Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie parlamentarzystów PO z grupą działkowców z rejonu Kędzierzyna-Koźla - 15.04.2013

W dniu 07.04.2013 r. ( niedziela ) o godz. 17.00, w domu Kultury „ Chemik „ w Kędzierzynie-Koźlu, z inicjatywy senatora Aleksandra Świejkowskiego i posła Stanisława Huskowskiego (obaj z PO )odbyło się spotkanie z działkowcami z ROD znajdujących się w rejonie Kędzierzyna-Koźla. O miejscu i terminie spotkania informowało od kilku dni lokalne radio „ Radio Park FM „. Tematem spotkania był projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO, który w dniu 22.03.2013r. został złożony w Sejmie RP.

Poseł Stanisław Huskowski w sposób ogólnikowy zaprezentował projekt ustawy o ogrodach działkowych stwierdzając, że uwzględnia postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012r. i zawiera korzystne dla działkowców rozwiązania prawne, a także działkowcy będą mieć bezpośredni wpływ nie tylko na zawiązanie stowarzyszenia ogrodowego zarządzającego ogrodem, ale także możliwość dokonania jego wymiany na inne stowarzyszenie, które uzyska większe poparcie działkowców.

Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w burzliwej dyskusji poprzez swoje emocjonalne wypowiedzi i zadawane pytania. Wielkie oburzenie i emocje wywołała zapowiedź dokonania likwidacji PZD, przeprowadzenia nacjonalizacji jego majątku i komunalizacji mienia znajdującego się w ogrodzie łącznie z wywłaszczeniem działkowców z ich własności znajdującej się na użytkowanej działce i to bez żadnego odszkodowania. Emocjonalne wypowiedzi dotyczyły pozbawienia praw dotychczas nabytych przez działkowców, podporządkowania ogrodów właścicielom nieruchomości oraz zwiększenia kosztów funkcjonowania ogrodów, którym nie będą mogli podołać. Działkowcy negatywnie odnosili się do przedstawionego projektu stwierdzając, że „... propozycja PO to likwidacja ogrodów „ , „... nie chcemy by postąpiono z nami tak samo jak z PGR-ami w latach 90. XX wieku „ . Wskazywano, że głównym celem projektu jest odebranie Związkowi praw do gruntu i stworzenie właścicielom nieruchomości dogodnych warunków do szybkiej likwidacji ogrodów, przeznaczając grunty na cele komercyjne. Wskazywano, że zastosowane w projekcie ustawy PO rozwiązania prawne na pierwszym miejscu stawiają właściciel? nieruchomości przyznając im szeroki wachlarz uprawnień, a całkowicie pomijają działkowców, którym nie przypisano żadnych praw. Na wiele zadanych pytań działkowcy nie uzyskali odpowiedzi. W dyskusji wskazywano na potrzebę istnienia silnej ogólnopolskiej organizacji działkowców, która zapewni ochronę praw działkowców i ogrodów. Gwarantuje to przekształcenie się PZD w stowarzyszenie ogrodowe. Wyrażano poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.

 

Zdjęcie: radiopark.com.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio