Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posłowie PO za skierowaniem projektu obywatelskiego do pierwszego czytania - 18.04.2013

Podczas wczorajszej debaty sejmowej głos zabrali także przedstawiciele  Platformy Obywatelskiej. Mimo tego, że po raz kolejny starali się przedstawić w jak najlepszym świetle projekt swojego klubu, który w rzeczywistości jest bardzo szkodliwy dla działkowców, ostatecznie zadeklarowali, że PO będzie głosowała za skierowaniem projektu obywatelskiego do pracy w komisjach sejmowych.

Mocno akcentował to poseł Witold Pahl (PO), który zarówno na wstępie jak i zakończeniu swojego wystąpienia zapowiedział, że jego klub jest za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do dal­szych prac w powołanej w tym celu specjalnej komisji. „Bo inicjatywa obywa­telska jest dużym przedsięwzięciem, szczególnie taka, która kończy się inicjatywą ustawodawczą znaj­dującą swoje potwierdzenie w pracach legislacyjnych Sejmu. Z tym większym szacunkiem, ale też większą starannością należy podchodzić do tego, analizować wszystkie argumenty, które zostały przedstawione w projekcie obywatelskim - mówił.

Poseł Stanisław Orzechowski (PO) odnosząc się do wszystkich projektów nowych ustaw działkowych stwierdził, że pomimo różnych propozycji w nich zawartych można nad nimi wszystkimi pracować wspól­nie, by ucierać poglądy w dalszych dyskusjach i wy­pracować z nich w komisjach najlepsze regulacje. „Wnioskuję o skierowanie wszystkich czterech projektów do pracy w Komisjach Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Po­lityki Regionalnej” – mówił. Poseł odniósł się również niezmiernie krytycznie do projektu Solidarnej Polski, który w jego ocenie zmierza do odpłatnego uwłaszczenia działkowców i utworzenia wspólnot działkowców niejako na wzór wspólnot mieszkaniowych. „Nie przyniesie on działkowcom ani tanich rozwiązań, ani prostych, może zagrozić utrzymaniu charakteru i funkcji ogrodów działkowych” – przekonywał poseł PO Andrzej Orzechowski.

Następnie głos zabrała posłanka Halina Rozpondek (PO), która stwierdziła, że jest zaskoczona propozycjami tych posłów, którzy proponują odrzucenie w pierwszym czy­taniu jakiegokolwiek projektu ustawy o ogrodach działkowych. „Te projekty i ten temat mają naprawdę olbrzymi wymiar społeczny. Każdy klub starał się albo większość klubów starała się przygotować opty­malne, według swojej wiedzy, propozycje rozwiązań”-  mówiła. Dodała, że najlepszym sposobem będzie skie­rowanie do komisji wszystkich projektów, bez zgła­szania wniosków o odrzucanie w pierwszym czytaniu któregokolwiek z nich, bo tu już na wstępie rodzi się konflikt. Posłanka zadeklarowała także, że jeśli tak się stanie to podczas dalszych pras sejmowych politycy przeprowadzą rozmowy z działkowcami, by dzięki temu wypracować optymalnie najlepszy projekt.

O tym, że projekt obywatelski zasługuje na dalszą analizę w komisjach mówił także poseł Borys Budka (PO).

 

 

Z pewnością wielkim zaskoczeniem dla niejednego działkowca mogło być wystąpienie posłanki Danuty Pietraszewskiej (PO), w ocenie której projekt obywatelski budzi „niepokój u dotychczasowych właś­cicieli ogródków”. Słuchając tych słów można się zastanowić czy posłanka nie pomyliła nazw projektów, do których się odnosiłą. Takie bowiem odczucia wywołuje u działkowców właśnie projekt PO, którzy nie pozostawiają na nim suchej nitki. Na potwierdzenie tego zachęcamy Panią Poseł do zapoznania się z setkami listów działkowców, które są opublikowane na naszej stronie internetowej (link). A to, jakie odczucia wywołuje wśród działkowców projekt obywatelski, nie wymaga zbytniego komentarza. Projekt ten broni się sam – blisko milionem podpisów obywateli, którzy się pod nim podpisali oraz tysiącami listów poparcia, które napisali działkowcy.  Można się z nimi zapoznać na naszej stronie (link). Zachęcamy do tego niezmiernie wszystkich posłów Platformy, bo jeśli rzeczywiście chcą dobra działkowców, warto, by wsłuchali się w głos obywateli, którzy jasno mówią, którą ustawę popierają.

 (mz)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio