Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List od działkowca do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej - 19.04.2013

Jako działkowiec i wyborca Roman Krempski zwracam się dom Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej o wykluczenie Pana Posła Stanisława Huskowskiego z dalszych prac na projektem o ogrodach działkowych.

Moja prośba jest wynikiem wystąpienia w końcowej debacie sejmowej Posła Stanisława Huskowskiego w której uwidocznił swoje rzeczywiste zamiary jakimi się kieruje i które uwidacznia w projekcie o ogrodach działkowych waszej partii zmierzające do rozgrywki osobistej a nie o dobro społeczeństwa co jest sprzeczne z założeniami Posła RP. Moim dowodem jest dwukrotne przywołanie Posła Stanisława Huskowskiego przez wicemarszałka Panią Wandę Nowicką za nie stosowne wystąpienie i nie na temat przekraczające zwyczaje sejmowe i uprawienia Posła RP, a pokazujące rzeczywiste intencję Posła Huskowskiego w redagowaniu treści projektu o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej.

Do wiadomości:

Krajowa Rada PZD

Działkowcy ROD Górki  Ustowskie w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio