Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Pod Skałką" w Nowej Rudzie. - 11.04.2013

W dniu 9 kwietnia 2013r w Sali Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Pod Skałką" w Nowej Rudzie. Z ramienia Okręgu Sudeckiego przybyła pani Alina Śliwkamiasto reprezentował Burmistrz Tomasz Kiliński, miejscową policję sierżant Rola ,pan Michał Prokopczak był przedstawicielem Rady miasta.

Zebranie otworzono hymnem działkowców. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Aniszewskiego. Powołano komisje statutowe. Frekwencja jak na tego typu zebrania była dość wysoka. Zjawiło się 80 działkowców, co stanowi 23%stanu działkowców.

Z zaproszonych gości głos zabrał burmistrz Tomasz Kiliński odpowiadając na liczne pytania z sali np. w sprawie nowej ustawy śmieciowej albo o stanach dróg lokalnych. Przewodniczący komisji statutowych przedstawili sprawozdania za rok 2012.Pani prezes w swoim sprawozdaniu podziękowała licznym działkowcom za duży wkład pracy na rzecz ogrodów działkowych. Dużo emocji budziły opłaty za śmieci.

W czasie przerwy w obradach wyświetlono film pod tytułem „Wyrok na działkowców". Prezes mimo niejasnej sytuacji przedstawiła plany dalszych prac w roku 2013.

Na koniec obrad przegłosowano kilka uchwał zgłoszonych przez zebranych działkowców. Jednogłośnie poparto Obywatelski projekt ustawy o Ogrodach Działkowych, który obecnie znajduje się w sejmie.

 

opracował R.Telus

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio