Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co działkowcy myślą o projekcie obywatelskim - 11.04.2013

Ponad 920 tys. podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD jest najlepszym potwierdzeniem tego, że cieszy się on ogromnym poparciem wśród działkowców. Działkowcy podejmują jednak wiele innych inicjatyw, poprzez które wyrażają swoje poparcie dla  rozwiązań w nim zawartych. Jedną z nich są masowe listy  wysyłane do przedstawicieli władz RP. Wszystkie zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia pojawiające się w listach.

 

 

O czym piszą działkowcy:

 • wyrażają zadowolenie, że w krótkim czasie udało się stworzyć ustawę, która zabezpiecza wszystkie prawa działkowców z jednoczesnym zachowaniem zasad zawartych w Konstytucji naszego kraju;
 • podkreślają, że wyrok TK był niezwykle krzywdzący dla całego środowiska działkowców, którzy pozostawieni zostali sami sobie. Projekt obywatelski przywrócił im wiarę w to, że ogrody działkowe mają szansę przetrwać;
 • wyrażają uznanie, że projekt ten w pełni uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego;
 • popierają rozwiązanie zgodnie z którym przepisy niezakwestionowane  przez Trybunał Konstytucyjny znalazły się w projekcie obywatelskim;
 • kierują słowa uznania pod adresem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, który koordynował prace nad projektem obywatelskim;
 • wyrażają zadowolenie, że projekt obywatelski był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców;
 • w ocenie działkowców projekt obywatelski maksymalnie zabezpiecza ich prawa- zachowuje wszystkie korzystne dla nich regulacje;
 • wyrażają zadowolenie, że projekt obywatelski wprowadza zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne;
 • działkowcy popierają zapisy, które gwarantują im m.in. zachowanie prawa do działki, zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego, zachowanie własności majątku na działce, zachowanie zwolnienia z podatków, zachowanie charakteru i funkcji ROD itd.;
 • w ocenie działkowców bez dobrej ustawy ogrody działkowe znikną z krajobrazu miast. Ich dalsze istnienie zapewnia jedynie projekt obywatelski;
 • udzielają pełnego poparcia Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców która podejmuje skuteczne i konsekwentne działania mające na celu obronę działkowców i ogrodów;
 • podkreślają, że PZD jest organizacją, która powinna być zachowana, bo cieszy się ogromnym zaufaniem działkowców i stanowi dla nich jedyne oparcie w walce o utrzymanie ich ogrodów;
 • wyrażają pełne poparcie dla propozycji zgodnie z którymi PZD przekształci się w stowarzyszenie ogrodowe, dzięki czemu utrzymane zostaną organy prowadzące ogrody i działkowcy zachowają prawa organizacyjne. W ocenie działkowców jest potrzebna jedna organizacja w kraju, która będzie skutecznie bronić ich i reprezentować ich interesy;
 • działkowcy wyrażają nadzieję, że parlamentarzyści do których kierują listy, nie zlekceważą głosu czteromilionowej społeczności;
 • wyrażają nadzieję, że podczas głosowania nad projektem w Sejmie, nie zostanie wprowadzona dyscyplina klubowa;
 •  zastanawiają się, czy tym razem parlament usłyszy głos  obywali i zechce pozytywnie rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD;
 • wyrażają obawy, że jeśli do 21 stycznia 2014 r. nie zostanie uchwalona nowa ustawa, skutki zwłoki ustawodawcy będą katastrofalne dla działkowców;
 • przypominają parlamentarzystom, że dla wielu z nich działka jest jedynym miejscem relaksu, odpoczynku. Jest też sposobem na wzmacnianie domowego budżetu;
 •  wyrażają obawy, że jeżeli projekt obywatelski nie stanie się prawem, to ogrody znikną z przestrzeni miejskiej w ich miejsce powstaną apartament owce dla najbogatszych;
 • apelują do władz, by nie lekceważyli głosu i woli obywateli;
 • wyrażają nadzieję, że będą mogli być obecni  w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu;
 • wyrażają pewność, że jedynym satysfakcjonującym ich projektem jest inicjatywa obywatelska, dlatego to ona powinna stać się obowiązującym prawem.

 (mz)

 

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio