Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Szukaj

Szanse poparcia obywateli przez PiS rosną - 12.04.2013

11 kwietnia br. w siedzibie KR PZD w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oddelegowanymi do prowadzenia sprawy nowej ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych – posłami Bartoszem Kownackim i Wojciechem Zubowskim. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji działkowców i ogrodów, a w szczególności obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD. Przebieg spotkania, jak i argumenty, które padły z obu stron, dają realną szansę na to, iż projekt obywatelski spotka się z poparciem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Przedstawiciele PiS odnieśli się bowiem pozytywnie do generalnych założeń inicjatywy obywatelskiej, zgodnie z którą prawa działkowców powinny zostać w pełni zachowane, a decyzja, co do wyboru formy organizacyjnej pozostawiona samym zainteresowanym, czyli użytkowników działek. Posłowie podkreślili, iż w demokratycznym państwie liczba podpisów obywateli złożonych pod projektem (przeszło 920 tys.)musi być uwzględniona w dyskusji nad sposobem realizacji wyroku TK, a tak jednoznaczny głos obywateli nie powinien być lekceważony w Sejmie. Posłowie B. Kownacki i W.Zubowski odwołali się również do spotkań odbytychw terenie przez posłów PiS z działkowcami, z których przebiegu wynikało, że inicjatywa obywatelska cieszy się jednoznacznym poparciem środowiska.

Tego samego dnia posłowie B. Kownacki i W.Zubowski znaleźli również czas na odbycie kilkugodzinnego spotkania z pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. B. Piech i mec. T. Terleckim. Rozmowy prowadzone w sejmowej siedzibie Klubu PiS poświęcone było omówieniu merytorycznych uwag tego ugrupowania do projektu obywatelskiego. Warto podkreślić, iż posłowie byli bardzo dobrze zaznajomieni z treścią projektu oraz aspektami poszczególnych rozwiązań. Dzięki temu podczas spotkania szczegółowo przeanalizowano rozwiązania prawne proponowane w projekcie obywatelskim. Generalnie posłowie PiS odnieśli się pozytywnie do propozycji zapisanych w projekcie, zaś zgłaszane przez nich uwagi skierowane były na wzmocnienie pozycji prawnej indywidualnych działkowców, pogłębienie gwarancji swobody zrzeszania się oraz pełniejszą ochronę ogrodów. Na zakończenie obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy, która ma na celu ochronę praw działkowców.

         Przebieg spotkań pozwala optymistycznie postrzegać szanse na poparcie projektu obywatelskiego przez Klub Parlamentarny PiS podczas posiedzenia Sejmu w dniach 17-19 kwietnia 2013r.

(M. Zaliwska)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio