Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rodzinne Ogrody Działkowe dla społeczeństwa - 30.04.2013

Pod takim hasłem OZ PZD w Szczecinie zorganizował w dniu 26.04.2013 r. konferencję adresowaną głównie do mieszkańców a zwłaszcza samorządów i polityków regionu. Celem konferencji było również zasygnalizowanie zagrożenia dla ogrodów działkowych i samych działkowców wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz proponowanych zmian ustroju ogrodnictwa działkowego w Kraju.

Już od godziny 10-tej pojawiali się kolejni uczestnicy konferencji. Czas do rozpoczęcia wykorzystano na prezentację filmu "Wyrok na działkowców".

Gośćmi konferencji była silna reprezentacja PSL w osobach: Posła Piotra Walkowskiego, Prezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego dr Jarosława Rzepy, Wicewojewody Ryszarda Mićko, Prezesa Miejskiego Zarządu PSL dr Małgorzaty Łozińskiej-Reszkowskiej oraz Ruchu Młodych PSL Andrzeja Olszaka.

Sejmik Województwa reprezentowali: Wiceprzewodniczący Jerzy Kotlęga oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD Dariusz Wieczorek.

Swoją obecnością zaszczycił konferencję Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki.

Samorządy Gmin były reprezentowane przez Jana Diaków - Stargard Szczeciński, Wojciecha Długoborskiego - Chojna, Ewę Kowalską - Biuro Planowania Przestrzennego m. Szczecina, Magdalenę Gryćko - ogrodnika miasta Szczecina, Stanisława Cygiel - Zarząd Melioracji Miejskich, Zbigniewa Jakobsche – Dyrektora Schroniska Młodzieżowego, Franciszka Cimoszko - działacza byłego WZ PZD.

Swoje poparcie dla działkowców a zarazem podziękowanie za zaproszenie przesłała wiceprzewodnicząca Partii Kobiet Regionu Zachodniopomorskiego Danuta Piasecka-Bursiak. Prezydent m. Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz przesłał list skierowany do Pani Marszałek Ewy Kopacz ze swoim poparciem dla projektu obywatelskiego. Podczas konferencji obecni byli dziennikarze TVP i Polskiego Radia Szczecin.

Szkoda, że z zaproszenia nie skorzystali posłowie regionu, ani władze miasta. Usprawiedliwiać może udział w uroczystościach z okazji rocznicy wyzwolenia Szczecina, ale chyba nie wszyscy byli zaangażowani.

Konferencję otworzył Dyrektor Biura Okręgowego zarządu Tomasz Olkuski, który przedstawił cel oraz program konferencji a następnie przekazał głos Prezesowi OZ PZD Tadeuszowi Jarzębakowi, który powitał uczestników oraz przybyłych gości a następnie przedstawił rys historyczny społecznego ruchu działkowców i proces narastania zagrożeń od 1990 r. oraz zmagań PZD o zachowanie ogrodów i praw działkowców, czego przykładem była nowelizacja ustawy o POD oraz walka o nową ustawę o ROD w 2005 r., a także sygnalizowanie zagrożeń w czasie I i II Kongresu PZD w obronie ogrodów, Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZD w 2011 oraz Zjeździe Nadzwyczajnym w 2012 roku, którego pokłosiem jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Zaakcentowane zostały mocno zagrożenia płynące z projektu zespołu poselskiego PO, który oznacza totalną ruinę ustroju dotychczasowego i zaczynanie wszystkiego od podstaw, bez prawa do gruntu, bez organizacji PZD, która ma być ustawowo rozwiązana, a jej majątek znacjonalizowany przez Państwo, natomiast majątek PZD znajdujący sie w ogrodach skomunalizowany na rzecz Gmin.

W wystąpieniach gości dominowała troska o przyszłość ogrodów i całego dorobku ponad 115 lat, który po rozwiązaniu organizacji i pozbawieniu ogrodów prawa do gruntu nie zapewni działkowcom stabilnej przyszłości.

Poseł Piotr Walkowski zabierając głos podkreślił wyraźnie znaczenie silnej reprezentacji działkowców i osłabienie ogrodów po ich rozparcelowaniu. Zwrócił uwagę na to, aby politykom zbytnio nie ufać, patrzeć im na ręce. Należy zdecydowanie wypowiadać swoje stanowiska korzystając ze zdobyczy internetu i poczty elektronicznej. PSL popiera projekt obywatelski, który ma duże szanse na to, by był projektem wiodącym w dalszych pracach komisji sejmowych. Jest projektem kompleksowo opracowanym, spójnym oraz spełnia kryteria wyroku Trybunału Konstytucyjnego. PSL będzie forsował ten najbliższy dla niego projekt. Trzeba mu jednak pomagać przez naciski na posłów bezpośrednio zaangażowanych w pracach komisji, do których projekty zostały skierowane.

Europoseł Bogusław Liberadzki zaprezentował stanowisko Lewicy i trendy rozwojowe ogrodów działkowych w Europie. Wyraził zdziwienie całą sytuacją i pomysłem na likwidację PZD. Podkreślił poparcie dla zachowania struktury, roli i znaczenia organizacji w każdym państwie. Dlaczego w naszym Kraju ma być taki wyłom? Co też takiego ten Związek zrobił, że trzeba go zlikwidować?

Prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL zapewnił, że zawsze działkowcy mogą liczyć na tę formację polityczną: "Popieramy obywatelski projekt, popieramy Związek, bo bez organizacji silnej i sprawnie działającej nigdy nie osiągnie się pozytywnych efektów. To dotyczy każdej społeczności. Musicie udowodnić swoje racje argumentami i pokazaniem woli walki o te racje".

Prezes miejskich struktur PSL w Szczecinie p. Małgorzata Łozińska-Reszkowska poparła inicjatywę ustawodawczą komitetu wyłonionego z działkowców."Przykładem tego poparcia są 3500 podpisów złożonych pod projektem obywatelskim. Wierzę, że uda się wam osiągnąć cel w stworzeniu dobrego prawa, które ma służyć działkowcom".

Po wystąpieniach wręczono podziękowanie Panu Jarosławowi Rzepie oraz Pani Małgorzacie Łozińskiej-Reszkowskiej od Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej za wymierne poparcie obywatelskiego projektu.

Głosy gości napawają otuchą, że nasz projekt będzie traktowany, jako przewodni, o czym zapewne posłowie zadecydują 9 maja br. na wspólnym posiedzeniu komisji. Dlatego zróbmy wszystko, aby tak się stało. Od tego zależy przyszłość działkowców i byt ogrodów.

Referaty wygłoszone przez przedstawicieli świata nauki były potwierdzeniem wielkiej roli rodzinnych ogrodów dla społeczeństwa.

  • Rola ogrodów działkowych w życiu społeczności miejskiej,
  • Ogrody działkowe wczoraj i dziś,
  • Rośliny ozdobne w ogrodach działkowych,
  • Biotechnologie w ochronie ogrodów działkowych, zieleni miejskiej i zbiorników wodnych,
  • Gospodarka nawozowa w ogrodach działkowych z uwzględnieniem kompostów,
  • Prozdrowotne właściwości owoców, roślin sadowniczych oraz prace na działkach pobudzające do zdrowego rozwoju

były argumentem na poparcie tezy, że musimy sie rozwijać w kierunku świata zielonego, a w tym ogromny jest udział działkowców. Przywracanie należnego miejsca środowisku, ochładzanie mikroklimatu miast, podnoszenie poziomu wód gruntowych, bioróżnorodność gatunków, zdrowotne walory ogrodów, zapewnienie miejsca do wypoczynku czynnego - to cenny dar ogrodów działkowych.

Hiszpania za pieniądze UE zdegradowała środowisko, teraz za pieniądze UE będzie przywracać stan pierwotny.

Działki w ogrodach to oszczędność na lekarstwach, a to są pieniądze, które możemy przeznaczyć na ich rozwój. Tak należałoby postrzegać rolę ogrodów działkowych, więc nie można ich rugować z miast, zwłaszcza dużych. To muszą zrozumieć politycy. Głos ludzi nauki powinien ich przekonać, że betony prowadzą do nikąd! Dla przyszłych pokoleń powinniśmy pozostawić szanse na życie w zdrowym środowisku.

 

OZ PZD Szczecin

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio