji infrastruktury będzie optował za przyjęciem projektu najlepszego dla działkowców. Jest zwolennikiem zachowania struktur pionowych i silnej reprezentacji działkowców. Po wysłuchaniu postulatów działkowców i wręczeniu kwiatów ze szczecińskich ogrodów delegacja opuściła biuro poselskie.
Delegacja z flagami i hasłami udała się następnie do Biura Poselskiego Renaty Zaremby. Pani Poseł nie zastano w biurze z uwagi na wyjazd do Warszawy. Postulaty oraz petycję przekazano asystentowi pani poseł. Przekazano również wiązankę tulipanów, symbol pokojowego nastawienia działkowców i zapewniono, że pomyślne przyjęcie projektu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej będzie owocowało częstymi wizytami w biurze Pani Poseł z wiązanką kwiatów z ogrodów szczecińskich.

Podobne pikiety odbyły się w biurach poselskich:

  • Poseł Zofii Ławrynowicz w Stargardzie Szczecińskim
  • Poseł Ewy Żmudy – Trzebiatowskiej
  • Poseł Magdaleny Kochan w Goleniowie
  • Posła Bartłomieja Arłukowicza w Policach
  • Posła Konstantego Oświęcimskiego w Kamieniu Pomorskim

  
Pikieta w Szczecinie - pozostałe fotografie z Pikiety TUTAJ

Toruń, Grudządz, Włocławek

Pikiety odbyły się w Toruniu gdzie manifestowali działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych miedzy innymi : "Elana", "Tramwajarz", "Meprozet". Pod grudziądzkimi biurami posłów PO pikietowali grudziądzcy działkowcy m.in. z ROD "Pod Dębem", "Sielanka",  "Kolejarz" i "Kopernik", a we Włocławku pod biurami poselskimi pikietowali działkowcy z ROD "Mostki", "Wiosenka" "Przyszłość", "Południe".
Treść PETYCJI tutaj

Starogard Gdański

Chełm

W Chełmie odbyła się pikieta delegatów działkowców z ROD " Plon", "Kolejarz" w biurze poselskim posła PO Pana Grzegorza Raniewicza.

 

Kalisz

W Kaliszu przed biurem poselskim posłów Mariusza Witczaka i Rafała Grupińskiego oraz senatora Witolda Sitarza  odbyła  się pikieta 14 kaliskich działkowców, którzy posiadali flagi związkowe, chusty i tablicę z hasłem. Senator Witold Sitarz zaprosił uczestników pikiety do siedziby biura poselskiego, gdzie działkowcy przedstawili w trakcie dyskusji swoje stanowisko do projektu PO i do projektu obywatelskiego ustawy.

 

Legnica

W Legnicy przy ul. Mickiewicza 21 przed biurem poselskim Posła Roberta Kropiwnickiego. Na pikietę przybyło 14 osób z flagami i transparentami. Pan Poseł nie był obecny, natomiast złożono w biurze poselskim  petycję, która została przesłana faksem do KR PZD i umieszczona na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy wraz ze zdjęciami z przeprowadzonej pikiety. Nadmieniam, że Pan Poseł Robert Kropiwnicki jest w składzie Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

  

 Śląsk

Na terenie Bytomia, Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór, Tychów i Zabrza odbyły się pikiety pod biurami poselskimi Platformy Obywatelskiej, Przedstawiciele ogrodów pojawili się pod biurami Jacka Brzezinki, Krystyny Szumilas, Jana Kaźmierczaka, Andrzeja Gałażewskiego, Marka Wójcika, Jerzego Ziętka, Danuty Pietraszewskiej, Beaty Małeckiej-Libery, Tomasza Głogowskiego, Borysa Budki, a nawet biurem Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik. Co warto podkreślić działkowcy spotkali się również z posłem Stanisałwem Huskowskim oraz Krzysztofem Gadowskim, którzy w tym czasie w Jastrzębiu i Rydułtowach odbywali debatę "Porozmawiajmy o Ogrodach". Ze strony działkowców pod adresem posłów padały ostre słowa krytyki wobec projektu Platformy Obywatelskiej. W tej też intencji wręczyli im swoje stanowisko.

 
Pikieta w Katowicach 

Działkowcy chętnie wzięli udział w zorganizowanych pikietach, a była to pierwsza taka inicjatywa. Łącznie na terenie naszego okręgu pikietowało ponad 200 osób. Działkowcy przybyli pod biura poselskie razem z flagami związkowymi, flagami narodowymi oraz transparentami i plakatami, których hasła dotyczyły poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD - taki cel przyświecał wszystkim pikietom. Dla posłów przygotowano także liczne petycje i apele. W niektórych przypadkach posłowie aprosili pikietujących na spotkanie. Tak było w przypadku Bytomia, gdzie działkowcy łącznie z Kierownikiem Delegatury Rejonowej w Bytomiu spotkali się z posłem Jackiem Brzezinką. Potwierdził on swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Równocześnie oświadczył, że jeżeli przy głosowaniu będzie obowiązywała dyscyplina partyjna on poprze projekt obywatelski.

  
Pikieta w Gliwicach

 

Działkowcy wierzą, że choć niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej przychylą się do ich postulatów i wpłyną także na swoich kolegów, którzy już 9 maja podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrywać będą cztery projekty dotyczące ustawy o ogrodach działkowych (obywatelski, PO, SLD, SP).

CzęstochowaPrzedstawiciele wszystkich ogrodów okręgu częstochowskiego przynieśli posłom Platformy swoje postulaty. Ponieważ tego dnia posłowie PO, którzy akurat powinni byli dyżurować, nie byli uchwytni, pisma zostały przekazane dyrektorom biur poselskich.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.