Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wizyta u Posła Jarosława Charłampowicza (PO) - 11.04.2013

 

            W dniu 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie z posłem Platformy Obywatelskiej Panem Jarosławem Charłampowiczem. Miało ono miejsce w biurze poselskim we Wrocławiu i trwało blisko godzinę. Z uwagi na skromne pomieszczenie w spotkaniu uczestniczyły 3 osoby  w tym Prezes OZ Janusz Moszkowski, Prezes ROD „Westerplatte” (Sekretarz OZ) – Barbara Korolczuk i Prezes ROD ”Rezeda” – Ewa Szajneman.

            Spotkanie było efektem wcześniejszych próśb zarówno pisemnych jak i ustnych działkowców okręgu wrocławskiego. Poseł Jarosław Charłampowicz poinformował, że swój mandat sprawuje pierwszą kadencję oraz że wchodzi w skład 2-óch Komisji Sejmowych tj. finansów i obrony narodowej. Podkreślił, że sam również jest działkowcem, gdyż ma działkę w jednym z ogrodów działkowych w Brzegu Dolnym (nie pamięta jego nazwy) ale w zebraniach i w życiu ogrodu nie uczestniczy z powodu braku czasu (zajmuje się tym żona). Poseł Charłampowicz uważa, że projekt obywatelski nie będzie odrzucony, że jest przeciwko takim wnioskom oraz że wszystkie 4 projekty tj. Obywatelski, PO, Solidarnej Polski i SLD będą przekazane do Komisji Sejmowej lub kilku komisji sejmowych. Pomimo usilnych starań przedstawicieli Związku i ogrodów o zajęcie stanowiska wobec najbardziej bulwersujących zapisów w projekcie PO np. w sprawie likwidacji PZD, nacjonalizacji i komunalizacji majątku ogrodów oraz opłat jakie mają ponosić działkowcy – niezmiennie unikał odpowiedzi twierdząc, że treściami projektów ustaw zajmują się posłowie w Komisjach i tam ukształtuje się ostateczny projekt ustawy do przyjęcia przez Sejm RP. Według posła – ustawa powinna być przyjęta jeszcze br. chyba, że zostanie nadana jej szybka ścieżka legislacyjna.

            Podkreślił, że działkowcy powinni usilnie pracować i rozmawiać z posłami, którzy będą wyznaczeni do zajmowania się sprawą projektu ustawy o ogrodach działkowych. Poinformował, że we wtorek 16 kwietnia br. – wieczorem na dzień przed pierwszym czytaniem 4 projektów ustaw – zbiera się Klub Platformy Obywatelskiej, na którym będzie omawiana sprawa projektu ustawy o ogrodach działkowych oraz że przyjęte będzie stanowisko Klubu.

            Pani Ewa Szajneman zwróciła uwagę, że projekt PO nie był konsultowany z działkowcami, że nie było żadnych rozmów a poseł Huskowski odmawiał udziału w spotkaniach. Działkowcy Wrocławia odnoszą wrażenie, że nie lubi ani działkowców ani ogrodów i dziwią się, że takiemu posłowi oddano sprawę przygotowania projektu ustawy.

            Pani Barbara Korolczuk – poinformowała, że kilka dni temu miało miejsce spotkanie z posłem Romanem Kaczorem – także z PO, który nie bał się skrytykować niektórych zapisów w projekcie Platformy obywatelskiej i zajmował konkretne stanowiska.

Poseł Charłampowicz jednak odmówił wypowiedzenia się w sprawie projektu PO informując, że odczucia i wnioski działkowców przekaże kolegium posłom Platformy Obywatelskiej. Uważa przy tym by przedstawiciele Komitetu Inicjatywy obywatelskiej nie usztywniali swoich stanowisk, by byli elastyczni na posiedzeniach Komisji Sejmowych.

Poseł Jarosław Charłampowicz wyraził gotowość dalszych spotkań w późniejszym terminie.

 

 

 

                                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu

 

                                                                                      mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.