Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy Wrocławia u posła Marka Łapińskiego (PO) - 11.04.2013

           Grupa 11 działkowców z Wrocławia spotkała się w dniu 08 kwietnia br. z posłem Markiem Łapińskim (Platforma Obywatelska). Spotkanie, które trwało niemal 2 godziny odbyło się w Biurze Poselskim w Trzebnicy. Działkowcom przewodniczył Prezes OZ Janusz Moszkowski. Uczestnikami spotkania byli Wiceprezesi OZ Jerzy Karpiński i Józef Smolis, Sekretarz OZ – Barbara Korolczuk oraz Franciszek Skrzypniak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej, Jan Pinkiewicz (ROD „Wodnik”), Stefan Wojciechowski (ROD „Przyjaźń”), Władysława Kmiecik (ROD „Jedność”), Zofia Zielińska (ROD „Przodownik”), Zdzisław Nawara (ROD „Malina”) i Ewa Szajneman (ROD „Rezeda”). Znacznie wcześniej Poseł Łapiński spotkał się z prezesami ogrodów trzebnickich.

            Poseł Marek Łapiński na samym wstępie stwierdził, że z pełną premedytacją złożył podpis pod projektem ustawy Platformy Obywatelskiej, uzasadniając konieczność likwidacji PZD i od podstaw organizowania ładu w prowadzeniu ogrodów działkowych przez stowarzyszenia w poszczególnych ogrodach.

            Często w swoich wystąpieniach negował zarzuty stawiane przez działkowców, bagatelizując problemy przejęcia przez Skarb Państwa majątku i funduszy Związku oraz przejęcie przez gminy całej infrastruktury ogrodowej jakby nie były  to najistotniejsze sprawy. Z wypowiedzi posła Łapińskiego wynikał, że ma niewielką wiedzę o funkcjonowaniu Związku, o zarządzaniu ogrodami oraz finansowaniem inwestycji i remontów w ROD, pomimo że jak sam poinformował jest działkowcem jednego z trzebnickich ogrodów, ale w walnym zebraniu i w życiu ogrodu nie uczestniczy. Działkowcy w wielu przypadkach cytowali posłowi poszczególne zapisy projektu ustawy PO przypominając o bardzo niekorzystnych rozwiązaniach np. w sprawie obowiązkowych płatności, które rocznie mogą wynosić kilkaset złotych.

            Przedstawiciele działkowców zadając liczne pytania dotyczące najważniejszych kwestii zawartych w projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej, wskazywali na nieuzasadnioną i niezgodna z prawem propozycję likwidacji Polskiego Związku Działkowców, na bezprawną próbę nacjonalizacji i komunalizacji majątku Związku, w tym także środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD. Wskazywali także na zamierzone w projekcie Platformy Obywatelskiej odebranie tytułów prawnych do gruntów ogrodów i na pełne podporządkowanie i uzależnienie przyszłych stowarzyszeń od władz gmin. Prosili Pana Posła by zrozumiał sytuację ogrodów, które trzeba chronić a przed wszystkim prawa działkowców. Tych praw nie zabezpiecza projekt Platformy Obywatelskiej.

            Projekt PO jak podkreślali zmierza do likwidacji niewielkim kosztem terenów ogrodów przeznaczonych w planach na cele komercyjne, co w przypadku ogrodów wrocławskich będzie miało katastrofalne skutki. Wskazywali, że tylko projekt obywatelski ustawy o ROD porządkuje i chroni prawa działkowców i ogrodów a decyzję   prowadzenia ogrodu przez odrębne stowarzyszenia oddaje w ręce samych działkowców, co jest spełnieniem warunku zawartego w Wyroku TK.

            Wystąpienia działkowców niejednokrotnie zawierały elementy emocjonalne z powodu nieprzejednanych stanowisk Posła Marka Łapińskiego, ale skupiały się na rzeczowej argumentacji, wskazując na społeczny negatywny odbiór projektu PO. Działkowców mocno zabolało nieprawdziwe stwierdzenie posła jakoby likwidację  Polskiego Związku Działkowców nakazał Trybunał Konstytucyjny. Po protestach uczestników spotkania Poseł wycofał się w końcu z tego stwierdzenia wskazując, że chodziło mu raczej o likwidację monopolu PZD.

            Poseł Marek Łapiński uznał pod koniec spotkania, że potrzebne są korekty ustawy Platformy Obywatelskiej oraz wyraził akceptację dla kolejnych spotkań, podkreślając, że to Sejm  RP zdecyduje o ostatecznym kształcie ustawy o ogrodach działkowych a sama sprawa rozegra się w komisjach sejmowych, które będą pracowały nad 4 projektami ustaw.

            Opuszczając siedzibę Posła Łapińskiego działkowcy odnieśli wrażenie, że jest on pod przemożnym wpływem innego posła Platformy Obywatelskiej – Stanisława Huskowskiego i głównego autora projektu PO.

 

 

                                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu

 

                                                                                      mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio