Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z przedstawicielami PIS-u - 16.04.2013

Informacja ze spotkania OZ Świętokrzyskiego

z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości

– poseł Marią Zubą i posłem Jarosławem Rusieckim.

 

 

W dniu 15.04.2013r. w siedzibie Biura Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z posłami na Sejm RP Panią Marią Zubą i Panem Jarosławem Rusieckim. Miało ono na celu naświetlenie parlamentarzystom obecnej sytuacji działkowców, ogrodów i Związku oraz przedstawienie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także projektów zgłoszonych przez inne partie polityczne, oraz dialog z przedstawicielami PiS w sprawie ich poparcia dla inicjatywy obywatelskiej.

Po przedstawieniu powyższych tematów przez Dyrektora Biura OZ, szczególnie w zakresie zapisów obywatelskiej inicjatywy obywatelskiej oraz projektu PO o ogrodach działkowych, zebrani przeszli do dyskusji. Poseł Rusiecki wspomniał o tradycjach działkowych w swojej rodzinie. Pani poseł Zuba zaś podkreśliła wieloletnie zaangażowanie w dialog na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są działki dla ich użytkowników, często stanowiąc nie tylko miejsce ich odpoczynku,
ale także dodatkowe źródło dochodu w rodzinie i miejsce ekologicznej uprawy warzyw oraz owoców. Funkcje te wymienili jako fundament idei ogrodnictwa działkowego, podkreślając ich znaczenie nie tylko dla samych działkowców, ale także dla miast i społeczności miejskich w ogóle.

W dyskusji na temat projektów ustaw rozważano zagrożenia, jakie niosą za sobą szkodliwe propozycje Platformy Obywatelskiej oraz również mocno krytykowane przez środowisko działkowców intencje przyświecające Autorom regulacji zaproponowanych przez posła Andrzeja Derę i Solidarną Polskę.

Jedynie obywatelski projekt ustawy o ROD poprzez zachowanie tytułów prawnych do gruntów ogrodów, zabezpiecza jednocześnie wszystkie nabyte prawa miliona użytkowników działek. Przekształcenie PZD w jedno ze stowarzyszeń, jest gwarantem ciągłości powyższych praw oraz zapewnienia jednolitej i silnej reprezentacji w sytuacji mnożących się zagrożeń i zakusów na tereny ogrodów działkowych. Zachowaniu ogólnopolskich struktur, polskie środowisko działkowców dało dobitny wyraz zarówno w treści projektu obywatelskiego jak i setkach przesłanych już stanowisk w tymże zakresie.

Podczas rozmowy na temat obywatelskiego projektu ustawy Posłowie położyli szczególny nacisk na fakt, że propozycje te są wyrazem woli obywateli. Z uwagi na to są bardzo cenne i należy szczególnie się nad nimi pochylić i nie pozwolić na ich marginalizację oraz lekceważenie, czy wręcz „zaginięcie” podczas procedury legislacyjnej. Przedyskutowano działania zespołu PiS ds. ogrodnictwa działkowego na czele z Posłem B. Kownackim, wskazując na jego dialog z działkowcami i zrozumienie ich potrzeb. Pani poseł Zuba wyraziła zadowolenie z faktu,
że propozycje PZD oraz poglądy reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w kwestii obrony polskich działkowców stały się zbieżne. Zgodnie stwierdzono, że w tej bardzo ważnej społecznie kwestii należy przede wszystkim zadbać o dobro obywateli.

Posłowie PiS potwierdzili, znaną już bardzo dobrze w środowisku działkowców sytuację, iż presja na uwolnienie terenów ROD ze strony niektórych dużych samorządów i firm deweloperskich jest z każdym dniem większa i tylko gwarancje ustawowe mogą skutecznie temu przeciwdziałać.

Na koniec spotkania ustalono obecność reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości na walnym zebraniu w jednym z kieleckich ogrodów w celu jeszcze większego dotarcia do działkowców i wysłuchania ich racji.

 

 

Anna Ślusarczyk

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio