Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem PO – Lucjanem Pietrzczykiem - 12.04.2013

W ramach cyklu spotkań z parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego w przedmiocie sytuacji Działkowców, ROD i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. i konieczności opracowania nowych regulacji prawnych dla blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych w Polsce i miliona działek rodzinnych, przedstawiciele Okręgowego Zarządu spotkali się w dniu 11 kwietnia br. z Panem Lucjanem Pietrzczykiem – Posłem Platformy Obywatelskiej, który jako jeden z grupy 37 posłów PO złożył swój podpis pod projektem ustawy o ogrodach działkowych autorstwa zespołu Posła S. Huskowskiego.

Już na wstępie rozmowy Poseł stwierdził, że fakt złożenia przez niego podpisu nie oznacza, że jest autorem niniejszego projektu oraz że zawarte w nim rozwiązania są według niego w całości zasadne i słuszne.

Panu Posłowi zaprezentowano cały, wyczerpujący katalog uwag jakie do projektu PO wnosi nie tylko Związek ale przede wszystkim coraz szersza grupa Działkowców, uznających proponowane zapisy za dalece szkodliwe dla nich samych i ogrodów, w których swoje działki użytkują.

Począwszy od wygaśnięcia wszystkich tytułów prawnych do terenów ogrodów w Polsce, a wraz z nim wszelkich praw milionowej grupy użytkowników działek.Brak wskazania tytułu prawnego do działki oraz co jest szalenie zdumiewającym – nieobecność zapisu o odrębnej własności zgromadzonego na działce majątku przez poszczególnego Działkowca.

Kolejno poprzez pozbawienie ochrony ROD o nieuregulowanym stanie prawnym, nacjonalizację lub komunalizację infrastruktury ogrodowej, z jednoczesnym zmuszeniem użytkowników działek do późniejszego płacenia władzom samorządowym lub Skarbowi Państwa za możliwość korzystania z tego, co sami wybudowali swoimi środkami i ciężką pracą.

Dopełnieniem powyższego jest koncepcja opodatkowania Działkowców, brak racjonalnych, życiowych przepisów w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych na co dzień oraz rozbicie ogólnopolskiej organizacji reprezentującej całe środowisko działkowe w naszym kraju.

Powyższe zestawiono z zapisami projektu obywatelskiego, w szczególności w zakresie zabezpieczenia – zachowania tytułów prawnych do 44 tysięcy hektarów ogrodów, praw Działkowców i zapewnienia silnej reprezentacji w postaci ogólnopolskiego stowarzyszenia.Uświadomiono Panu Posłowi, iż to właśnie na potrzebę istnienia jednolitych struktur całego środowiska, Działkowcy kładą szczególny nacisk, który potwierdzany jest na kolejno odbywanych walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD zarówno w naszym województwie jak i w skali całego kraju.

Rozbicie dobrze funkcjonującej organizacji i całkowita jej likwidacja bez możliwości zachowania jej w innej formie – jest zdaniem użytkowników działek – najprostszą drogą do likwidacji ogrodów i samej idei ogrodnictwa działkowego. Pojedynczy głos Działkowca nigdy nie zostanie usłyszany.W wyniku tak dużej liczby uwag uzgodniono, że Panu Posłowi zostaną przekazane pisemne, wyczerpujące zastrzeżenia do projektu PO, a on sam zadeklarował, iż wszystkie te uwagi przedyskutuje z Posłem S. Huskowskim osobiście, wskazując na dalece szkodliwe zdaniem środowiska Działkowców zapisy ustawowe Platformy.

Już na tym etapie Poseł L. Pietrzczyk uznał, że co najmniej część z powyższych uwag wydaje się zasadnymi i wymaga w tym zakresie podjęcia dalszych rozmów.Biorąc pod uwagę powyższe ustalono także, że konieczne będą kolejne spotkania z uwagi na początek drogi legislacyjnej tego projektu i propozycji innych partii, a przede wszystkim projektu obywatelskiego, który poprzez poparcie ponad
924 tysięcy obywateli, winien stać się fundamentalną bazą do jakichkolwiek dalszy prac legislacyjnych w przedmiocie ogrodnictwa działkowego.

Wszak to sami Działkowcy najlepiej wiedzą jakie zapisy są dla nich właściwe i najpełniej uwzględnią ich interesy w zgodzie z interesami innych grup społecznych, w szczególności właścicieli gruntów. 

 

 

                                                                                                          Jan Stańczyk

                                                                                                          Dyrektor Biura OZ     

 


 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio