Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy świdniccy spotkali się z Panią Poseł Agnieszką Kołacz – Leszczyńską z PO - 12.04.2013

W dniu 10 kwietnia 2013r,  działkowcy z powiatu świdnickiego  spotkali się  z Panią Poseł Agnieszką Kołacz – Leszczyńską  z PO . Spotkanie  to odbyło się  w Klubie „Bolko” w Świdnicy a udział w nim wzięło 150 działkowców. Niestety mimo zaproszenia, nie przybyli Posłowie Pani Izabela - Katarzyna Mrzygłocka, Pan Tomasz Smolarz, Pan Stanisław Huskowski wszyscy z PO.

Tematem spotkania był  projekt ustawy o ogrodach  działkowych autorstwa Posłów PO i zagrożenia  jakie wynikają z jego zapisów  dla  działkowców i całego  ruchu  związkowego.

Po przywitaniu Pani Poseł oraz pozostałych uczestników spotkania, Prezes OZS PZD Pan Wincenty Kulik wprowadzając do dyskusji przedstawił szczegółowo założenia obywatelskiego  projektu ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych  - złożonego  w Sejmie RP.

 
Następnie  głos zabrała pani Poseł Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, która  w sposób bardzo ogólnikowy zaprezentowała projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posłów PO, stwierdzając że zawiera on korzystne dla działkowców rozwiązania, że  uwzględnia  postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który  orzekli „mądrzejsi ludzie”. Dzięki tej ustawie działkowcy będą  mieć bezpośredni wpływ na zarządzanie stowarzyszeniami, a nie będą  „dostawać  działek od Zarządów ogrodów”, nie będą podlegać żadnym strukturom. Pani Poseł nie rozumie skąd, tak wielkie zaniepokojenie działkowców, przecież rozwiązania projektu PO mają na względzie tylko ich dobro, a  ogrodów nikt nie likwiduje, a likwidację PZD -  nakazał Trybunał Konstytucyjny.  Natomiast jeśli chodzi o  opłaty, to działkowcy będą  płacić tylko podatek od działki, który  wg wyliczeń  ekspertów PO będzie w wysokości ok. 11 groszy za 1m 2 to i tak mniej niż  dotychczasowa składka.  Z wypowiedzi pani Poseł wynikało, że nie ma właściwej  wiedzy o tym, jak funkcjonuje Polski Związek Działkowców  i jego struktury  terenowe, jak powstał majątek działkowców  i PZD i jaka jest rola w tym  wszystkim  - działkowców.

 

Po wystąpieniu Pani Poseł rozpoczęła się  burzliwa i emocjonalna dyskusja  w której  głos zabrało 14  uczestników.  Emocjonalne wypowiedzi  dotyczyły przede wszystkim propozycji bezprawnej  likwidacji Polskiego Związku Działkowców, bez którego jak podkreślano w wypowiedziach,  nie przetrwa idea  ruchu  działkowego, a tym samym w niedalekiej  przyszłości nastąpi likwidacja  ogrodów działkowych. Wiele  głosów  krytycznych  padło w sprawie  propozycji nacjonalizacji i komunalizacji mienia  związkowego. Działkowcy nazwali ten  pomysł jako,  grabież prywatnego  mienia, przez lata tworzonego z ich majątku prywatnego.

Wszyscy  działkowcy zabierający głos w dyskusji jednoznacznie  stwierdzali, że nigdy nie  zaakceptują   rozwiązań zaproponowanych  przez PO.

 Pomysłodawcom tego projektu chodzi tylko o otwarcie możliwości masowej likwidacji ogrodów.  Odebranie  praw  chroniących działkowców oraz rozbicie jedności  Związku, który  skutecznie  broni praw działkowców o tym przesądzi.

Rozwiązania te służą tylko i wyłącznie właścicielom  gruntów, a ten  przywilej daje im możliwość, ażeby w dogodnej chwili można było podjąć decyzję o likwidacji ogrodu , a więc „ pieniądz”  a nie interes  społeczeństwa .

Popieramy nasz obywatelski projekt ustawy i zwracamy się do pani Poseł i wszystkich  Posłów  PO o jego poparcie w procesie legislacyjnym w Sejmie, taki był ogólny wyraz spotkania.

 

Na zakończenie  spotkania Prezes OZS PZD Wincenty Kulik podziękował Pani Poseł  za spotkanie, podkreślając zdecydowanie, że  wypowiedzi Pani Poseł   nawet w najmniejszym stopniu  nie wyjaśniły  i nie  przekonały nas  działkowców co do słuszności  rozwiązań zaproponowanych przez zespół posłów pod kierownictwem Posła Stanisława Huskowskiego. Wyrazem tego były wypowiedzi działkowców kierowane pod adresem Pani Poseł Kołacz Leszczyńskiej.

Pani Poseł  poinformowała, że odczucia i  wnioski działkowców przekaże  kolegom z Platformy Obywatelskiej  i wyraziła gotowość dalszych spotkań , konsultacji  w późniejszym terminie.

                                                                               Wiceprezes /-/ Henryk Ziomek

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.