Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel działkowców do Marszałek Sejmu - 10.04.2013

 

                                                                                                                   Warszawa, 6  kwietnia 2013 r.

            Walne Zebranie Sprawozdawcze

            Rodzinnego Ogrodu Działkowego

            „Polana” w Kuleszówce gm. Piaseczno

 

                                            

                                            Pani Ewa Kopacz

                                            Marszałek Sejmu

                                                        Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Apel

 

          działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polana” w Kuleszówce

w dniu 6 kwietnia 2013 roku w Warszawie

 

Uczestnicy  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego„Polana” w Kuleszówce gm. Piaseczno w pełni utożsamiają się i popierają obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyczerpuje on wszystkie wymogi Trybunału Konstytucyjnego, a zarazem wyraża wolę środowiska działkowców i chroni ich prawa.

Aktualnie odbierane informacje i wypowiedzi na temat zakresu i kierunków nowych rozwiązań ustawowych, dotyczących ogrodnictwa działkowego w Polsce, a przygotowywanych przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, wywołują  niepokój i obawę działkowców. Obawy i niepokoje o których mowa, wynikają z ukrywania prawdy o przykrych następstwach dla działkowców, w przypadku uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych według projektu Platformy Obywatelskiej, a także z prawdopodobnej pokusy zbagatelizowania i pominięcia przez parlamentarzystów prawie miliona podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Obawy te są także o tyle uzasadnione, że upowszechnia się brak zaufania publicznego i podwójne standardy w działaniu. Co innego przekazuje się w oświadczeniach i deklaracjach publicznych, a co innego robi się w  praktyce.

Prosimy zatem o wzięcie pod uwagę fakt, że jesteśmy świadomymi obywatelami, że nie żądamy nierealnych rozwiązań, że prosimy o uczciwe oraz konkretne działania, a także partnerskie traktowanie naszych inicjatyw i propozycji.

Popieramy utrzymanie i funkcjonowanie ogólnopolskiego „Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców”, będącego reprezentantem i obrońcą praw działkowców oraz organizacją tworzącą warunki dla istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Liczymy, że nas głos zostanie wysłuchany, a wniesiony  Apel  będzie wzięty pod uwagę  w  toku  prac  legislacyjnych nad ustawą o ogrodach działkowych.

 

                Przewodniczący                                                                                               Przewodniczący

              Komisji Uchwał i Wniosków                                               Walnego  Zebrania  Sprawozdawczego

    Walnego  Zebrania  Sprawozdawczego                                                                  ROD „Polana” w Kuleszówce

            ROD „Polana” w Kuleszówce                                                                                      Tadeusz  GRADEK 

                       Ryszard KOLEŚNICKI                                                                                                                  / podpis /

                                                     / podpis /                                             Prezes Zarządu                                                      

                                                                     ROD „Polana” w Kuleszówce                                                                      

                                                                                     Tadeusz  LIBRONT

                                                                                                       / podpis /

 

                

 

       Tekst Niniejszego Apelu przekazano także do wiadomości:

   

      1. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

      2. Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

      3. Prezesa Rady Ministrów.

      4. Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

      5. Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

      6. Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio